Intranet Areál web

Rekonstrukce a slícování obrazů získaných multimodálními preklinickými zobrazovacími metodami

Rekonstrukce a slícování obrazů získaných multimodálními preklinickými zobrazovacími metodami Vlevo: MRI obraz ukazující přehledné zobrazení anatomie myši, krevní kapiláry jsou vyplněny označenými SPIO částicemi. Vpravo: SPIO značení ve 3D zobrazené systémem MPI.

MPI - nová modalita funkčního zobrazování koregistrovaná s anatomickým zobrazením.

Zkoumáme využití unikátní modality pro funkční zobrazování in vivo vyžadující koregistraci s anatomickým zobrazením. Tento projekt je řešen ve spolupráci s Centrem pokročilého preklinického zobrazování (CAPI, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha) v rámci projektu Czech- BioImaging (https://www.czech-bioimaging.cz/).

Zobrazování magnetických částic (magnetic particle imaging, MPI) využívá magnetické nanočástice a magnetická pole s vysokou intenzitou pro získání velmi rychlého funkčního zobrazování s vysokým rozlišením. Při studiích na malých laboratorních zvířatech dosahujeme v rámci našeho projektu užitečných obrazových informací kombinací MPI dat s dalšími preklinickými zobrazovacími metodami, jako je zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) a výpočetní tomografií (CT).

Nasnímané soubory dat jsou koregistrovány pomocí softwaru P-MOD (PMOD Technologies, Germany) a MATLAB (MathWorks, USA), čímž získáme 2D a 3D vizualizace kontrastních látek v tkáních. Při vývoji vhodného protokolu používáme automatické i manuální metody koregistrace. Příklady a předběžné výsledky jsou ukázány v obrázcích nahoře.

Pro další informace prosím kontaktujte: Kevin Loo, Ph.D. (kevin.loo@fgu.cas.cz) nebo naštivte web CAPI.