Intranet Areál web

VÝZKUM NERVOVÉ SOUSTAVY A MOZKU


STUDOVANÉ NEMOCI: ALZHEIMEROVA CHOROBA - SCHIZOFRENIE - DEPRESE - EPILEPSIE - PORUCHY BIORYTMŮ - NEUROPATICKÁ BOLEST - NEURODEGENERACE - AUTISMUS - VROZENÉ KOGNITIVNÍ DEFEKTY - PORUCHY IONTOVÝCH KANÁLŮ

Výzkum v oblasti neurověd zaměřujeme na studium základních fyziologických a patologických procesů souvisejících s neurologickými a psychiatrickými onemocněními člověka. Na systémové úrovni studujeme integrativní funkce centrálního nervového systému včetně kognitivních funkcí (paměť, orientace v prostoru nebo učení), chronickou bolest a epilepsii. Na buněčné úrovni zkoumáme cirkadiánní rytmy (tj. procesy periodicky se opakující během 24 hodin) nebo patofyziologické mechanismy vznikající při závislosti na drogách. Studie na molekulární úrovni jsou zaměřeny zejména na odhalení biochemických principů přenosu signálů mezi buňkami, na vztah struktury a funkce při aktivaci neurotransmiterových receptorů a na jejich modulaci pomocí biologických a farmakologických látek.  Aspekty přenosu nervového signálu studujeme in vivo, in vitro a také teoreticky s využitím počítačových simulací a modelování.

 

Více informací