Intranet Areál web

Výzkum bolesti

Výzkum bolesti Snímání aktivity neuronů v míšním řezu (A) metodou patch-clamp (B). Optická stimulace neuronů (C) vede k evokovaným inhibičním proudům v excitačních neuronech (D), které jsou sníženy za patologických stavů (E) a přispívají tak k rozvoji bolesti.

Naše oddělení se soustředí na výzkum mechanismů bolesti a možnosti její léčby. Studujeme zejména modulaci synaptického přenosu nociceptivní informace na míšní úrovni, která se podílí na vzniku řady bolestivých stavů. Naším cílem je objasnění těchto modulačních mechanismů a následně možnost zlepšení terapie patologických bolestivých stavů, jako jsou hyperalgesie, allodynie a bolesti při neuropatických stavech a nádorových onemocněních. V poslední době se soustředíme na studium úlohy receptorů aktivovaných capsaicinem (TRPV1), purinergních receptorů (P2X) a zánětlivých cytokinů při stavech neuropatické a zánětlivé bolesti. Při studiu této problematiky využíváme elektrofyziologických, optogenetických, behaviorálních, molekulárních a imunohistochemických technik.

Skupina buněčné a molekulární neuroendokrinologie se pod vedením RNDr. Zemkové věnuje výzkumu membránových receptorů a iontových kanálů v neuroendokrinních buňkách. V současnosti je výzkum zaměřen na purinergní P2X receptory aktivované extracelulárním adenosin-5´-trifospfátem (ATP), jejich molekulární strukturu a funkci, farmakologii, a úlohu v elektrické excitabilitě, vápníkové signalizaci a sekreci neurotransmiterů a hormonů.

