Intranet Areál web

Experimentální hypertenze

Experimentální hypertenze

Oddělení experimentální hypertenze se věnuje studiu mechanismů, které se podílejí na regulaci krevního tlaku a na vzniku orgánového poškození u potkanů s různými formami experimentální hypertenze.

Hlavní oblasti našeho současného výzkumu jsou:

  • Studium kardiovaskulárních účinků nových antidiabetik - gliflozinů u modelů experimentalni hypertenze a chronického srdečního selhání
  • Centrální a periferní mechanizmy regulace krevního tlaku
  • Úloha sympatického a  parasympatického nervového systému u kardiovaskulárních onemocněních
  • Zkoumání kardiovaskulárních účinků nových analogů neuropeptidů regulujících příjem potravy u potkanů a jejich vztah k neuroprotekci u Alzheimerovy choroby (spolupráce s UOCHB AV ČR).

Aktuální projekty

Úspěchy

Publikace

Strnadová; V. - Morgan; A. - Škrlová; M. - Haasová; Eliška - Bardová; Kristina - Myšková; A. - Sýkora; D. - Kuneš; Jaroslav - Železná; B. - Maletínská; L. Peripheral administration of lipidized NPAF and NPFF analogs does not influence central food intake regulation but induces anxiety-like behavior . Neuropeptides. 2024; 104(April); 102417 . IF = 2.9 [ASEP] [ doi ]
Železná; B. - Pačesová; A. - Strnadová; V. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Peptid uvolňující prolaktin: neuropeptid s nevhodným jménem; ale vhodnými vlastnostmi pro léčbu obezity; diabetu 2. typu i Alzheimerovy nemoci . Chemické listy. 2023; 117(12); 732-738 . IF = 0.6 [ASEP] [ doi ]
Zicha; Josef - Řezáčová; Lenka - Vaněčková; Ivana . Nitric Oxide and Salt Resistance in Dahl Rats: No Role of Inducible NO Synthase . Physiological Research. 2023; 72(1); 123-127 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Valovič; Pavol - Behuliak; Michal - Vaněčková; Ivana - Zicha; Josef . Impaired vascular ?-adrenergic relaxation in spontaneously hypertensive rats: The differences between conduit and resistance arteries . European Journal of Pharmacology. 2023; 958(5 November); 176045 . IF = 5.0 [ASEP] [ doi ]
Strnadová; V. - Karnošová; A. - Blechová; M. - Neprašová; B. - Holá; L. - Němcová; A. - Myšková; A. - Sýkora; D. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Search for lipidized PrRP analogs with strong anorexigenic effect: In vitro and in vivo studies . Neuropeptides. 2023; 98(April)); 102319 . IF = 2.9 [ASEP] [ doi ]
Rauchová; Hana - Hojná; Silvie - Kadlecová; Michaela - Vaněčková; Ivana - Chao; YM. - Chan; J. Y. H. - Zicha; Josef . Sex differences in blood pressure; free radicals and plasma cholesterol fractions in Ren-2 transgenic rats of various ages . Physiological Research. 2023; 72(2); 167-175 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Piťha; J. - Vaněčková; Ivana - Zicha; Josef . Hypertension after the Menopause: What Can We Learn from Experimental Studies? . Physiological Research. 2023; 72(Suppl.2); 91-112 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Pelantová; H. - Tomášová; P. - Šedivá; B. - Neprašová; B. - Mráziková; L. - Kuneš; Jaroslav - Železná; B. - Maletínská; L. - Kuzma; M. Metabolomic Study of Aging in fa/fa Rats: Multiplatform Urine and Serum Analysis . Metabolites. 2023; 13(4)); 552 . IF = 4.1 [ASEP] [ doi ]
Myšková; A. - Sýkora; D. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Lipidization as a tool toward peptide therapeutics . Drug Delivery. 2023; 30(1); 2284685 . IF = 6.0 [ASEP] [ doi ]
Mráziková; L. - Hojná; Silvie - Vaculová; P. - Strnad; Š. - Vrkoslav; V. - Pelantová; H. - Kuzma; M. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Lipidized PrRP Analog Exhibits Strong Anti-Obesity and Antidiabetic Properties in Old WKY Rats with Obesity and Glucose Intolerance . Nutrients. 2023; 15(2)); 280 . IF = 5.9 [ASEP] [ doi ]
