Intranet Areál web

Sekretariát ředitele

Sekretariát ředitele

Sekretariát ředitele podle pokynů ředitele zajišťuje administrativní a organizační práce, spojené se zabezpečováním činnosti ústavu a vede další agendy, kterými je pověřen.

Jedná se zejména o:

  • vyřizování e-mailové schránky ústavu fgu@fgu.cas.cz
  • vyřizování datové schránky FGÚ
  • vedení spisové služby a archivu FGÚ
  • vedení agendy patentů a užitných vzorů

Zajišťuje pořádání akcí pro veřejnost i konání odborných přednášek.

Stará se o popularizaci ústavu směrem k médiím i veřejnosti.

Lidé

 

Petra Kubátová

asistentka

 

Diana Moosová

PR specialista

(media relation, popularizace

 

Mgr. Adéla Bocková, Ph.D.

správa duševního vlastnictví