Intranet Areál web

Molekulární fyziologie kosti

Molekulární fyziologie kosti Vlevo: μCT analýza kosti a osmium-barvené tukové tkáně kostní dřeně (BMAT) u myší s normal (ND) a vysokotukovou dietou (HFD). Vpravo: Protokol izolace kmenových buněk kostní dřeně a jejich diferenciace v osteoblasty (OB) a adipocyty (AD).

Při obezitě se lipidy akumulují v játrech, svalech nebo kardiovaskulárním systému, namísto tukové tkáně.  Nedávné studie ukázaly, že ovlivněny jsou i kosti, v nichž dochází ke zvýšení tvorby adipocytů v kostní dřeni. Vyšší akumulace tuku v kostech je často spojena s vyšší lámavostí kostí, což je přehlížená komplikace ovlivňující kvalitu života. Význam tukové tkáně kostní dřeně ve vztahu k energetickému metabolismu kostí a celého těla je málo prozkoumána. Hlavním výzkumným cílem oddělení je charakterizace metabolického fenotypu tukové tkáně kostní dřeně a jeho úlohy v kostní homeostáze a celotělovém energetickém metabolismu. Výzkum bude založen na využití myších a lidských buněčných systémů, myších biomodelů, klinických studií a molekulárních, bioanalytických a in vivo fenotypizačních technik. Také bude výzkum probíhat v široké mezinárodní spolupráci.

Nové oddělení bylo zřízené v roce 2019 na základě pětiletého "Start Up Research Programu", který je financován Fyziologickým ústavem.

Vždy rádi přivítáme nové motivované studenty z různých vědeckých oblastí, stačí nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu.

Úspěchy

úspěch

Granty získané oddelením dr.Tencerové: 2022: 3-year Research grant from Czech Science Foundation (PI: Michaela Tencerova) 2021: L’Oréal-UNESCO program Pro ženy ve vědě 2021: 3-year Student research grant from GAUK (PI: Andrea Benova) 2020: 5-year EFSD/Novo Nordisk Foundation Future Leaders Award (PI: Michaela Tencerova) 2020: 3-year Research grant from Czech Science Foundation (PI: Michaela Tencerova) 2019: 5-year START UP Research program supported by IPHYS (PI: Michaela Tencerova) 2022: ECTS Academy fellowship 2023: 3- year Research grant from the Ministry of Health (PI: Michaela Tencerova)   Více

