Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Biologické kontroly

Biologické kontroly

Oddělení Biologické kontroly (OBK) v souladu se zásadami správné laboratorní praxe (SLP) poskytuje služby:

  • toxikologické studie – akutní, subakutní, subchronické pro oblast humánních a veterinárních léčiv, biopreparátů, prostředků zdravotnické techniky a potravinových doplňků.  Jde o studie in vivo se všemi druhy aplikací testované látky na laboratorních zvířatech (myš, potkan, morče, králík)
  • farmakokinetické studie – biologická část (myš, potkan)

V prostředí certifikovaného pracoviště SLP nabízíme vysoký standard dalších non-SLP studií a produktů:

  • toxikologické studie v širším experimentálním rozsahu než výše uvedené registrační SLP studie podle specifikace zadavatele 
  • další biologické testy podle specifikace zadavatele
  • imunizace zvířat a příprava hyperimunních sér
  • krevní produkty, králičí komplement, morčecí komplement

Jsme držitelem:

OBK, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. je držitelem akreditace pro uživatelské zařízení k provádění pokusů na zvířatech.

Systém zabezpečování kvality:

Certifikát správné laboratorní praxe (SLP)

Rozhodnutí o oprávnění k používání pokusných zvířat Ministerstvem zemědělství ČR OBK

Lidé

  RNDr. Světlana Žufanová
vedoucí oddělení
  RNDr. Lenka Řezáčová, Ph.D.
odborný pracovník
  Ing. Renata Půtová
odborný pracovník
  Lucie Heppnerová
technický pracovník
  Jaroslav Kalivoda
odborný pracovník
 

Soňa Miklošová

odborný pracovník

  Ing. Josef Prchal
vedoucí zajišťování jakosti SLP
  MVDr. Richard Pospíšil, DrSc.
externí konzultant
  RNDr. Jiří Marhan, CSc.
externí konzultant