Mengr; A. - Strnadová; V. - Strnad; Š. - Vrkoslav; V. - Pelantová; H. - Kuzma; M. - Comptdaer; T. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Galas; M. C. - Pačesová; A. - Maletínská; L. Feeding High-Fat Diet Accelerates Development of Peripheral and Central Insulin Resistance and Inflammation and Worsens AD-like Pathology in APP/PS1 Mice . Nutrients. 2023; 15(17); 3690 . IF = 5.9 [ASEP] [ doi ]
Kuneš; Jaroslav - Hojná; Silvie - Mráziková; L. - Montezano; A. - Touyz; R.M. - Maletínská; L. Obesity; Cardiovascular and Neurodegenerative Diseases: Potential Common Mechanisms . Physiological Research. 2023; 72(Suppl.2); 73-90 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Karnošová; A. - Strnadová; V. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Kašpárek; P. - Maletínská; L. NPFFR2-deficient mice fed a high-fat diet develop strong intolerance to glucose . Clinical science. 2023; 137(10); 847-862 . IF = 6.0 [ASEP] [ doi ]
Kala; P. - Vaňourková; Z. - Škaroupková; P. - Kompanowska - Jezierska; E. - Sadowski; J. - Walkowska; A. - Veselka; J. - Táborský; M. - Maxová; H. - Vaněčková; Ivana - Červenka; L. Endothelin type A receptor blockade increases renoprotection in congestive heart failure combined with chronic kidney disease: Studies in 5/6 nephrectomized rats with aorto-caval fistula . Biomedicine & Pharmacotherapy. 2023; 158(February)); 114157 . IF = 7.5 [ASEP] [ doi ]
Kala; P. - Gawrys; O. - Miklovic; M. - Vaňourková; Z. - Škaroupková; P. - Jíchová; Š. - Sadowski; J. - Kompanowska - Jezierska; E. - Walkowska; A. - Veselka; J. - Táborský; M. - Maxová; H. - Vaněčková; Ivana - Červenka; L. Endothelin type A receptor blockade attenuates aorto-caval fistula-induced heart failure in rats with angiotensin II-dependent hypertension . Journal of Hypertension. 2023; 41(1); 99-114 . IF = 4.9 [ASEP] [ doi ]
Holá; L. - Tureckiová; T. - Kuneš; Jaroslav - Železná; B. - Maletínská; L. High-Fat Diet Induces Resistance to Ghrelin and LEAP2 Peptide Analogs in Mice . Physiological Research. 2023; 72(5); 607-619 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Freitas-Lima; L. C. - Pačesová; A. - Staňurová; J. - Šácha; P. - Marek; A. - Hubálek; M. - Kuneš; Jaroslav - Železná; B. - Maletínská; L. GPR160 is not a receptor of anorexigenic cocaine- and amphetamine-regulated transcript peptide . European Journal of Pharmacology. 2023; 949(15 June)); 175713 . IF = 5.0 [ASEP] [ doi ]
Zicha; Josef - Řezáčová; Lenka - Behuliak; Michal - Vaněčková; Ivana . Blood pressure reduction induced by chronic intracerebroventricular or peroral clonidine administration in rats with salt-dependent or angiotensin II-dependent hypertension . Physiological Research. 2022; 71(6); 763-770 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Řezáčová; Lenka - Vaněčková; Ivana - Hojná; Silvie - Vavřínová; Anna - Valovič; Pavol - Rauchová; Hana - Behuliak; Michal - Zicha; Josef . Both central sympathoexcitation and peripheral angiotensin II-dependent vasoconstriction contribute to hypertension development in immature heterozygous Ren-2 transgenic rats . Hypertension Research. 2022; 45(3); 414-423 . IF = 5.4 [ASEP] [ doi ]
Pačesová; A. - Holubová; M. - Hrubá; L. - Strnadová; V. - Neprašová; B. - Pelantová; H. - Kuzma; M. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Age-related metabolic and neurodegenerative changes in SAMP8 mice . Aging. 2022; 14(18); 7300-7327 . IF = 5.2 [ASEP] [ doi ]
Mráziková; L. - Hojná; Silvie - Pačesová; A. - Hrubá; L. - Strnadová; V. - Neprašová; Barbora - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Palmitoylated prolactin-releasing peptide treatment had neuroprotective but not anti-obesity effect in fa/fa rats with leptin signaling disturbances . Nutrition & Diabetes. 2022; 12(1)); 26 . IF = 6.1 [ASEP] [ doi ]
