Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Aktuality

Jakub Otáhal byl jmenován profesorem (10.5. 2021)

Doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. byl 8.5. 2021 prezidentem republiky jmenován profesorem pro obor Lékařská fyziologie a patofyziologie. Jmenovací řízení proběhlo na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze.

7 vědců z Fyziologického ústavu je mezi 2 % nejcitovanějšími vědci světa (10.5. 2021)

Elsevier a SciTech Strategies společně s John P. A. Ioannidisem ze Standfordovy univerzity připravili seznam 2 % nejcitovanějších vědců ze všech oborů, které zahrnuje databáze Scopus za rok 2019. Na českých výzkumných institucích jich působí celkem 359 (107 je jich přitom z Akademie věd ČR). Je mezi nimi 7 současných i bývalých vědců z Fyziologického ústavu: Petr Ježek, Stanislav Tuček, Pavel Mareš, Tomáš Čajka, Ivan Mikšík, Lucie Bačáková a Jiří Vaněček. Více

Zemřel doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc. (28.4. 2021)

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 24. dubna 2021 zemřel ve věku 72 let doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc., vedoucí vědecký pracovník Fyziologického ústavu Akademie věd a zakladatel oboru početních neurověd /computational neuroscience/ v České republice.

Docent Lánský se během své odborné kariéry věnoval především matematickému popisu a statistické analýze aktivity nervových buněk. Byl světově uznávanou autoritou v oblasti metody difúzní aproximace, která umožňuje zkoumat komplikované chování biofyzikálních modelů neuronů. Publikoval mnoho prací v prestižních časopisech, byl řešitelem českých i mezinárodních grantů a také zvaným řečníkem na oborových sympoziích. Rozvíjel a udržoval bohatou spolupráci s řadou zahraničních odborníků a v roce 1995 založil tradici mezinárodních konferencí “Neural Coding”. V neposlední řadě byl školitelem studentů a doktorandů. Zde uplatňoval nejen svoji odbornou autoritu, ale také přátelský přístup a nadhled. Odchodem docenta Lánského ztrácí česká věda a Fyziologický ústav významného vědce, bývalí kolegové také skvělého mentora a vzácného přítele.

Psychologické testy Memory Parku zaujaly přes 1200 lidí (24.3. 2021)

Vybrané psychologické testy, které FGÚ zpřístupnilo, jako součást letošního online Týdne mozku měly úspěch. Během týdenní akce si jeden z testů zkusilo udělat 1261 lidí, alespoň jeden test dokončilo 1023 lidí a alespoň jeden dotazník vyplnilo 864 lidí (úplná statistika testů). Zájemci si mohli vyzkoušet test pracovní a epizodické paměti, test převzetí perspektivy nebo test skrytého cíle. Testy jsou používané ke zjištění postižení paměti a prostorové orientace u pacientů s Alzheimerovou chorobou, epilepsií nebo schizofrenií. Testy je i nadále možné vyzkoušet na tomto odkazu.

Zapojte mozek do akce (nejen) během Týdne mozku! (25.2. 2021)

V rámci Týdne mozku 2021 připravilo FGÚ možnost vyzkoušet si vybrané psychologické testy, které jsou používané ke zjištění postižení paměti a prostorové orientace u pacientů s Alzheimerovou chorobou, epilepsií nebo schizofrenií. Testy byly vyvinuté vědci z oddělení Neurofyziologie paměti, kteří zkoumají příčiny vzniku poruch paměti a orientace a zabývají se vývojem nových diagnostických testů využitelných v klinické́ praxi.

Načíst další