Aktuální projekty

Publikace

Pontearso; Monica - Slepička; Jakub - Bhattacharyya; Anirban - Špicarová; Diana - Paleček; Jiří . Dual effect of anandamide on spinal nociceptive transmission in control and inflammatory conditions . Biomedicine & Pharmacotherapy. 2024; 173(April); 116369 . IF = 7.5 [ASEP] [ doi ]
Zemková; Hana . Purinergic P2 Receptors: Structure and Function 2.0 . International Journal of Molecular Sciences. 2023; 24(6)); 5462 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Špicarová; Diana - Nerandžič; Vladimír - Mužík; David - Pontearso; Monica - Bhattacharya; Anirban - Nagy; I. - Paleček; Jiří . Inhibition of synaptic transmission by anandamide precursor 20:4-NAPE is mediated by TRPV1 receptors under inflammatory conditions . Frontiers in Molecular Neuroscience. 2023; 16(22 June)); 1188503 . IF = 4.8 [ASEP] [ doi ]
Sivčev; Sonja - Kudová; Eva - Zemková; Hana . Neurosteroids as positive and negative allosteric modulators of ligand-gated ion channels: P2X receptor perspective . Neuropharmacology. 2023; 234(Aug 15)); 109542 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Rupert; Marian - Bhattacharya; Anirban - Sivčev; Sonja - Knězů; Michal - Cimická; Jana - Zemková; Hana . Identification of residues in the first transmembrane domain of the P2X7 that regulates receptor trafficking; sensitization; and dye uptake function . Journal of Neurochemistry. 2023; 165(6); 874-891 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Cimická; Jana - Riegert; J. - Kavková; M. - Černá; K. Intestinal mycobiome associated with diagnosis of inflammatory bowel disease based on tissue biopsies . Medical Mycology. 2022; 60(1)); myab076 . IF = 2.9 [ASEP] [ doi ]
Adámek; Pavel - Heleš; Mário - Bhattacharyya; Anirban - Pontearso; Monica - Slepicka; Jakub - Paleček; Jiří . Dual PI3K?/? Inhibitor Duvelisib Prevents Development of Neuropathic Pain in Model of Paclitaxel-Induced Peripheral Neuropathy . Journal of Neuroscience. 2022; 42(9); 1864-1881 . IF = 5.3 [ASEP] [ doi ]
Zemková; Hana . Special Issue of International Journal of Molecular Sciences (IJMS) "Purinergic P2 Receptors: Structure and Function" . International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(1)); 383 . IF = 6.208 [ASEP] [ doi ]
Uchytilová; Eva - Špicarová; Diana - Paleček; Jiří . Hypersensitivity Induced by Intrathecal Bradykinin Administration Is Enhanced by N-oleoyldopamine (OLDA) and Prevented by TRPV1 Antagonist . International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(7)); 3712 . IF = 6.208 [ASEP] [ doi ]
Mrózková; Petra - Špicarová; Diana - Paleček; Jiří . Spinal PAR2 Activation Contributes to Hypersensitivity Induced by Peripheral Inflammation in Rats . International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(3)); 991 . IF = 6.208 [ASEP] [ doi ]
Moravcová; S. - Filipovská; E. - Spišská; V. - Svobodová; Irena - Novotný; J. - Bendová; Z. The Circadian Rhythms of STAT3 in the Rat Pineal Gland and Its Involvement in Arylalkylamine-N-Acetyltransferase Regulation . Life. 2021; 11(10)); 1105 . IF = 3.253 [ASEP] [ doi ]
Míková; H. - Kuchtiak; Viktor - Svobodová; Irena - Spišská; V. - Pačesová; D. - Balík; Aleš - Bendová; Z. Circadian Regulation of GluA2 mRNA Processing in the Rat Suprachiasmatic Nucleus and Other Brain Structures . Molecular Neurobiology. 2021; 58(1); 439-449 . IF = 5.686 [ASEP] [ doi ]
Heleš; Mário - Mrózková; Petra - Šulcová; Dominika - Adámek; Pavel - Špicarová; Diana - Paleček; Jiří . Chemokine CCL2 prevents opioid-induced inhibition of nociceptive synaptic transmission in spinal cord dorsal horn . Journal of Neuroinflammation. 2021; 18(1)); 279 . IF = 9.589 [ASEP] [ doi ]
Sivčev; Sonja - Slavíková; Barbora - Ivetic; Milorad - Knězů; Michal - Kudová; Eva - Zemková; Hana . Lithocholic acid inhibits P2X2 and potentiates P2X4 receptor channel gating . Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 2020; 202(Sep)); 105725 . IF = 4.292 [ASEP] [ doi ]
Rupert; Marian - Bhattacharya; Anirban - Stillerová Tvrdoňová; Vendula - Jindřichová; Marie - Mokdad; Audrey - Boué-Grabot; E. - Zemková; Hana . Role of Conserved Residues and F322 in the Extracellular Vestibule of the Rat P2X7 Receptor in Its Expression; Function and Dye Uptake Ability . International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(22)); 8446 . IF = 5.923 [ASEP] [ doi ]
