Intranet Areál web

Molekulární fyziologie kosti

Molekulární fyziologie kosti Vlevo: μCT analýza kosti a osmium-barvené tukové tkáně kostní dřeně (BMAT) u myší s normal (ND) a vysokotukovou dietou (HFD). Vpravo: Protokol izolace kmenových buněk kostní dřeně a jejich diferenciace v osteoblasty (OB) a adipocyty (AD).

Při obezitě se lipidy akumulují v játrech, svalech nebo kardiovaskulárním systému, namísto tukové tkáně.  Nedávné studie ukázaly, že ovlivněny jsou i kosti, v nichž dochází ke zvýšení tvorby adipocytů v kostní dřeni. Vyšší akumulace tuku v kostech je často spojena s vyšší lámavostí kostí, což je přehlížená komplikace ovlivňující kvalitu života. Význam tukové tkáně kostní dřeně ve vztahu k energetickému metabolismu kostí a celého těla je málo prozkoumána. Hlavním výzkumným cílem oddělení je charakterizace metabolického fenotypu tukové tkáně kostní dřeně a jeho úlohy v kostní homeostáze a celotělovém energetickém metabolismu. Výzkum bude založen na využití myších a lidských buněčných systémů, myších biomodelů, klinických studií a molekulárních, bioanalytických a in vivo fenotypizačních technik. Také bude výzkum probíhat v široké mezinárodní spolupráci.

Nové oddělení bylo zřízené v roce 2019 na základě pětiletého "Start Up Research Programu", který je financován Fyziologickým ústavem.

Vždy rádi přivítáme nové motivované studenty z různých vědeckých oblastí, stačí nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu.

Úspěchy

úspěch

Granty získané oddelením dr.Tencerové: 2022: 3-year Research grant from Czech Science Foundation (PI: Michaela Tencerova) 2021: L’Oréal-UNESCO program Pro ženy ve vědě 2021: 3-year Student research grant from GAUK (PI: Andrea Benova) 2020: 5-year EFSD/Novo Nordisk Foundation Future Leaders Award (PI: Michaela Tencerova) 2020: 3-year Research grant from Czech Science Foundation (PI: Michaela Tencerova) 2019: 5-year START UP Research program supported by IPHYS (PI: Michaela Tencerova) 2022: ECTS Academy fellowship 2023: 3- year Research grant from the Ministry of Health (PI: Michaela Tencerova)   Více

Publikace

Beekman; K. M. - Duque; G. - Corsi; A. - Tencerová; Michaela - Bisschop; P. H. - Paccou; J. Osteoporosis and Bone Marrow Adipose Tissue . Current Osteoporosis Reports. 2023; 21(1); 45-55 . IF = 5.163 [ASEP] [ doi ]
Trivanović; D. - Tencerová; Michaela - Herrmann; M. - Green; A. C. - Milovanović; P. Mediators of Inflammation in Bone Physiology and Diseases . Mediators of Inflammation. 2022; 2022(Apr 13)); 9767408 . IF = 4.529 [ASEP] [ doi ]
Tencerová; Michaela - Mandal; Ch. C. Editorial: Bone cell differentiation in health and disease . Frontiers in Endocrinology. 2022; 13(Dec 16)); 1115444 . IF = 6.055 [ASEP] [ doi ]
Labella; R. - Little-Letsinger; S. - Avilkina; V. - Sarkis; R. - Tencerová; Michaela - Vlug; A. - Palmisano; B. Next Generation Bone Marrow Adiposity Researchers: Report From the 1st BMAS Summer School 2021 . Frontiers in Endocrinology. 2022; 13(Apr 13)); 879588 . IF = 6.055 [ASEP] [ doi ]
Figeac; F. - Tencerová; Michaela - Ali; D. - Andersen; T. L. - Appadoo; D. R. Ch. - Kerckhofs; G. - Ditzel; N. - Kowal; J. M. - Rauch; A. - Kassem; M. Impaired Bone Fracture Healing in Type 2 Diabetes Is Caused by Defective Functions of Skeletal Progenitor Cells . Stem Cells. 2022; 40(2); 149-164 . IF = 5.845 [ASEP] [ doi ]
Beňová; Andrea - Ferenčáková; Michaela - Bardová; Kristina - Funda; Jiří - Procházka; Jan - Špoutil; František - Čajka; Tomáš - Džubanová; Martina - Balcaen; T. - Kerckhofs; G. - Willekens; W. - van Lenthe; G. H. - Alquicer; Glenda - Pecinová; Alena - Mráček; Tomáš - Horáková; Olga - Rossmeisl; Martin - Kopecký; Jan - Tencerová; Michaela . Novel thiazolidinedione analog reduces a negative impact on bone and mesenchymal stem cell properties in obese mice compared to classical thiazolidinediones . Molecular Metabolism. 2022; 65(Nov)); 101598 . IF = 8.568 [ASEP] [ doi ]
Ali; D. - Tencerová; Michaela - Figeac; F. - Kassem; M. - Jafari; A. The pathophysiology of osteoporosis in obesity and type 2 diabetes in aging women and men: The mechanisms and roles of increased bone marrow adiposity . Frontiers in Endocrinology. 2022; 13(Sep 15)); 981487 . IF = 6.055 [ASEP] [ doi ]
Ali; D. - Figeac; F. - Caci; A. - Ditzel; N. - Schmal; C. - Kerckhofs; G. - Havelund; J. - Faergeman; N. - Rauch; A. - Tencerová; Michaela - Kassem; M. High-fat diet-induced obesity augments the deleterious effects of estrogen deficiency on bone: Evidence from ovariectomized mice . Aging Cell. 2022; 21(12)); e13726 . IF = 11.005 [ASEP] [ doi ]
Tencerová; Michaela - Lundby; L. - Buntzen; S. - Norderval; S. - Hougaard; H. T. - Pedersen; B. G. - Kassem; M. Molecular differences of adipose-derived mesenchymal stem cells between non-responders and responders in treatment of transphincteric perianal fistulas . Stem Cell Research & Therapy. 2021; 12(1)); 586 . IF = 8.088 [ASEP] [ doi ]
Tencerová; Michaela - Ferenčáková; Michaela - Kassem; M. Bone marrow adipose tissue: Role in bone remodeling and energy metabolism . Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. 2021; 35(4)); 101545 . IF = 5.667 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

 

Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D.

vedoucí oddělení

michaela.tencerova@fgu.cas.cz

Mgr. Andrea Beňová

PhD studentka

RNDr. Michaela Ferenčáková, Ph.D.

postdoktorandka

Mgr. Martina Džubanová

PhD studentka

Ing. Michaela Vodičková

laborantka

Arzuv Charyyeva, Ph.D.

postdoktorandka

Mgr. Veronika Meskařová

PhD studentka

M.Sc. Roman Coupeau

vědecký asistent