Intranet Areál web

Časopis Physiological Research

Physiological Research je dvouměsíčník vydávaný Fyziologickým ústavem AV ČR v anglickém jazyce. Publikují se zde práce týkající se normální a patologické fyziologie, biochemie, biofyziky, farmakologie a imunologie. Physiological Research je zařazen do Science Citation Index, aktuální impaktní faktor je 1.531. Časopis vznikl v roce 1952 původně jako Physiologia Bohemoslovaca a svůj současný název má od roku 1991. Časopis naleznete zde

Kontakt: Physiological Research (redakce), Vídeňská 1083, 142 20 Prague 4, tel.: +420 241 062 161-2, email: physres@biomed.cas.cz 

 

Lidé:

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

šéfredaktor

MUDr. Josef Zicha, DrSc.

výkonný šéfredaktor

Redakce:

Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Mgr. Edita Balladová