Intranet Campus web

News

Replacement vessels from the umbilical cord (6.6. 2024)

Thanks to tissue engineering, we can now replace blood vessels, cartilage, joints, heart valves and many other parts of the body that fail in the human body. The Laboratory of Biomaterials and Tissue Engineering at the Institute of Physiology deals with this issue and is headed by Lucie Bačáková. What does she think about the rapid progress in the field of tissue engineering, the invention of replacement organs applicable to humans, and why it makes sense to continue research that could become a reality in the distant future? Find out more about this interesting topic in a large interview with Lucie Bačáková for the magazine Zázraky medicíny

 

Science Fair attracted nearly 60 thousand science fans (3.6. 2024)

The Science Fair that took place last week in Letňany was visited by an incredible 58 000 VISITORS! At the stand of the Institute of Physiology, visitors could learn how epilepsy, Alzheimer's disease or diabetes is caused. They could learn more about the human body, try to solve a scientific crossword puzzle, build a model of the heart or brain or look at the yeast under a microscope. The atmosphere at the fair was perfect and we are already looking forward to the next year!

     

    

170 000 views of the interview with Lucie Bačáková. Topic? Implants! (7.5. 2024)

Almost 170,000 people were interested in the topic of implants, which Lucie Bačáková from the Institute of Physiology introduces in an interview. Implants do not serve to save humanity, but only as a last step when treatment and prevention have failed in a patient. According to her, people should avoid reaching for implants only for beautification. They are a foreign thing to the body. And it puts biochemical and mechanical stress on the implant. Over time, micro and nanoparticles will be released from the implant. All implants run the risk of adverse events and the need for reoperation. Interview

How to train memory? (6.5. 2024)

In moments of desperation, when we can't remember our credit card PIN for the life of us, it seems impossible. In reality, however, the capacity of our brains is enormous. It is estimated that the average brain has the capacity to store a staggering 2.5 million gigabytes of digital memory. But there's a catch. We don't just use it to store information. What's more, memories are recorded differently in the brain than information in a computer, which remains as it was written. How can we remember better? And what are effective training techniques? Answers to these and many other questions can be found in a great interview with Aleš Stuchlík in Téma magazine. Interview

Ondřej Kuda a Marcela Křížová zaujali přednáškou "Mateřské mléko - bílé zlato" (26.4. 2024)

Mateřské mléko je nenahraditelným zdrojem výživy, které se svým složením přizpůsobuje individuálním potřebám miminka. Velice zajímavá přednáška na téma unikátnosti a nenahraditelnosti mateřského mléka pro výživu novorozenců proběhla 24.4. v Akademii věd na Národní třídě. Ondřej Kuda z FGÚ popsal vlastnosti mateřského mléka ve spojitosti s novými zjištěními a vyzdvihl přínos spolupráce s Ústavem pro matku a dítě v Podolí. Marcela Křížová z Ústavu pro matku a dítě v Podolí přiblížila fungování Banky mateřského mléka v ÚPMD a popsala např. nové postupy při péči o nedonošené novorozence.

Přednášku byla realizována v rámci cyklu "Lidské tělo ve zdraví i nemoci". Cyklus přednášek "Lidské tělo ve zdraví i nemoci" přibližuje zkoumání podstaty závažných onemocnění člověka v laboratořích FGÚ a zároveň představuje vzájemnou a nepostradatelnou spolupráci vědců s klinickými lékaři. Další přednáška bude věnována tématu Alzheimerovy nemoci jejíž úskalí a specifika v souvislosti s narušenou prostorovou pamětí přiblíží Jan Svoboda (FGÚ AV ČR) a Jan Laczó (Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol). Přednáška se bude konat 20. listopadu od 17 hod. v Akademii věd na Národní třídě.

Invitation to the lecture " Maternal Milk - White Gold" (26.3. 2024)

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku "Mateřské mléko- bílé zlato". Přednáší: Ondřej Kuda (FGÚ AV ČR) a Marcela Křížová (Ústav pro péči o matku a dítě)
Přednášku pořádá FGÚ v rámci cyklu "Lidské tělo ve zdraví i nemoci". Cyklus přednášek "Lidské tělo ve zdraví i nemoci" přibližuje zkoumání podstaty závažných onemocnění člověka v laboratořích FGÚ a zároveň představuje vzájemnou a nepostradatelnou spolupráci vědců s klinickými lékaři.

Do not forget about Alzheimer's disease (12.3. 2024)

It is not only in connection with Brain Week that we bring you a reflection on the current topic. How widespread is Alzheimer's disease in our country? How many people have it?  What is the current state of Alzheimer's medication? Do some drugs help even a little? And what about our personal prevention. How should we live and what should we really care about? Tomáš Petrásek from the Institute of Physiology talks about all this topics in the Czech Radio

70 years of the Institute of Physiology of the CAS (11.3. 2024)

Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences was founded seventy years ago, on 1 January 1954, within the (then still Czechoslovak) Academy of Sciences. Since then it has been systematically engaged in research in the field of normal and pathological physiology. We are characterizing in increasing depth the basic biological mechanisms with a bearing on human beings and medicine. In the seventy years that have passed since the Institute was founded, our society has grown considerably older and fatter. Modern medicine is thus facing new challenges in the form of an increased onslaught of so-called civilization diseases. The main current goal of the Institute of Physiology of the CAS is to research the causes of these non-infectious diseases associated with obesity and ageing.

