Intranet Areál web

Elektronická podatelna

Adresa pro doručování analogových dokumentů a přenosných technických nosičů dat:
FGÚ AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Úřední hodiny: 8:00-11:00, 12:00-15:00

 

Datové formáty, v nichž se dokumenty přijímají v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

*.TXT prostý text
*.RTF dokument v textovém standardu RTF
*.PDF dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®
*.DOC dokument MS Word
*.XLS dokument MS Excel
*.XML Extensible Markup Language Document
*.PPT MS PowerPoint Presentation
*.JPG/*.JPEG/*.JFIF Joint Photographic Experts Group File Interchange Format
*.GIF Graphics Interchange Format

 

Pracoviště přijímá dokumenty v digitální podobě:

1) prostřednictvím e-mailové adresy elektronické podatelny: fgu@fgu.cas.cz 

2) prostřednictvím datové schránky (ID y5xnq3f)

3) osobně na médiu pro přenášení elektronických dokumentů (CD, DVD, USB)

 

Pracoviště nezpracovává elektronické dokumenty, které nejsou dostupné podatelně a u nichž se pracovišti ve spolupráci s odesílatelem nepodaří vadu dokumentu odstranit.

Elektronické dokumenty nedostupné podatelně jsou např.:

  • dokumenty obsahující škodlivý kód
  • dokumenty neúplné
  • dokumenty ve formátu nebo na nosiči, které pracoviště nepřijímá
  • dokumenty které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelných způsobem

 

Pracoviště nezpracovává analogové dokumenty, které nejsou dostatečně uživatelsky vnímatelné (např. neúplné, nečitelné nebo jinak poškozené), a pracovišti se nepodaří ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit nebo nelze odesílatele určit.

 

O přijetí elektronického dokumentu se škodlivým kódem a odeslání vyrozumění odesílateli se vede zvláštní evidence.