Intranet Areál web

Vývojová kardiologie

Vývojová kardiologie

Ischemická choroba srdeční je hlavní příčinou úmrtí v celosvětovém měřítku. Studujeme odolnost srdečního svalu k poškození akutním nedostatkem kyslíku na úrovních od molekuly až k celému organismu s využitím zvířecích modelů. K hlavním směrům našeho výzkumu patří studium mechanismů, které jsou zodpovědné za:

  • vysokou odolnost srdce k poškození v časných fázích ontogenetického vývoje,
  • zvýšenou odolnost srdce vyvolanou adaptací na chronickou hypoxii a pravidelnou fyzickou zátěž,
  • trvalé důsledky časných vývojových intervencí pro odolnost srdce v dospělosti s důrazem na pohlavní rozdíly
  • a změny odolnosti srdce vyvolané různými patologickými stavy.

Dále studujeme vývoj srdce ze zvláštním zřetelem k převodnímu systému. V současné době se zabýváme především výzkumem v těchto oblastech:

  •  fylogenetický pohled na převodní systém,
  • dynamické zobrazovací přístupy pro převodní systém
  • a vývoj nových přístupů ke kvantitativní analýze vláknitých struktur za účelem studia cévního řečiště ve vyvíjejícím se srdci a větvení převodního systému v komorách.

13th conference New Frontiers in Basic Cardiovascular Research

Aktuální projekty

Vývojové aspekty odolnosti srdce k ischemii

Nezralé srdce je mnohem odolnější k ischemickému poškození než srdce dospělé, ale chronický nedostatek kyslíku v časných fázích ontogeneze může mít trvalé negativní následky. Zabýváme se proto mechanismy, které jsou zodpovědné za změny ischemické odolnosti srdce během vývoje.  Více

Vliv systémové hypertenze na odolnost srdce k ischemii

Systémová hypertenze je významným rizikovým faktorem ischemické choroby srdeční, může však paradoxně stimulovat protektivní mechanismy. Zabýváme se proto vlivem různých forem hypertenze na odolnost srdce k projevům ischemického poškození. Více

Kardioprotektivní mechanismus chronické hypoxie

Dlouhodobé vystavení organismu prostředí s nízkým obsahem kyslíku vede k adaptaci, která má pozitivní dopad na odolnost srdce k poškození vyvolanému akutní ischemií. Studujeme proto molekulární mechanismy, které jsou zodpovědné za kardioprotektivní účinky chronické hypoxie.  Více