Publikace

van der Eerden; B. C. J. - Riddle; R. C. - Stegen; S. - Tencerová; Michaela . Editorial: Energy metabolism within the skeleton . Frontiers in Physiology. 2023; 14(May 22); 1205435 . IF = 4.0 [ASEP] [ doi ]
Tencerová; Michaela - Duque; G. - Beekman; K. M. - Corsi; A. - Geurts; J. - Bisschop; P. H. - Paccou; J. The Impact of Interventional Weight Loss on Bone Marrow Adipose Tissue in People Living with Obesity and Its Connection to Bone Metabolism . Nutrients. 2023; 15(21); 4601 . IF = 5.9 [ASEP] [ doi ]
Potalitsyn; Pavlo - Mrázková; Lucie - Selicharová; Irena - Tencerová; Michaela - Ferenčáková; Michaela - Chrudinová; Martina - Turnovská; Tereza - Brzozowski; A. M. - Marek; Aleš - Kaminský; Jakub - Jiráček; Jiří - Žáková; Lenka . Non-glycosylated IGF2 prohormones are more mitogenic than native IGF2 . Communications Biology. 2023; 6); 863 . IF = 5.9 [ASEP] [ doi ]
Ferenčáková; Michaela - Beňová; Andrea - Raška Jr.; I. - Abaffy; Pavel - Šindelka; Radek - Džubanová; Martina - Pospíšilová; E. - Kolostová; K. - Čajka; Tomáš - Paclík; A. - Zikán; V. - Tencerová; Michaela . Human bone marrow stromal cells: the impact of anticoagulants on stem cell properties . Frontiers in Cell and Developmental Biology. 2023; 11(18 Sep); 1255823 . IF = 5.5 [ASEP] [ doi ]
Beňová; Andrea - Ferenčáková; Michaela - Bardová; Kristina - Funda; Jiří - Procházka; Jan - Špoutil; František - Čajka; Tomáš - Džubanová; Martina - Balcaen; T. - Kerckhofs; G. - Willekens; W. - van Lenthe; G. H. - Charyyeva; Arzuv - Alquicer; Glenda - Pecinová; Alena - Mráček; Tomáš - Horáková; Olga - Coupeau; Roman - Hansen; M. S. - Rossmeisl; Martin - Kopecký; Jan - Tencerová; Michaela . Omega-3 PUFAs prevent bone impairment and bone marrow adiposity in mouse model of obesity . Communications Biology. 2023; 6(1); 1043 . IF = 5.9 [ASEP] [ doi ]
Beekman; K. M. - Duque; G. - Corsi; A. - Tencerová; Michaela - Bisschop; P. H. - Paccou; J. Osteoporosis and Bone Marrow Adipose Tissue . Current Osteoporosis Reports. 2023; 21(1); 45-55 . IF = 4.3 [ASEP] [ doi ]
Trivanović; D. - Tencerová; Michaela - Herrmann; M. - Green; A. C. - Milovanović; P. Mediators of Inflammation in Bone Physiology and Diseases . Mediators of Inflammation. 2022; 2022(Apr 13)); 9767408 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Tencerová; Michaela - Mandal; Ch. C. Editorial: Bone cell differentiation in health and disease . Frontiers in Endocrinology. 2022; 13(Dec 16)); 1115444 . IF = 5.2 [ASEP] [ doi ]
Labella; R. - Little-Letsinger; S. - Avilkina; V. - Sarkis; R. - Tencerová; Michaela - Vlug; A. - Palmisano; B. Next Generation Bone Marrow Adiposity Researchers: Report From the 1st BMAS Summer School 2021 . Frontiers in Endocrinology. 2022; 13(Apr 13)); 879588 . IF = 5.2 [ASEP] [ doi ]
Figeac; F. - Tencerová; Michaela - Ali; D. - Andersen; T. L. - Appadoo; D. R. Ch. - Kerckhofs; G. - Ditzel; N. - Kowal; J. M. - Rauch; A. - Kassem; M. Impaired Bone Fracture Healing in Type 2 Diabetes Is Caused by Defective Functions of Skeletal Progenitor Cells . Stem Cells. 2022; 40(2); 149-164 . IF = 5.2 [ASEP] [ doi ]
Beňová; Andrea - Ferenčáková; Michaela - Bardová; Kristina - Funda; Jiří - Procházka; Jan - Špoutil; František - Čajka; Tomáš - Džubanová; Martina - Balcaen; T. - Kerckhofs; G. - Willekens; W. - van Lenthe; G. H. - Alquicer; Glenda - Pecinová; Alena - Mráček; Tomáš - Horáková; Olga - Rossmeisl; Martin - Kopecký; Jan - Tencerová; Michaela . Novel thiazolidinedione analog reduces a negative impact on bone and mesenchymal stem cell properties in obese mice compared to classical thiazolidinediones . Molecular Metabolism. 2022; 65(Nov)); 101598 . IF = 8.1 [ASEP] [ doi ]
Ali; D. - Tencerová; Michaela - Figeac; F. - Kassem; M. - Jafari; A. The pathophysiology of osteoporosis in obesity and type 2 diabetes in aging women and men: The mechanisms and roles of increased bone marrow adiposity . Frontiers in Endocrinology. 2022; 13(Sep 15)); 981487 . IF = 5.2 [ASEP] [ doi ]
Ali; D. - Figeac; F. - Caci; A. - Ditzel; N. - Schmal; C. - Kerckhofs; G. - Havelund; J. - Faergeman; N. - Rauch; A. - Tencerová; Michaela - Kassem; M. High-fat diet-induced obesity augments the deleterious effects of estrogen deficiency on bone: Evidence from ovariectomized mice . Aging Cell. 2022; 21(12)); e13726 . IF = 7.8 [ASEP] [ doi ]
Tencerová; Michaela - Lundby; L. - Buntzen; S. - Norderval; S. - Hougaard; H. T. - Pedersen; B. G. - Kassem; M. Molecular differences of adipose-derived mesenchymal stem cells between non-responders and responders in treatment of transphincteric perianal fistulas . Stem Cell Research & Therapy. 2021; 12(1)); 586 . IF = 8.088 [ASEP] [ doi ]
Tencerová; Michaela - Ferenčáková; Michaela - Kassem; M. Bone marrow adipose tissue: Role in bone remodeling and energy metabolism . Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. 2021; 35(4)); 101545 . IF = 5.667 [ASEP] [ doi ]
Lucas; S. - Tencerová; Michaela - von der Weid; B. - Andersen; T. L. - Attané; C. - Behler-Janbeck; F. - Cawthorn; W. P. - Ivaska; K. K. - Naveiras; O. - Podgorski; I. - Reagan; M. R. - van der Eerden; B. C. J. Guidelines for Biobanking of Bone Marrow Adipose Tissue and Related Cell Types: Report of the Biobanking Working Group of the International Bone Marrow Adiposity Society . Frontiers in Endocrinology. 2021; 12(Sep 27)); 744527 . IF = 6.055 [ASEP] [ doi ]
Beňová; Andrea - Tencerová; Michaela . Obesity-Induced Changes in Bone Marrow Homeostasis . Frontiers in Endocrinology. 2020; 11(May 12)); 294 . IF = 5.555 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

 

Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D.

vedoucí oddělení

michaela.tencerova@fgu.cas.cz

RNDr. Michaela Ferenčáková, Ph.D.

postdoktorandka/ zastupkyne VO

Mgr. Andrea Beňová

PhD studentka

Mgr. Martina Džubanová

PhD studentka

Ing. Michaela Vodičková

laborantka

Kim Nguyen, Ph.D.

postdoktorandka

Mgr. Michaela Fickerová

laborantka

 

Mgr. Elena Golovina

laborantka