For this year's 70th anniversary of the Institute's foundation, we are preparing a number of activities. The first of these is a series of four articles on current research topics, which appeared in the journal Vesmír (3/2024):

70 let Fyziologického ústavu AV ČR: Pomáháme odhalovat podstatu závažných onemocnění (Jan Kopecký)

Padesát odstínů malých šedých buněk (Helena Janíčková)

Epitranskriptom: klíč ke zdravému srdci? (Daniel Benák a Markéta Hlaváčková)

Inzulinem to nekončí: Zdravé beta-buňky jsou budoucností léčby diabetu (Lydie Plecitá Hlavatá)

Brain Week begins! (11.3. 2024)

Brain Week is a festival of the latest discoveries and trends in brain research and neuroscience, part of Brain Awareness Week (BAW) - a global campaign to raise public awareness of the achievements and benefits of brain research. The tradition of Brain Week in the Czech Republic was initiated and founded by Czech neuroscientist Prof. Josef Syka in 1998.
Discover how your brain works, what lies behind its complex mechanisms and how you can improve your life by taking care of it. Experience an unforgettable experience full of inspiration, knowledge and fun!

Institute of Physiology would like to invite you to three lectures (in Czech language only):

Paměť, věk, a Alzheimerova nemoc: čelíme výzvám stáří

pondělí 11. 3., 14:00/ Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, sál č. 206

ALEŠ STUCHLÍK 


Regulace mikrotubulů – mezi vývojem mozku a neurovývojovými poruchami

úterý 12. 3., 9:00 / Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, sál č. 206

MARTIN BALAŠTÍK


Jak vzpomínky přecházejí z krátkodobé do dlouhodobé paměti

čtvrtek 14. 3., 14:00 / Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, sál č. 206

JAN SVOBODA

 

For our lectures (and most other events) it is necessary to reserve a place, but the entrance is traditionally free!! We look forward to seeing you! 

Program

Two IPHYS principal investigators were successful in the competition of Ministry of Education, Youth and Sports Inter-Excellence II USA (19.12. 2023)

The Ministry of Education, Youth and Sports has announced the results of the public competition in research, development and innovation LUAUS24 (bilateral projects Czech Republic - United States of America) in the programme of support for international cooperation in research, development and innovation INTER-EXCELLENCE II (code: LU), sub-programme INTER-ACTION for projects with a duration of 2024-2028. From a total of eight submitted projects, two researchers from FGÚ succeeded with their projects "New metabolic pathways of lipid movement" (investigator: RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.) and "Clinical metabolomics and lipidomics as innovative tools for diagnosis and characterization of heart and kidney diseases" (investigator: doc. Ing. Tomáš Čajka, Ph.D.). Congratulations to both researchers!

Ondřej Kuda received Prize of Minister of Education (21.11. 2023)

RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D., Head of Laboratory of Metabolism of Bioactive Lipids at the Institute of Physiology of the CAS, received the Prize of the Minister of Education for outstanding results in research, experimental development and innovation on 20 November 2023. The prize was awarded for the results of research on the new signaling lipid molecules that suppress inflammation and improve glucose metabolism in patients with diabetes.

photo: MŠMT

Alexandra Ptáková received the Rector's Award for Outstanding Scientific Achievement within the Charles University Grant Agency support (20.11. 2023)

On Friday, 17 November 2023, Alexandra Ptáková received the Rector's Award for the absolute best scientific project within the Charles University Grant Agency support. This prestigious award was given on the occasion of the Day of the Struggle for Freedom and Democracy and the International Students' Day. The publications on the basis of which the prize was awarded originated in the Laboratory of Cellular Neurophysiology at the Institute of Physiology.

Ptáková; Alexandra - Mitro; Michal - Zímová; Lucie - Vlachová; Viktorie . Cellular context determines primary characteristics of human TRPC5 as a cold-activated channel . Journal of Cellular Physiology. 2022; 237(9); 3614-3626. DOI IF = 5.6 

Zimová; Lucie - Ptáková; Alexandra - Mitro; Michal - Krůšek; Jan - Vlachová; Viktorie . Activity dependent inhibition of TRPC1/4/5 channels by duloxetine involves voltage sensor-like domain . Biomedicine & Pharmacotherapy. 2022; 152(August)); 113262. DOI IF = 7.5

Helena Illnerová in the documentary series Babylon (1.11. 2023)

Physiologist, biologist who was the first in the world to discover dependency function of the biological clock in the brain of mammals on the length of the day during the seasons, but also a scout. This is the former President of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Helena Illnerová, whose life is closely linked to the Institute of Physiology, where she began her scientific career in 1961. One of the episodes of the documentary series Babylon, which premiered on Czech Television on 28 October 2023, is dedicated to her.

Kateryna Semenovykh received the Martina Roeselová Foundation Grant (20.12. 2022)

The Martina Roeselová Memorial Grant is designed for graduate students and early career scientists in the natural sciences who are trying to combine competitive scientific activity with quality early childhood care. The IOCB Tech Foundation will support 10 young scientists with an annual scholarship of CZK 150,000. Kateryna Semenovykh from the Institute of Physiology of the CAS received the scholarship for the year 2023 at a ceremony on Friday 16 December 2022. Congratulations!

Four important IPHYS researchers celebrated their life anniversaries (13.12. 2022)

On Monday, 12 December, the pre-Christmas seminar "The Scientific Footprint of the Work of Four Personalities of the Institute of Physiology of the CAS" was dedicated to Jaroslava Folbergrová, Helena Illnerová, Zdeněk Drahota and Pavel Mareš. The evening was a tribute to these four personalities whose lives are inseparably connected with Institute of Physiology. We congratulate them once again on their significant life anniversaries.

from the left: Z. Drahota, H. Illnerová, J. Folbergrová, P. Mareš

Load next