Kalynovska; Nataliia - Diallo; Mickael - Sotáková-Kašparová; Dita - Paleček; Jiří . Losartan attenuates neuroinflammation and neuropathic pain in paclitaxel-induced peripheral neuropathy . Journal of Cellular and Molecular Medicine. 2020; 24(14); 7949-7958 . IF = 5.310 [ASEP] [ doi ]
Sýkora; M. - Szeiffová Bačová; B. - Egan Beňová; T. - Barančík; M. - Žurmanová; J. - Rauchová; Hana - Weismann; P. - Pavelka; Stanislav - Kurahara; L. H. - Slezák; J. - Soukup; Tomáš - Tribulová; N. Cardiac Cx43 and ECM Responses to Altered Thyroid Status Are Blunted in Spontaneously Hypertensive versus Normotensive Rats . International Journal of Molecular Sciences. 2019; 20(15)); 3758 . IF = 4.556 [ASEP] [ doi ]
Sivčev; Sonja - Slavíková; Barbora - Rupert; Marian - Ivetic; Milorad - Nekardová; Michaela - Kudová; Eva - Zemková; Hana . Synthetic testosterone derivatives modulate rat P2X2 and P2X4 receptor channel gating . Journal of Neurochemistry. 2019; 150(1); 28-43 . IF = 4.066 [ASEP] [ doi ]
Kalynovska, Nataliia - Diallo, Michael - Paleček, Jiří . Losartan treatment attenuates the development of neuropathic thermal hyperalgesia induced by peripheral nerve injury in rats . Life Sciences 2019, 220(Mar 1), 147-155 . IF = 3.647 [ASEP] [ doi ]
Ivetic; Milorad - Bhattacharya; Anirban - Zemková; Hana . P2X2 Receptor Expression and Function Is Upregulated in the Rat Supraoptic Nucleus Stimulated Through Refeeding After Fasting . Frontiers in Cellular Neuroscience. 2019; 13(Jun 26)); 284 . IF = 3.921 [ASEP] [ doi ]
Adámek, Pavel - Heleš, Mário - Paleček, Jiří . Mechanical allodynia and enhanced responses to capsaicin are mediated by PI3K in a paclitaxel model of peripheral neuropathy . Neuropharmacology 2019, 146(Mar 1), 163-174 . IF = 4.431 [ASEP] [ doi ]
Zemková, Hana - Stojilkovic, S. S. Neurotransmitter receptors as signaling platforms in anterior pituitary cells . Molecular and Cellular Endocrinology 2018, roč. 463, C, p. 49-64 . IF = 3.693 [ASEP] [ doi ]
Torres-Pérez, J. V. - Adámek, Pavel - Paleček, Jiří - Vizcaychipi, M. - Nagy, I. - Varga, A. The NA(v)1.7 blocker protoxin II reduces burn injury-induced spinal nociceptive processing . Journal of Molecular Medicine-Jmm 2018, roč. 96, 1, p. 75-84 . IF = 4.746 [ASEP] [ doi ]
Svobodová, Irena - Bhattacharya, Anirban - Ivetic, Milorad - Bendová, Z. - Zemková, Hana . Circadian ATP Release in Organotypic Cultures of the Rat Suprachiasmatic Nucleus Is Dependent on P2X7 and P2Y Receptors . Frontiers in Pharmacology 2018, roč. 9, Mar 6, článku 192 . IF = 3.845 [ASEP] [ doi ]
Rauchová, Hana - Vokurková, Martina - Pavelka, Stanislav - Vaněčková, Ivana - Tribulová, N. - Soukup, Tomáš . Red palm oil supplementation does not increase blood glucose or serum lipids levels in Wistar rats with different thyroid status . Physiological Research 2018, roč. 67, 2, p. 307-315 . IF = 1.701 [ASEP]
Nerandžič, Vladimír - Mrózková, Petra - Adámek, Pavel - Špicarová, Diana - Nagy, I. - Paleček, Jiří . Peripheral inflammation affects modulation of nociceptive synaptic transmission in the spinal cord induced by N‐arachidonoylphosphatidylethanolamine . British Journal of Pharmacology 2018, roč. 175, 12, p. 2322-2356 . IF = 6.583 [ASEP] [ doi ]
Szeiffová Bačová, B. - Vinczenzová, C. - Žurmanová, J. - Kašparová, Dita - Knezl, V. - Egan Beňová, T. - Pavelka, Stanislav - Soukup, Tomáš - Tribulová, N. Altered thyroid status affects myocardial expression of connexin-43 and susceptibility of rat heart to malignant arrhythmias that can be partially normalized by red palm oil intake . Histochemistry and Cell Biology. 2017, roč. 147, 1, p. 63-73 . IF = 2.164 [ASEP] [ doi ]
Stojilkovic, S. S. - Bjelobaba, I. - Zemková, Hana . Ion Channels of Pituitary Gonadotrophs and Their Roles in Signaling and Secretion . Frontiers in Endocrinology. 2017, roč. 8, Jun 9, článku 126 . IF = 3.519 [ASEP] [ doi ]
Mackay, L. - Zemková, Hana - Stojilkovic, S. S. - Sherman, A. - Khadra, A. Deciphering the regulation of P2X4 receptor channel gating by ivermectin using Markov models . PLoS Computational Biology. 2017, roč. 13, 7, článku e1005643 . IF = 3.955 [ASEP] [ doi ]
