Intranet Areál web

Chov a zoohygiena laboratorních zvířat

Chov a zoohygiena laboratorních zvířat

Oddělení zajišťuje produkci laboratorních potkanů kmenů WIST, LE, SHR, WKY, AVN, a laboratorních myší kmenů C57Bl/6 a Balb/c v prostorách budovy G krčského areálu.

Kromě chovu oddělení zajišťuje ustájení potkanů, myší, králíků a morčat v experimentu.

Pro další oddělení ústavu, ale i pro jiné ústavy v areálu, zajišťuje mytí chovných nádob, skladové hospodářství krmiva a podestýlky, likvidaci použité podestýlky a likvidaci kafilerního materiálu.

Zvířata i ustájovací prostory jsou trvale pod veterinární kontrolou a plně odpovídají požadavkům vyplývajícím ze zákona č.246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění a vyhlášky č.419/12 Sb. o ochraně pokusných zvířat.

V roce 2014 bylo pro ústav opět získáno „Oprávnění k chovu a dodávce pokusných zvířat“ a „Oprávnění k používání pokusných zvířat“ na dalších pět let.

Lidé

 

MVDr. Aleš Bílek

vedoucí oddělení

 

Ing. Josef Lachout, CSc.

zástupce vedoucího oddělení

 

Bártů Jana  

administrativní pracovník

 

Vyvadilová Jitka

odborný pracovník VaV

 

Techničtí pracovníci

 

Bejšáková Barbora

Berková Ilona

Böhmová Monika

Danitová Nikola

Havlena Petr

Humenná Monika

Krämer Jan  

Křížová Markéta

Lavičková Evelina

Lejčková Jana  

Pavelková Kateřina 
Perná Jana  

Ptáčková Hana  

Quiquerez Jaroslava
Rosová Lucie

Štrof Pavel
Thierlová Hana

Vališová Andrea 

Vančurova Hana