Intranet Areál web

Burešovy přednášky v roce 2014


Barbara Cannon

University of Stockholm, Švédsko

Přednáška: "Brown adipose tissue: the mammalian prerogative" (Hnědá tuková tkáň: výsada savců), 14. února 2014


 

Asla S. L. Pitkänen

University of Eastern Finland, Finsko

Přednáška" "Preventing the development of epilepsy after brain injury – How far are we in 2014?" (Prevence rozvoje epilepsie po poranění mozku – Jak daleko jsme v roce 2014 ?), 10. dubna 2014  


 

Michael Menaker

University of Virginia, USA

Přednáška: „The Promise of Circadian Biology“ (Příslib cirkadiánní biologie), 2. července 2014      


 

Peter Illes

Universität Leipzig, SRN

Přednáška: „Purinergic regulation of neural progenitor cell functions in the brain“ (Purinergní regulace činnosti nervových progenitorových buněk v mozku), 25. září 2014  

 

   

Robert G. Gourdie

Virginia Tech Carilion Research Institute, USA

Přednáška: „Multiple Roles of Connexins in Biology and Medicine“(Rozličné role konexinů v biologii a medicíně), 13. října 2014   


 

Eva Pašťálková

Janelia Research Campus, USA

Přednáška: „Hippocampus and episodic memory“ (Hipokampus a epizodická paměť), 17. prosince 2014