Publikace

Semenzato; M. - Kohr; M. J. - Quirin; Ch. - Menab?; R. - Alánová; Petra - Alán; L. - Pellattiero; A. - Murphy; E. - Di Lisa; F. - Scorrano; L. Oxidization of optic atrophy 1 cysteines occurs during heart ischemia-reperfusion and amplifies cell death by oxidative stress . Redox Biology. 2023; 63(July)); 102755 . IF = 11.4 [ASEP] [ doi ]
Ošťádal; Bohuslav - Kolář; František - Ošťádalová; Ivana - Sedmera; David - Olejníčková; Veronika - Hlaváčková; Markéta - Alánová; Petra . Developmental Aspects of Cardiac Adaptation to Increased Workload . Journal of cardiovascular development and disease. 2023; 10(5)); 205 . IF = 2.4 [ASEP] [ doi ]
Husková; Z. - Kikerlová; S. - Miklovič; M. - Kala; P. - Papoušek; František - Neckář; Jan . Inappropriate activation of the renin-angiotensin system improves cardiac tolerance to ischemia/reperfusion injury in rats with late angiotensin II-dependent hypertension . Frontiers in Physiology. 2023; 14(14 June)); 1151308 . IF = 4.0 [ASEP] [ doi ]
Semenovykh; Dmytro - Benák; Daniel - Holzerová; Kristýna - Černá; B. - Telenský; P. - Vavříková; Tereza - Kolář; František - Neckář; Jan - Hlaváčková; Markéta . Myocardial m6A regulators in postnatal development: effect of sex . Physiological Research. 2022; 71(6); 877-882 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Sedmera; David . HLHS: Power of the Chick Model . Journal of cardiovascular development and disease. 2022; 9(4)); 113 . IF = 2.4 [ASEP] [ doi ]
Sedmera; David . Mass cytometry imaging in physiology . Acta Physiologica. 2022; 235(2)); e13822 . IF = 6.3 [ASEP] [ doi ]
Olejníčková; Veronika - Kolesová; Hana - Bartoš; M. - Sedmera; David - Gregorovičová; Martina . The Tale-Tell Heart: Evolutionary tetrapod shift from aquatic to terrestrial life-style reflected in heart changes in axolotl (Ambystoma mexicanum) . Developmental Dynamics. 2022; 251(6); 1004-1014 . IF = 2.5 [ASEP] [ doi ]
Němčáková; Ivana - Litvinec; Andrej - Mandys; V. - Potocký; Štěpán - Plencner; Martin - Doubková; Martina - Naňka; O. - Olejníčková; Veronika - Šaňková; Barbora - Bartoš; M. - Ukraintsev; E. - Babčenko; O. - Bačáková; Lucie - Kromka; Alexander - Rezek; B. - Sedmera; David . Coating Ti6Al4V implants with nanocrystalline diamond functionalized with BMP-7 promotes extracellular matrix mineralization in vitro and faster osseointegration in vivo . Scientific Reports. 2022; 12(1)); 5264 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Neffeová; K. - Olejníčková; Veronika - Naňka; O. - Kolesová; Hana . Development and diseases of the coronary microvasculature and its communication with the myocardium . WIREs Mechanisms of Disease. 2022; 14(5)); e1560 . IF = 3.1 [ASEP] [ doi ]
Marković; Aleksandra - Tauchmannová; Kateřina - Šimáková; Miroslava - Mlejnek; Petr - Kaplanová; Vilma - Pecina; Petr - Pecinová; Alena - Papoušek; František - Liška; František - Šilhavý; Jan - Mikešová; Jana - Neckář; Jan - Houštěk; Josef - Pravenec; Michal - Mráček; Tomáš . Genetic Complementation of ATP Synthase Deficiency Due to Dysfunction of TMEM70 Assembly Factor in Rat . Biomedicines. 2022; 10(2)); 276 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Malínská; H. - Hüttl; M. - Marková; I. - Miklánková; D. - Hojná; Silvie - Papoušek; František - Šilhavý; Jan - Mlejnek; Petr - Zicha; Josef - Hrdlička; Jaroslav - Pravenec; Michal - Vaněčková; Ivana . Beneficial Effects of Empagliflozin Are Mediated by Reduced Renal Inflammation and Oxidative Stress in Spontaneously Hypertensive Rats Expressing Human C-Reactive Protein . Biomedicines. 2022; 10(9)); 2066 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Kvasilová; A. - Gregorovičová; Martina - Olejníčková; Veronika - Kolesová; Hana - Sedmera; David . Myocardial development in crocodylians . Developmental Dynamics. 2022; 251(12); 2029-2047 . IF = 2.5 [ASEP] [ doi ]
Imig; J. D. - Červenka; L. - Neckář; Jan . Epoxylipids and soluble epoxide hydrolase in heart diseases . Biochemical Pharmacology. 2022; 195(Jan)); 114866 . IF = 5.8 [ASEP] [ doi ]
Gregorovičová; M. - Bartoš; M. - Jensen; B. - Janáček; Jiří - Minne; B. - Moravec; J. - Sedmera; David . Anguimorpha as a model group for studying the comparative heart morphology among Lepidosauria: Evolutionary window on the ventricular septation . Ecology and Evolution. 2022; 12(11)); e9476 . IF = 2.6 [ASEP] [ doi ]
Tibenská; V. - Marvanová; A. - Elsnicová; B. - Hejnová; L. - Vebr; P. - Novotný; J. - Kolář; František - Nováková; Olga - Žurmanová; J.M. The cardioprotective effect persisting during recovery from cold acclimation is mediated by the beta(2)-adrenoceptor pathway and Akt activation . Journal of Applied Physiology. 2021; 130(3); 746-755 . IF = 3.881 [ASEP] [ doi ]

Lidé

Prof. RNDr. František Kolář, CSc.
vedoucí oddělení
RNDr. Jan Neckář, Ph.D.
vědecký pracovník

Prof. MUDr. David Sedmera, DSc.
vědecký pracovník

Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
vědecký pracovník
MUDr. Ivana Ošťádalová, CSc.
vědecký pracovník
Ing. František Papoušek, CSc.
vědecký pracovník
RNDr. Markéta Hlaváčková, Ph.D.
vědecký pracovník
  Olga Nováková
vědecký pracovník

RNDr. Petra Alánová, Ph.D.
vědecký asistent

RNDr. Martina Gregorovičová, Ph.D.
postdoktorand
  Mgr. Hana Kolesová, Ph.D.
postdoktorand
MVDr. Veronika Olejníčková, Ph.D.
postdoktorand

RNDr. Kristýna Holzerová, Ph.D.
postdoktorand

Mgr. Jaroslav Hrdlička, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Daniel Benák
postgraduální student
Mgr. Barbora Opletalová
postgraduální studentka

MUDr. Tereza Vavříková
postgraduální student

Ing. Miloslava Marková
technický pracovník
Milana Pešková
technický pracovník
Jarmila Svatůňková
technický pracovník