Kalynovska, Nataliia - Adámek, Pavel - Paleček, Jiří . TRPV1 receptors contribute to mediate paclitaxel-induced c-Fos expression in spinal cord dorsal horn neurons . Physiological Research. 2017, roč. 66, 3, p. 549-532 . IF = 1.324 [ASEP]
Fletcher, P. A. - Zemková, Hana - Stojilkovic, S. S. - Sherman, A. Modeling the diversity of spontaneous and agonist-induced electrical activity in anterior pituitary corticotrophs . Journal of Neurophysiology. 2017, roč. 117, 6, p. 2298-2311 . IF = 2.502 [ASEP] [ doi ]
Mrózková, Petra - Špicarová, Diana - Paleček, Jiří . Hypersensitivity Induced by Activation of Spinal Cord PAR2 Receptors Is Partially Mediated by TRPV1 Receptors . PLoS ONE. 2016, roč. 11, 10, článku e0163991 . IF = 2.806 [ASEP] [ doi ]
Szeiffová Bačová, B. - Egan Beňová, T. - Viczenczová, C. - Soukup, Tomáš - Rauchová, Hana - Pavelka, Stanislav - Knezl, V. - Barančík, M. - Tribulová, N. Cardiac Connexin-43 and PKC Signaling in Rats With Altered Thyroid Status Without and With Omega-3 Fatty Acids Intake . Physiological Research. 2016, roč. 65, Suppl.1, S77-S90 . IF = 1.461 [ASEP]
Mrózková, Petra - Paleček, Jiří - Špicarová, Diana . The role of protease-activated receptor type 2 in nociceptive signaling and pain . Physiological Research. 2016, roč. 65, 3, p. 357-367 . IF = 1.461 [ASEP]
Molet, J. - Mauborgne, A. - Diallo, Michael - Armand, V. - Geny, D. - Villanueva, L. - Boucher, Y. - Pohl, M. Microglial Janus kinase/signal transduction and activator of transcription 3 pathway activity directly impacts astrocyte and spinal neuron characteristics . Journal of Neurochemistry. 2016, roč. 136, 1, p. 133-147 . IF = 4.083 [ASEP] [ doi ]
Zemková, Hana - Tomič, M. - Kučka, M. - Aguilera, G. - Stojilkovic, S. S. Spontaneous and CRH-Induced Excitability and Calcium Signaling in Mice Corticotrophs Involves Sodium, Calcium, and Cation-Conducting Channels . Endocrinology. 2016, roč. 157, 4, p. 1576-1589 . IF = 4.286 [ASEP] [ doi ]
Radošinská, J. - Kurahara, L. H. - Hiraishi, K. - Viczenczová, C. - Egan Beňová, T. - Szeiffová Bačová, B. - Dosenko, V. - Navarová, J. - Obšitník, B. - Imanaga, I. - Soukup, Tomáš - Tribulová, N. Modulation of cardiac connexin-43 by omega-3 fatty acid ethyl-ester supplementation demonstrated in spontaneously diabetic rats . Physiological Research. 2015, Vol. 64, 6, p. 795-806 . IF = 1.643 [ASEP]
Soukup, Tomáš - Diallo, Michael . Proportions of myosin heavy chain mRNAs, protein isoforms and fiber types in the slow and fast skeletal muscles are maintained after alterations of thyroid status in rats . Physiological Research. 2015, Vol. 64, 1, p. 111-118 . IF = 1.643 [ASEP]
Zemková, Hana - Khadra, A. - Rokic, Milos Boro - Tvrdoňová, Vendula - Sherman, A. - Stojilkovic, S. S. Allosteric regulation of the P2X4 receptor channel pore dilation . Pflugers Archiv - European Journal of Physiology. 2015, Vol. 467, 4, p. 713-726 . IF = 3.654 [ASEP] [ doi ]
Li, Y. - Adámek, Pavel - Zhang, H. - Tatsui, C. E. - Rhines, L. D. - Mrózková, Petra - Li, Q. - Kosturakis, A. K. - Cassidy, R. M. - Harrison, D. S. - Cata, J. P. - Sapire, K. - Zhang, H. - Kennamer-Chapman, R. M. - Jawad, A. B. - Ghetti, A. - Yan, J. - Paleček, Jiří - Dougherty, P. M. The Cancer Chemotherapeutic Paclitaxel Increases Human and Rodent Sensory Neuron Responses to TRPV1 by Activation of TLR4 . Journal of Neuroscience. 2015, Vol. 35, 39, p. 13487-13500 . IF = 5.924 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

MUDr. Jiří Paleček, CSc.
vedoucí oddělení
Mgr. Diana Špicarová, Ph.D.
zástupce vedoucího oddělení
RNDr. Hana Zemková, CSc.
vědecký pracovník
Anirban Bhattacharya, Ph.D.
vědecký pracovník
Mgr. Petra Mrózková, Ph.D.
postdoktorand
RNDr. Pavel Adámek, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Mario Heleš, Ph.D.
postgraduální student
Mgr. Jakub Slepička
postgraduální student
Mgr. Monica Pontearso
postgraduální student
  Mgr. Marian Rupert
postgraduální student
 

Mgr. Sonja Sivcev
postgraduální student

 

Mgr. Jana Cimická

postgraduální student

 

Mgr. Daniel Vasconcelos

postgraduální student

 

David Mužík

student

 

Anna Kratinová

student

 

Denisa Dresslerová

student

Ing. Hana Janoušková
technický pracovník
Kateřina Kramerová
technický pracovník