Intranet Areál web

Hospodářská správa

Hospodářská správa

Oddělení zahrnuje následující činnosti:

- personální a mzdová agenda

- finanční účtárna

- zásobování a sklady, BOZP 

- agenda grantů a operačních programů.

Lidé

 

Kateřina Uhrová

vedoucí oddělení

 

Jaroslava Králová

zástupce vedoucí oddělení

Personální a mzdové oddělení

 

Gabriela Bartejsová

personální a mzdová agenda

 

Ing. Kateřina Rozsypalová

personální a mzdová agenda

 

Milan Šplíchal

personální a mzdová agenda

 

Edita Dvořáková

personální a mzdová agenda

 Finanční účtarna

 

Jaroslava Králová

hlavní účetní - finanční účetnictví, rozpočet, prelimináře

 

Bc. Eva Hamalčíková

účetní

 

Kamila Kohoutová

finanční účetnictví, interní účetnictví, DPH, evidence faktur, bankovní operace

 

Běla Tobolová

evidence majetku, vydané faktury, služební cesty

 

Dagmar Plzenská

evidence majetku a cestovních příkazů

 

Eva Syrová

pokladní

Granty a operační programy

 

Ing. Lucie Němcová

manažerka grantových projektů

 

Mgr. Tereza Mádle, DiS

manažerka grantových projektů

 

Bc. Michaela Matějíčková

manažerka veřejných zakázek, grant. projektů

 

Ing. Markéta Jeřábková

manažerka OP
 

Ing. Iva Buchtová

manažerka OP

 

Mgr. Jan Švehla

manažer OP

 

RNDr. Marta Vandrovcová, Ph.D.

manažerka OP

 Zásobování a sklady

 

Kateřina Uhrová

investice, veřejné zakázky

 

Lada Trčková

materiál, služby

 

Pavel Vobořil

chemikálie, zahraniční objednávky, jednání s celním úřadem

 

Pavlína Hájková

BOZP

 

Lenka Nejedlá

sklady

 

Lenka Kravčišinová

sklady