Intranet Areál web

Metodické přístupy

V našem výzkumu pracujeme především s laboratorními potkany a myšmi včetně různých transgenních modelů. Na anestezovaných zvířatech sledujeme odolnost srdce k poškození vyvolanému dočasnou okluzí koronární tepny a následným obnovením průtoku, na izolovaných perfundovaných srdcích hodnotíme odolnost k poškození globální či regionální ischemií a reperfúzí a izolované srdeční myocyty využíváme ke studiu odolnosti k poškození způsobenému simulovanou anoxií a reoxygenací. Odolnost hodnotíme podle rozsahu ložiska infarktu myokardu, výskytu závažných komorových arytmií, stupně obnovení kontraktilní funkce srdce a počtu viabilních myocytů. Srdeční funkce sledujeme pomocí echokardiografického vyšetření a invazivním měřením hemodynamických ukazatelů. Ke studiu kardioprotektivních mechanismů využíváme vhodné farmakologické nástroje a biochemické analýzy.

Fotogalerie článku

Celá fotogalerie

Lidé

RNDr. Jan Neckář, Ph.D.
vedoucí oddělení
    

 

Prof. RNDr. František Kolář, CSc.

zástupce vedoucího oddělení

Prof. MUDr. David Sedmera, DSc.

vědecký pracovník

Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
vědecký pracovník
MUDr. Ivana Ošťádalová, CSc.
vědecký pracovník
Ing. František Papoušek, CSc.
vědecký pracovník
RNDr. Markéta Hlaváčková, Ph.D.
vědecký pracovník
  Olga Nováková
vědecký pracovník

RNDr. Petra Alánová, Ph.D.

postdoktorand

RNDr. Martina Gregorovičová, Ph.D.
postdoktorand
  Mgr. Hana Kolesová, Ph.D.
postdoktorand
MVDr. Veronika Olejníčková, Ph.D.
postdoktorand

RNDr. Kristýna Holzerová, Ph.D.
postdoktorand

Mgr. Jaroslav Hrdlička
postgraduální student
Mgr. Daniel Benák
postgraduální student

MUDr. Dmytro Semenovykh

postgraduální student

 

Ing. Šárka Škutová

postgraduální student

MUDr. Tereza Vavříková

postgraduální student

 

Petr Kordač

odborný pracovník VaV

Ing. Miloslava Marková
technický pracovník
Milana Pešková
technický pracovník
Jarmila Svatůňková
technický pracovník