Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Vedení ústavu

Ředitel: MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

Zástupce ředitele pro vědu (statutární zástupce ředitele): MUDr. Jiří Paleček, CSc.

Zástupce ředitele pro vzdělávání a podporu vědy: prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.

Zástupce ředitele pro administrativu: Ing. Petra Janečková

 

Rada FGÚ AV ČR, v. v. i.

 

Předsedkyně: doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc.

Místopředsedkyně: RNDr. Ivana Vaněčková, DSc.

 

Interní členové:

doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.

prof. RNDr. František Kolář, CSc.

prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.

RNDr. Hana Sychrová, DrSc.

 

Externí členové:

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (UK)

prof. Ing. Martin Fusek, Ph.D.(ÚOCHB)

RNDr. Vladimír Kořínek, CSc. (ÚMG)

Tajemnice:  Mgr. Adéla Pecková, Ph.D.

 

Dozorčí rada FGÚ AV ČR, v. v. i.

 

Předseda: RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (ÚOCHB)

Místopředseda: RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc. (FGÚ)

Členové:

Mgr. Ing. Jindřich Hroch

prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.

doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

Tajemnice: Ing. Petra Janečková

 

Mezinárodní poradní sbor FGÚ AV ČR, v.v.i. 

 

Asocc. Prof. Bryndis Birnir, PhD

Professor at Department of Neuroscience - Molecular Physiology and Neuroscience

University of Uppsala, Uppsala, Sweden

 

Prof. Dr. Matthias Blüher

Head of the obesity outpatient clinic for adults

Clinic for Endocrinology and Nephrology, Medical Research Center,Leipzig, Germany

 

Prof. Dr. med. Pontus Persson

Director of the Institute of Vegetative Physiology

Institute of Vegetative Physiology, Berlin, Germany

 

Prof. Marianne Schultzberg, PhD

Professor of clinical neuroscience at  the Division of Neurogeriatrics

Division of Neurogeriatrics, Karolinska Institutet Alzheimer Disease Research Center (KI-ADRC), Stockholm, Sweden

 

Prof. Adam Szewczyk

Head of Laboratory of Intracellular Ion Channels

Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland