Intranet Areál web

Lidské tělo ve zdraví i nemoci

Lidské tělo ve zdraví i nemoci

Cyklus přednášek "Lidské tělo ve zdraví i nemoci" přibližuje zkoumání podstaty závažných onemocnění člověka v laboratořích FGÚ a zároveň představuje vzájemnou a nepostradatelnou spolupráci vědců s klinickými lékaři. Přednášky jsou určené široké veřejnosti a konají se v Akademii věd na Národní třídě v Praze.

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015

Přednášky v roce 2024

Mateřské mléko- bílé zlato, 24. 4. 2024 Ondřej Kuda (FGÚ AV ČR) a Marcela Křížová (Ústav pro péči o matku a dítě) POZVÁNKA Videozáznam přednášky    Prostorová paměť… Více

Přednášky v roce 2023

Náhrady poškozených cév: minulost, přítomnost a budoucnost, 12.4.2023 doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc. (FGÚ AV ČR) a MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D. (IKEM) téma: moderní trendy v oblasti… Více

Přednášky v roce 2022

Čas je mozek, 29. 11. 2022 Prof. MUDr. Jakub Otáhal. Ph.D. (FGÚ AV ČR) a doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D. (FN Motol)  téma: moderní trendy v diagnostice a léčbě cévních mozkových příhod … Více

Přednášky v roce 2019

Mitochondriální onemocnění - hledání genů zodpovědných za rozvoj dědičných metabolických poruch, 16. 10. 2019 RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D. (FGÚ) a doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. (Všeobecná fakultní… Více

Přednášky v roce 2018

"Hypertenze a chronické onemocnění ledvin - příčiny a důsledky", 3. 10. 2018  RNDr. Ivana Vaněčková, DSc. (FGÚ) a prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., Klinika nefrologie 1. LF Univerzity Karlovy … Více

Přednášky v roce 2017

"Paměť, stárnutí a Alzheimerova choroba", 1. 11. 2017 Prof. Aleš Stuchlík (FGÚ) a MUDr. Jan Laczó (Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol) téma: experimentální výzkum a léčba poruch… Více

Přednášky v roce 2016

Vrozené vady srdce - úspěchy a výzvy, 6. října 2016 prof. David Sedmera (FGÚ) a prof. Jan Janoušek (FN Motol) téma: experimentální výzkum a moderní  léčba vrozených vad srdce Pozvánka … Více

Přednášky v roce 2015

Epilepsie - bouře v mozku, 6. října 2015 doc. Přemysl Jiruška (FGÚ) a doc. Petr Marusič (FN Motol) téma: experimentální výzkum a moderní  léčba epilepsie. Pozvánka   Srdce ve… Více