Intranet

Biologické kontroly

Biologické kontroly

Biologické kontroly (OBK)

V souladu se zásadami správné výrobní praxe (SVP, GMP) a správné laboratorní praxe (SLP, GLP) poskytujeme komplexní služby:

 • provádění zakázkových experimentů pro externí zadavatele 
 • toxikologické studie (SLP, non-SLP)
 • farmakologické testy (stanovení účinnosti imunomodulátorů) 
 • toxikologické testy (zkoušky na specifickou a nespecifickou neškodnost)                                                                   
 • lékopisné zkoušky (důkaz cizích agens v humánních virových vakcínách a v buněčném substrátu pro výrobu humánních vakcín) 
 • testace vakcín (metody stanovení účinnosti a neškodnosti) 
 • imunizace zvířat 
 • krevní produkty, králičí komplement, morčecí komplement
 • další biologické testy podle požadavků zadavatelů

Jsme držitelem

 • certifikátu SVP pro výrobce (Certificate of GMP Compliance of a manufacturer) pro činnost kontrolní laboratoře (The control laboratory) v rozsahu biologické kontroly jakosti výroby humánních léčivých přípravků a humánních hodnocených léčivých přípravků (Quality control testing of human medicinal products)
 • certifikátu SLP (Certificate of GLP) v rozsahu činnosti Toxikologické studie (Testovací zařízení)

 OBK, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. je držitelem akreditace pro uživatelské zařízení k provádění pokusů na zvířatech

Systém zabezpečování kvality:

Rozhodnutí o povolení k činnosti kontrolní laboratoře.pdf

Rozhodnutí o oprávnění k používání pokusných zířat Ministerstvem Zemědělství ČR OBK.pdf

CERTIFIKÁT SVP PRO VÝROBCE Část 1.pdf

CERTIFIKÁT SVP PRO VÝROBCE Část 2.pdf

CERTIFICATE OF GLP.pdf

Lidé

  RNDr. Světlana Žufanová
vedoucí oddělení
  Jaroslav Kalivoda
odborný pracovník
  RNDr. Jiří Marhan, CSc.
vedoucí Jednotky jištění jakosti
 

Zdeňka Kotková
technický pracovník

 

Lucie Heppnerová

technický pracovník