Intranet Areál web

Biologické kontroly (OBK)

Biologické kontroly (OBK)

Oddělení biologických kontrol (OBK) poskytuje placené služby pro neklinické zkoušky bezpečnosti na malých laboratorních zvířatech. OBK slouží jako registrované testovací zařízení v České republice. Používáme validované moderní přístroje, zavedený metrologický program. OBK využívá experimentální stáje pro malá pokusná zvířata, místnosti jsou klimatizovány, vlhkost je kontrolována, parametry prostředí jsou průběžně shromažďovány, aby byla prokázána shoda s požadavky. Působí zde kvalifikovaní vedoucí studií, patologové i podpůrný personál.

OBK je klíčovým členem Centra pro preklinické testování. 

 

SLUŽBY 

 

KONTAKT

Lidé

  RNDr. Světlana Žufanová
vedoucí oddělení
 

Mgr. Vladimíra Mamiňáková

vedoucí zajišťování jakosti

  RNDr. Lenka Řezáčová, Ph.D.
odborný pracovník
  Ing. Renata Půtová
odborný pracovník
 

Ing. Petr Mlejnek, Ph.D.

odborný pracovník 

  Lucie Heppnerová
technický pracovník
  Jaroslav Kalivoda
odborný pracovník
 

MVDr. Soňa Miklošová

odborný pracovník

  RNDr. Jiří Marhan, CSc.
externí konzultant