Intranet Areál web

Pro média

Tisková zpráva: Teplo z kosterního svalu může chránit nejen proti chladu ale i proti obezitě (27.2. 2023)

Kolik tepla vzniká v našem těle, ale také jakým způsobem teplo tvoříme, by mohlo souviset s rozdílnou náchylností k obezitě. Vědci z Fyziologického ústavu AV ČR zkoumali, jak se s chladem vypořádávají dva různé kmeny laboratorních myší – výsledky naznačují i novou možnost léčby obezity pomocí aktivace netřesové termogeneze ve svalech.

Tisková zpráva

Tisková zpráva: Dát si prášek ráno, nebo večer? Lithium ovlivňuje mozek různě v závislosti na denní době. (10.2. 2023)

Lithium se více než 70 let používá jako účinný lék pro stabilizaci nálady například u pacientů s bipolární poruchou. Mechanismus jeho terapeutického účinku však stále není dobře znám.Tým Aleny Sumové z Fyziologického ústavu AV ČR nyní prokázal, že lithium ovlivňuje hodiny v části mozku zvané choroid plexus, jehož úloha souvisí s „úklidem“ v mozku během spánku. Výsledky, publikované v prestižním časopise Biomedicine a Pharmacotherapy, ukazují na důležitost správného načasování léčby lithiem během dne.

Tisková zpráva

Teplo, nebo chlad? Nové poznatky o fungování iontových kanálů citlivých na změny teploty mohou otevřít cestu pro vývoj léčiv (31.1. 2023)

Dva důležité mechanismy, které objasňují, jak přesně se v buňce přenáší informace o bolesti nebo teplu a chladu, odhalil mezinárodní výzkum vědců z Univerzity v Lundu, na němž se podíleli experti Fyziologického ústavu AV ČR. Dvojici studií publikoval odborný časopis Nature Communications.

Tisková zpráva

Vliv předčasných porodů a porodů císařským řezem na kvalitu mateřského mléka (23.8. 2022)

Mateřské mléko obsahuje ideální koktejl živin a biologicky aktivních látek, které jsou nezbytné pro rychlý růst a vývoj dítěte. V nové studii vědci z Fyziologického ústavu AV ČR popsali, že na kvalitu toho prvotního – mleziva – má negativní vliv předčasný porod nebo císařský řez. Zjistili také, že v mateřském mléce jsou přítomné komplexní lipidy, které jsou štěpeny jedním z mléčných enzymů, čímž se uvolňují protizánětlivé látky. Mateřské mléko je tedy pro miminka nenahraditelným způsobem výživy i v případech nestandardních porodů.

Tisková zpráva

České instituce zahajují společný boj proti epidemii obezity, cukrovky a onemocnění srdce – získaly na to miliardu z evropských peněz (30.6. 2022)

Vzniká Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění – historicky největší tuzemský projekt tohoto typu, který spojuje pět center vědecké, výzkumné a klinické excelence. V jeho rámci budou prestižní instituce pomáhat pacientům s civilizačními chorobami, které mají v součtu na svědomí násobně víc životů než nádorová onemocnění. Týmy odborníků z IKEM, Fyziologického ústavu a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Masarykovy Univerzity v Brně a Univerzity Karlovy budou společně pracovat na hlubším poznání příčin vzájemně propojených chorob, na vývoji nových léků i větším zapojení moderních technologií v léčbě.

Tisková zpráva

Denní rytmus matky podporuje vývoj biologických hodin plodu (28.6. 2022)

Než začnou samy tikat vnitřní biologické hodiny plodu, ovlivňuje funkci a vývoj této struktury rytmické chování matky. Zjistil to a v nové studii v časopise PLOS Biology publikoval tým Aleny Sumové z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR. Tento objev významně přispívá k pochopení vývoje vnitřních hodin a může nalézt uplatnění při léčbě předčasně narozených dětí.

