Intranet Areál web

Výzkum bolesti

Výzkum bolesti Snímání aktivity neuronů v míšním řezu (A) metodou patch-clamp (B). Optická stimulace neuronů (C) vede k evokovaným inhibičním proudům v excitačních neuronech (D), které jsou sníženy za patologických stavů (E) a přispívají tak k rozvoji bolesti.

Naše oddělení se soustředí na výzkum mechanismů bolesti a možnosti její léčby. Studujeme zejména modulaci synaptického přenosu nociceptivní informace na míšní úrovni, která se podílí na vzniku řady bolestivých stavů. Naším cílem je objasnění těchto modulačních mechanismů a následně možnost zlepšení terapie patologických bolestivých stavů, jako jsou hyperalgesie, allodynie a bolesti při neuropatických stavech a nádorových onemocněních. V poslední době se soustředíme na studium úlohy receptorů aktivovaných capsaicinem (TRPV1), purinergních receptorů (P2X) a zánětlivých cytokinů při stavech neuropatické a zánětlivé bolesti. Při studiu této problematiky využíváme elektrofyziologických, optogenetických, behaviorálních, molekulárních a imunohistochemických technik.

Skupina buněčné a molekulární neuroendokrinologie se pod vedením RNDr. Zemkové věnuje výzkumu membránových receptorů a iontových kanálů v neuroendokrinních buňkách. V současnosti je výzkum zaměřen na purinergní P2X receptory aktivované extracelulárním adenosin-5´-trifospfátem (ATP), jejich molekulární strukturu a funkci, farmakologii, a úlohu v elektrické excitabilitě, vápníkové signalizaci a sekreci neurotransmiterů a hormonů.

Aktuální projekty

Publikace

Pontearso; Monica - Slepička; Jakub - Bhattacharyya; Anirban - Špicarová; Diana - Paleček; Jiří . Dual effect of anandamide on spinal nociceptive transmission in control and inflammatory conditions . Biomedicine & Pharmacotherapy. 2024; 173(April); 116369 . IF = 7.5 [ASEP] [ doi ]
Zemková; Hana . Purinergic P2 Receptors: Structure and Function 2.0 . International Journal of Molecular Sciences. 2023; 24(6)); 5462 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Špicarová; Diana - Nerandžič; Vladimír - Mužík; David - Pontearso; Monica - Bhattacharya; Anirban - Nagy; I. - Paleček; Jiří . Inhibition of synaptic transmission by anandamide precursor 20:4-NAPE is mediated by TRPV1 receptors under inflammatory conditions . Frontiers in Molecular Neuroscience. 2023; 16(22 June)); 1188503 . IF = 4.8 [ASEP] [ doi ]
Sivčev; Sonja - Kudová; Eva - Zemková; Hana . Neurosteroids as positive and negative allosteric modulators of ligand-gated ion channels: P2X receptor perspective . Neuropharmacology. 2023; 234(Aug 15)); 109542 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Rupert; Marian - Bhattacharya; Anirban - Sivčev; Sonja - Knězů; Michal - Cimická; Jana - Zemková; Hana . Identification of residues in the first transmembrane domain of the P2X7 that regulates receptor trafficking; sensitization; and dye uptake function . Journal of Neurochemistry. 2023; 165(6); 874-891 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

MUDr. Jiří Paleček, CSc.
vedoucí oddělení
Mgr. Diana Špicarová, Ph.D.
zástupce vedoucího oddělení
RNDr. Hana Zemková, CSc.
vědecký pracovník
Anirban Bhattacharya, Ph.D.
vědecký pracovník
Mgr. Petra Mrózková, Ph.D.
postdoktorand
RNDr. Pavel Adámek, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Mario Heleš, Ph.D.
postgraduální student
Mgr. Jakub Slepička
postgraduální student
Mgr. Monica Pontearso
postgraduální student
  Mgr. Marian Rupert
postgraduální student
 

Mgr. Sonja Sivcev
postgraduální student

 

Mgr. Jana Cimická

postgraduální student

 

Mgr. Daniel Vasconcelos

postgraduální student

 

David Mužík

student

 

Anna Kratinová

student

 

Denisa Dresslerová

student

Ing. Hana Janoušková
technický pracovník
Kateřina Kramerová
technický pracovník