Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

O ústavu

O ústavu

Fyziologický ústav (FGÚ) Akademie věd České Republiky, v. v. i. , patří k předním výzkumným institucím v České republice.

Ústav se zabývá výzkumem oblasti normální i patologické fyziologie, soustředí se především na studium mechanismů vzniku závažných onemocnění člověka, jako např. cévní a mozkové příhody, ischemická choroba srdeční, diabetes, dědičné metabolické poruchy a neurodegenerativní onemocnění.

  • Poznatky vědců z FGÚ a jejich objevy představují teoretický základ pro vývoj nových léčebných postupů.
  • Důležitou roli ústav zastává i při vzdělávání studentů a stávajících i budoucích pracovníků ve zdravotnictví.
  • Fyziologický ústav je složen z vědeckých a servisních oddělení,  která zajišťují chod ústavu po stránce vědecké i administrativní. Pro svůj výzkum využívá široké spektrum špičkového vybavení a přístrojů.
  • Působí zde řada světově uznávaných odborníků, kteří pravidelně získávají za svou vědeckou práci významná domácí i zahraniční ocenění. 
  • Pracovníci ústavu působili a působí na významných společenských a manažerských pozicích (např. prof. Helena Illnerová – předsedkyně AV ČR v letech 2001 - 2005) včetně významných funkcí v mezinárodních vědeckých společnostech (např. prof. Bohuslav Ošťádal – předseda Mezinárodní akademie kardiovaskulárních věd)
  • FGÚ organizuje popularizační akce pro širokou i odbornou veřejnost. Pořádá odborné přednášky a semináře (mj. cyklus Burešových přednášek, kam zve přední světové vědce a popularizační přednášky Lidské tělo ve zdraví i nemoci). 
  • Fyziologický ústav je řešitelem a spoluřešitelem mnoha národních i mezinárodních grantů. Podílí se i na výzkumných projektech v centrech excelence a je partnerem v projektu evropského centra excelence BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci). Ústav je rovněž příjemcem podpory ze strukturálních fondů EU (OPPK, OP VK, OP VaVpI).
  • Ústav je součástí konsorcia MediAim, které spojuje tři instituce (IKEM, ÚOCHB a FGÚ), jejichž cílem je společně hledat nové strategie léčby kardiovaskulárních, virových, neurodegenerativních a onkologických onemocnění, diabetu či obezity. 
  • Více informací se dozvíte také v prezentační brožuře ústavu (2017)
  • Ústav v číslech

Fotogalerie článku

Celá fotogalerie