Tisková zpráva

Vědci popsali vzájemné působení důležitých proteinů, které jsou klíčové pro stárnutí buněk (27.4. 2022)

Stres spouští v těle celou kaskádu dění. Na buněčné úrovni na něj reaguje také tzv. transkripční faktor p53, který brání tomu, aby se vlivem stresu staly z normálních buněk buňky nádorové. Významnou roli hraje i další transkripční faktor FOXO4. Za stresových podmínek pak tyto proteiny interagují a společně zvyšují produkci proteinu p21, čímž způsobují přechod buněk do tzv. senescentního neboli stárnoucího stavu. Hromadění takových buněk přispívá ke stárnutí organismu. 

Tisková zpráva

8. únor - Mezinárodní den epilepsie (5.2. 2021)

Téměř 400 000 Čechů zažilo za život epileptický záchvat, 80 000 lidí v ČR žije s aktivní epilepsií. Kvůli obavám ze záchvatu se pacienti často omezují ve svých volnočasových aktivitách, a to včetně sportu. Právě sport ale průběh epilepsie, nejčastějšího chronického onemocnění mozku, prokazatelně zlepšuje. I na to má upozornit Mezinárodní den epilepsie, který se slaví 8. února.

Tisková zpráva

Evropské výzkumné konsorcium LipiDiDiet prokázalo prospěšné účinky podávání multinutričního nápoje u pacientů s počínající Alzheimerovou nemocí (18.11. 2020)

Mezinárodní výzkumný tým LipiDiDiet, jehož součástí jsou i vědci z oddělení Neurochemie Fyziologického ústavu AV ČR, prokázal v klinické studii, že dlouhodobé podávání multinutričního nápoje Fortasyn Connect významně zlepšuje poznávání, paměť, atrofii mozku a další projevy související s počínajícími stadii Alzheimerovy choroby (AD).

Tisková zpráva

Šťáva z červené řepy může pomoci zabránit vzniku hypertenze při zvýšeném příjmu soli (17.4. 2019)

Epidemiologické studie ukazují, že zvýšený výskyt vysokého krevního tlaku je z velké části spojen s vyšším příjmem soli v potravě. Vědci z Fyziologického ústavu AV ČR, Kalifornské univerzity v San Francisku a Michiganské státní univerzity zjistili, že při současném podání roztoku soli a malého množství dusičnanu sodného nebo šťávy z červené řepy nedochází u potkanů ke zvyšování krevního tlaku.

Tisková zpráva

Fyziologický ústav AV ČR získal ocenění HR Excellence in Research Award (15.3. 2019)

Fyziologický ústav AV ČR se zařadil do úzké skupiny pracovišť, kterým se podařilo získat prestižní evropské ocenění HR Excellence in Research Award.

Ocenění uděluje Evropská komise těm výzkumným a univerzitním pracovištím, která se výrazně zasazují o zlepšování strategie v oblasti lidských zdrojů, v souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Tisková zpráva

Logo HR Award

Správná pomoc při epileptickém záchvatu je snadná, může přitom zachránit život (7.2. 2019)

Asi 80 000 pacientů trpí v České republice současnosti aktivní epilepsií, to znamená, že měli alespoň jeden epileptický záchvat v průběhu posledních pěti let. Ročně přibyde asi 5000 nových pacientů. Správná první pomoc, která může zachránit život pacienta, je tématem Mezinárodního dne epilepsie, který si připomínáme v pondělí 11. února.

Tisková zpráva

Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek2

Na léčbě pacientů s epilepsií se budou v motolské nemocnici podílet vědci a inženýři: vzniká výzkumné centrum EPIREC (9.1. 2019)

Unikátní platforma propojující výzkum epilepsie s klinickou praxí funguje nově od ledna ve Fakultní nemocnici v Motole. V multioborových týmech zde pracují vedle lékařů také vědci z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fyziologického ústavu Akademie věd ČR. Inovativní poznatky, na jejichž zpracování se podílejí i odborníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT, zkvalitní a zefektivní péči o pacienty.

Tisková zpráva

Epileptické záchvaty nepřicházejí jako blesk z čistého nebe (27.11. 2018)

Mezinárodní tým pod vedením českých vědců prokázal, že jeden ze základních přírodních principů se účastní také vzniku epileptických záchvatů. Odhalení existence tzv. principu kritického zpomalování v epileptickém mozku předpokládá, že záchvatu předchází postupná ztráta stability a odolnosti mozku, který se krok za krokem stává mnohem náchylnějším ke vzniku záchvatů.

