Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Aktuality

Zdeněk Drahota a Alena Sumová obdrželi čestné medaile Akademie věd (3.2. 2020)

Dva význační vědci Fyziologického ústavu, Zdeněk Drahota a Alena Sumová, převzali 29. 1. 2020 z rukou předsedkyně AV ČR, Evy Zažímalové, čestné medaile Akademie věd ČR.

Zdeněk Drahota obdržel Čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách. Zdeněk Drahota podstatně přispěl k rozvoji studia metabolismu živočichů se zaměřením na procesy přeměny energie v buňce. Ve svém výzkumu základních mechanismů energetické funkce mitochondrií si získal vysoký respekt mezinárodní biochemické komunity a vytvořil základ pro rozvoj studia savčí bioenergetiky. Poznání struktury, funkce a biogeneze mitochondrií se postupně stalo jedním z hlavních a velmi úspěšných výzkumných směrů ústavu. Vedlo k založení řady nových laboratoří, které dnes na špičkové úrovni dále rozvíjejí mitochondriální problematiku od molekulární struktury až po translační aspekty zaměřené na poznání metabolických poruch.

Alena Sumová získala Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy. Její výzkum se zaměřuje na studium biologických hodin a časového systému u savců včetně člověka, které ovlivňují jak fyzické, tak duševní schopnosti a vůbec celkové nastavení organismu. Hlavním cílem studia Aleny Sumové a její skupiny je proto poznání dopadu narušení časové regulace na zdraví člověka během časného vývoje, v dospělosti a ve stáří. Toto téma často otevírá v médiích, ať už v podobě rozhovorů nebo komentářů v televizi či rozhlase. Působí také pedagogicky, v seminářích na vysokých školách i v pořadech pro střední školy. Více

  

Martin Zápotocký zvolen místopředsedou Organization for Computational Neurosciences (16.1. 2020)

Martin Zápotocký se k 1.1.2020 stal místopředsedou Organization for Computational Neurosciences. Tato odborná společnost sdružuje více než 2000 členů z celého světa, a pravidelně pořádá výroční konference s 500 až 600 účastníky. V roce 2015 tato konference proběhla v Praze za spolupořadatelství FGÚ.

Ladislav Vyklický obdržel Cenu ministra zdravotnictví (8.1. 2020)

Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2019 převzal Ladislav Vyklický 17. prosince 2019. Cenu ministr uděluje za mimořádný výsledek dosažený na základě účelové nebo institucionální podpory ve výzkumu a vývoji poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví. Ladislav Vyklický ji obdržel za projekt „Genetická a funkční studie NMDA receptorů se zaměřením na možnou diagnostiku a léčbu schizofrenie“. Spoluřešiteli projektu jsou Aleš Balík (FGÚ), Jiří Horáček (NÚDZ) a Eva Kudová (ÚOCHB). Úplná zpráva 

 

Vojtěch Kumpošt obdržel Cenu MŠMT (5.12. 2019)

Ing. Vojtěch Kumpošt, který již od svého bakalářského studia působil na oddělení Vývojové epileptologie Fyziologického ústavu, obdržel Cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019 v magisterském studijním programu. Cenu z rukou ministra Plagy obdržel za práci, jejíž výsledky přispěly k novým objevům na poli výzkumu mechanismů vzniku epileptických záchvatů a byly publikovány v prestižním časopise Nature Neuroscience. Vojtěch Kumpošt byl studentem Fakulty elektrotechnické ČVUT a v současnosti působí na německé Karlsruhe Institut für Technologie.

 

Výborné umístění studentů Otevřené vědy pod vedením vědců z FGÚ (22.11. 2019)

Na závěrečné konferenci projektu Otevřená věda  21. 11. 2019 se umístily hned dvě studentky, které absolvovaly svou stáž na Fyziologickém ústavu. 

Natálie Pořízková z pražského Gymnázia Postupická získala 1. místo v kategorii Živá příroda/Lékařské vědy a Biochemie. Na konferenci prezentovala výsledky své roční stáže "Studium struktury a funkce Na+/H+ antiportních systémů v eukaryotních buňkách", kterou absolvovala v oddělení Membránového Transportu pod vedením Ing. Olgy Zimmermannové, Ph.D.

3. místo ve stejné kategorii obsadila Veronika Musílková s tématem stáže "Sledování růstu, chování a diferenciace buněk hladkého svalu ve statickém a dynamickém systému", kterou absolvovala v oddělení Biomateriálů a tkáňového inženýrství pod vedením RNDr. Jany Musílkové, CSc.

Oběma studentkám gratulujeme!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Načíst další