Intranet

Aktuality

Fyziologický ústav navštívili zástupci tchajwanské ITRI (4.10. 2019)

Ve středu 2. října 2019 proběhla na Fyziologickém ústavu AV ČR návštěva delegace tchajwanské vědecko-výzkumné organizace Industrial Technology Research Institute (ITRI). Její zástupci, Prof. Eric Y. Chuang a Dr. Horus Huang, přednesli přednášky, kde představili svou činnost i celkově činnost ITRI, a možné okruhy vzájemné spolupráce. Poté navštívili několik oddělení ústavu, zejména oddělení Biomateriálů a tkáňového inženýrství, spolupracující Institut klinické a experimentální medicíny, a rovněž dislokované pracoviště Fyziologického ústavu v BIOCEV. Setkání nastínilo možné směry budoucí spolupráce obou institucí v oblastech bioinformatiky, cílené dodávky léčiv do různých tkání a orgánů, testování potenciálních nových léčiv na zvířecích modelech, a v neposlední řadě i v oblasti regenerativní medicíny, konkrétně tkáňového inženýrství kožního krytu za pomocí moderní technologie 3D tisku. Vzhledem k projevenému zájmu delegace i o genomické studie bylo delegaci v rámci návštěvy umožněno shlédnout i další pracoviště zabývající se uvedenou problematikou, jako je odd. Genomiky a bioinformatiky na Ústavu molekulární genetiky AV ČR v krčském areálu, a dále odd. Funkční genomiky a České centrum pro fenogenomiku v BIOCEV. 

    

František Kolář obdržel Čestnou oborovou medaili J. E. Purkyně (3.7. 2019)

František Kolář byl oceněn Čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách. Ocenění převzal od předsedkyně AV ČR Evy Zažímalová v pondělí 1. července jako jeden ze čtyř významných vědeckých osobností. Více

Jan Kudláček získal Cenu Sanofi (28.6. 2019)

Jan Kudláček obdržel Cenu Sanofi za farmacii pro vysokoškoláky. Ocenění převzal od francouzského nositele Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehna. Soutěž pro studenty farmaceutických věd pořádá Velvyslanectví Francie v Praze ve spolupráci se skupinou Sanofi již pojedenácté. Se svou prací spojenou s výzkumem léčby epilepsie se Jan Kudláček umístil na třetím místě.

"Léčba epilepsie je dlouhodobá a pacienti musejí užívat léky mnohdy celý život. Přibližně u 30 procent nemocných ale léky nezabírají. Pro nalezení účinnějších způsobů léčby je nezbytné pochopit dynamiku epilepsie v dlouhodobém měřítku a objasnit mechanismy, které řídí dlouhodobé kolísání v náchylnosti mozku ke vzniku záchvatu,“ přiblížil. „Mechanismy, které řídí dlouhodobou dynamiku záchvatů, dosud nebyly brány v potaz při vývoji léků a představují nový terapeutický cíl nejen pro léky potlačující záchvaty, ale též pro léčbu epilepsie samotné,“ upřesnil Kudláček s tím, že právě jeho výzkum v tom může přinést posun.

Jaroslav Kuneš obdržel Mendelovu medaili (28.6. 2019)

Jaroslav Kuneš převzal ve čtvrtek 27. června z rukou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové Čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách. Akademická rada udělila toto významné ocenění čtyřem vědcům, kteří díky své práci přispěli k k posouvání poznání ve svých oborech a k jejich popularizaci. „Akademická rada se jednomyslně shodla, že laureátům medaili udělí a že pro ni bude čest, že tak může učinit,“ prohlásila při ceremoniálu v sídle AV ČR Eva Zažímalová. Více

   

41. ročník přehlídky SOČ již zná vítěze (19.6. 2019)

V neděli 16. června skončil 41. ročník celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) slavnostním vyhlášením těch nejlepších studentů v každé kategorii. Postup do celostátní přehlídky je pro přihlášené významným úspěchem. Jednu z cen v kategorii Zdravotnictví je i „Cena ředitele Fyziologického ústavu AV“. 1. místo této kategorie obsadila Hana Bernhardová (Gymnázium F. Palackého, Valašské Meziříčí) s prací „Vliv kanonické Wnt signální dráhy na diferenciační potenciál NG2 glií po ischemickém poškození mozků, 2. místo obsadila Karolina Kubová (Gymnázium T. Novákové, Brno) s prací „Kináza Chk1 jako potenciální terapeutický cíl v buňkách maligního melanomu“  a na 3. místě se umístila Kateřina Ptáčková (Gymnázium Liberec) s prací „Laktózová intolerance“.

Velkým úspěchem je též umístění Marka Heideho, který obsadil 4. místo ve stejné kategorii a navíc získal zvláštní cenu Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - Futura "Řešení pro budoucnost", cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Marek absolvoval stáž na Fyziologickém ústavu (odd. Biomateriály a tkáňového inženýrství) u lektorky Jany Musílkové. Všem vítězům gratulujeme!

Načíst další