Vědci z Fyziologického ústavu AV ČR ve spolupráci s kolegy z Ústavu informatiky AV ČR, Fakulty elektrotechnické ČVUT, Druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a s kolegy ze zahraničních univerzit v Melbourne, Oxfordu a Birminghamu prokázali v experimentálních modelech epilepsie i přímo u pacientů, že záchvatům mohou předcházet detekovatelné změny v činnosti mozku.

Tisková zpráva

Ilustrační obrázek (Lidský mozek v průběhu záchvatu)

Trvalé zavedení „zimního“ času je podle vědců zdraví prospěšnější než stálý „letní“ čas (30.10. 2018)

Mezinárodní odborné společnosti zabývající se výzkumem biologických rytmů a jejich ovlivněním světlem zaslaly své stanovisko ke změně času vládním institucím většiny členských států Evropské unie. Vědci v něm doporučují zavedení ustáleného Standardního času (ST), také označovaného jako "zimní", za prospěšnější zdraví celé společnosti než stálý čas „letní“ (DST).

Tisková zpráva

Stanovisko ke změně času (český překlad)

DST statement

 

Ústav organické chemie a biochemie a Fyziologický ústav podepsaly licenční smlouvu s Novo Nordisk (4.9. 2017)

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) ve spolupráci s Fyziologickým ústavem AV ČR (FGÚ) vyvinul nové látky, které mají pozitivní účinky v experimentálních zvířecích modelech obezity či diabetu typu II. Tyto látky byly vyvinuty v laboratoři Dr. Lenky Maletínské (ÚOCHB), která se se svým týmem zaměřila na syntézu a zkoumání modifikovaných analogů přirozených neuropeptidů. Ústavy podepsaly licenční smlouvu s významnou farmaceutickou firmou Novo Nordisk, která tyto látky bude nadále vyvíjet a připravovat nejprve pro preklinické testy na zvířecích modelech, po nichž v případě úspěšnosti budou následovat testy klinické.

Tisková zpráva

Fyziologický ústav zahajuje provoz nového konfokálního mikroskopu (9.6. 2015)

Fyziologický ústav AV ČR zahajuje provoz konfokálního mikroskopu Leica SP8 AOBS WLL MP, který byl pořízen z podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci projektu OPPK „BrainView – Centrum pro studium neurovývojových a neurodegenerativních chorob” (CZ.2.16/3.1.00/21544).

Tisková zpráva

Foto-přístroj    Foto-ilustrační

 

Pálivé papričky tlumí bolest (16.3. 2015)

Receptory pro kapsaicin z pálivých papriček pomáhají tlumit bolest. Toto zjištění učinili vědci z oddělení Funkční morfologie Fyziologického ústavu AV ČR, kde jsou zkoumány mechanismy vzniku chronických bolestivých stavů a možnosti jejich léčby.

Tisková zpráva

9. únor se stal Mezinárodním dnem epilepsie (17.2. 2015)

Epilepsií trpí v České republice přibližně 70 000 lidí. Netrápí je pouze samotné záchvaty  a doprovodné projevy epilepsie, ale především negativní vnímaní jejich onemocnění společností. 9. února proběhl historicky první Mezinárodní den epilepsie. Hlavním účelem této aktivity je zlepšení prevence, diagnostiky, léčby i postoje společnosti k tomuto onemocnění. Stejný cíl má i činnost, kterou u nás vyvíjí sdružení EpiStop, z.s., výzkumný program Strategie AV 21 „Kvalitní život ve zdraví a nemoci“ Akademie věd ČR (QUALITAS) a Česká liga proti epilepsii (ČLPE).

Tisková zpráva

Vliv přírodních živin a funkčních potravin na kardiovaskulární onemocnění (2.2. 2015)

Fyziologický ústav AV ČR si vás dovoluje pozvat na další z Burešova cyklu přednášek význačných vědeckých osobností. Tentokrát do Fyziologického ústavu zavítá prof. Grant N. Pierce, který je výkonným ředitelem výzkumu fakultní nemocnice St. Boniface a profesorem fyziologie a farmakologie na University of Manitoba, Winnipeg, Kanada. Jeho přednáška se koná 9. února 2015 v 15 hod. v přednáškovém sále Fyziologického ústavu v areálu Akademie věd v Praze 4 - Krči pod názvem: "Klinické testování vlivu přírodních potravních doplňků na kardiovaskulární onemocnění".

Tisková zpráva

Hipokampus a epizodická paměť (3.12. 2014)

Fyziologický ústav AV ČR zve v rámci oslav 60. výročí svého založení na další z Burešova cyklu přednášek význačných vědeckých osobností. Tentokrát do Fyziologického ústavu zavítá Dr. Eva Pašťálková, která působí na Janelia Research Campus. Její přednáška se koná 17. prosince 2014 ve 14 hod. v přednáškovém sále Fyziologického ústavu v areálu Akademie věd v Praze-Krči pod názvem: Hipokampus a epizodická paměť. Přednáška bude zaměřena na mozkovou strukturu zvanou hipokampus a epizodickou paměť, tedy paměť pro události. Tato problematika patří ke žhavým tématům současné neurovědy, což je potvrzuje letošní udělení Nobelovy ceny za lékařství a fyziologii J. O´Keefovi za objev neuronů místa (place cells) a manželům Edvardu a May-Britt Moserovým za objev mřížkových neuronů (grid cells).

Tisková zpráva

Vědci pomohou díky zvířecím modelům zlepšit život nemocným se schizofrenií (7.10. 2014)

Schizofrenie je závažné onemocnění postihující zhruba 1% populace. Je charakterizováno řadou příznaků, které zhoršují kvalitu života i uplatnění postižených pacientů. Dnes mezi badateli převládá hypotéza, že u schizofrenie, která se zpravidla projevuje v post-adolescentním věku, dochází k patologickým změnám v mozku, které mají za následek špatné propojení nervových spojů. Díky tomu pak následně dochází k řadě negativních změn ve  fungování mozku.

Tisková zpráva

Od mezibuněčné komunikace až po klinické testování inhibitoru C-konce konexinu43 (1.10. 2014)

Fyziologický ústav AV ČR zve v rámci oslav 60. výročí svého založení na další přednášku Burešova cyklu. Přednáška amerického vědce, profesora Roberta G. Gourdieho z Virginia Tech Carilion Research Institute se koná 13. října 2014 ve 14 hod. v přednáškovém sále Fyziologického ústavu v areálu Akademie věd pod názvem „Multiple Roles of Connexins in Biology and Medicine“(Rozličné role konexinů v biologii a medicíně). Přednáška nás provede od vysvětlení základních principů mezibuněčné komunikace včetně přenosu elektrického impulsu, až po současné klinické testování inhibitoru C-konce konexinu43 pro léčbu nejrůznějších onemocnění.

Tisková zpráva

Jak se mozek vyrovnává pomocí purinergní signalizace s nedostatkem kyslíku, poškozením, záněty a infekcemi (12.9. 2014)

Fyziologický ústav AV ČR zve v rámci oslav 60. výročí svého založení na další přednášku Burešova cyklu význačných vědeckých osobností. Tentokrát do Fyziologického ústavu zavítá významný německý vědec maďarského původu, profesor Peter Illes, který působí na Universität Leipzig (SRN). Jeho přednáška se koná 25. září 2014 ve 14 hod. v přednáškovém sále Fyziologického ústavu  v areálu Akademie věd v Praze-Krči pod názvem: „Purinergic regulation of neural progenitor cell functions in the brain“(Purinergní regulace činnosti nervových progenitorových buněk v mozku).

Tisková zpráva

Co všechno závisí na vnitřních hodinách lidského těla? (17.6. 2014)

Fyziologický ústav AV ČR zve v rámci oslav 60. výročí svého založení na další přednášku Burešova cyklu význačných vědeckých osobností. Tentokrát do Fyziologického ústavu zavítá významný americký vědec, profesor Michael Menaker, který působí na University of Virginia. Jeho přednáška se koná 2. července 2014 ve 14 hod. v přednáškovém sále Fyziologického ústavu v areálu Akademie věd v Praze-Krči pod názvem:  „The Promise of Circadian Biology“ (Příslib cirkadiánní biologie).

Tisková zpráva

Načíst další