Malínská; H. - Hüttl; M. - Marková; I. - Miklánková; D. - Hojná; Silvie - Papoušek; František - Šilhavý; Jan - Mlejnek; Petr - Zicha; Josef - Hrdlička; Jaroslav - Pravenec; Michal - Vaněčková; Ivana . Beneficial Effects of Empagliflozin Are Mediated by Reduced Renal Inflammation and Oxidative Stress in Spontaneously Hypertensive Rats Expressing Human C-Reactive Protein . Biomedicines. 2022; 10(9)); 2066 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Chao; YM. - Rauchová; Hana - Chan; J. Y. H. Disparate Roles of Oxidative Stress in Rostral Ventrolateral Medulla in Age-Dependent Susceptibility to Hypertension Induced by Systemic l-NAME Treatment in Rats . Biomedicines. 2022; 10(9)); 2232 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Holá; L. - Železná; B. - Karnošová; A. - Kuneš; Jaroslav - Fehrentz; J. A. - Denoyelle; S. - Cantel; S. - Blechová; M. - Sýkora; D. - Myšková; A. - Maletínská; L. A Novel Truncated Liver Enriched Antimicrobial Peptide-2 Palmitoylated at its N-Terminal Antagonizes Effects of Ghrelin . Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2022; 383(2); 129-136 . IF = 3.5 [ASEP] [ doi ]
Hojná; Silvie - Kotsaridou; Zoe - Vaňourková; Z. - Rauchová; Hana - Behuliak; Michal - Kujal; P. - Kadlecová; Michaela - Zicha; Josef - Vaněčková; Ivana . Empagliflozin Is Not Renoprotective in Non-Diabetic Rat Models of Chronic Kidney Disease . Biomedicines. 2022; 10(10)); 2509 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Andelová; K. - Szeiffová Bačová; B. - Sýkora; M. - Pavelka; Stanislav - Rauchová; Hana - Tribulová; N. Cardiac Cx43 Signaling Is Enhanced and TGF-beta 1/SMAD2/3 Suppressed in Response to Cold Acclimation and Modulated by Thyroid Status in Hairless SHRM . Biomedicines. 2022; 10(7)); 1707 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Zicha; Josef - Behuliak; Michal - Vavřínová; Anna - Dobešová; Zdenka - Kuneš; Jaroslav - Rauchová; Hana - Vaněčková; Ivana . Cooperation of augmented calcium sensitization and increased calcium entry contributes to high blood pressure in salt-sensitive Dahl rats . Hypertension Research. 2021; 44(9); 1067-1078 . IF = 5.525 [ASEP] [ doi ]
Zicha; Josef . Contribution of Sympathetic Nervous System to High Blood Pressure in Salt Hypertensive Dahl Rats . Physiological Research. 2021; 70(2); 117-118 . IF = 2.139 [ASEP] [ doi ]
Vavřínová; Anna - Behuliak; Michal - Vaněčková; Ivana - Zicha; Josef . The abnormalities of adrenomedullary hormonal system in genetic hypertension: their contribution to altered regulation of blood pressure . Physiological Research. 2021; 70(3); 307-326 . IF = 2.139 [ASEP] [ doi ]
Rauchová; Hana . Coenzyme Q10 Effects in Neurological Diseases . Physiological Research. 2021; 70(Suppl.4); S683-S714 . IF = 2.139 [ASEP] [ doi ]
Pražienková; V. - Funda; Jiří - Pirník; Z. - Karnošová; A. - Hrubá; L. - Kořínková; L. - Neprašová; B. - Janovská; Petra - Bencze; Michal - Kadlecová; Michaela - Blahoš; J. - Kopecký; Jan - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Bardová; Kristina - Maletínská; L. GPR10 gene deletion in mice increases basal neuronal activity; disturbs insulin sensitivity and alters lipid homeostasis . Gene. 2021; 774(Mar 30)); 145427 . IF = 3.913 [ASEP] [ doi ]
Pirník; Z. - Kořínková; L. - Osacká; J. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Cholecystokinin System Is Involved in the Anorexigenic Effect of Peripherally Applied Palmitoylated Prolactin-Releasing Peptide in Fasted Mice . Physiological Research. 2021; 70(4); 579-590 . IF = 2.139 [ASEP] [ doi ]
Neckář; Jan - Alánová; Petra - Olejníčková; Veronika - Papoušek; František - Hejnová; L. - Šilhavý; Jan - Behuliak; Michal - Bencze; Michal - Hrdlička; Jaroslav - Vecka; M. - Jarkovská; D. - Švíglerová; J. - Mistrová; E. - Štengl; M. - Novotný; J. - Ošťádal; Bohuslav - Pravenec; Michal - Kolář; František . Excess ischemic tachyarrhythmias trigger protection infarction in rats . Clinical science. 2021; 135(17); 2143-2163 . IF = 6.876 [ASEP] [ doi ]
Mráziková; L. - Neprašová; Barbora - Mengr; A. - Popelová; A. - Strnadová; V. - Holá; L. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Lipidized Prolactin-Releasing Peptide as a New Potential Tool to Treat Obesity and Type 2 Diabetes Mellitus: Preclinical Studies in Rodent Models . Frontiers in Pharmacology. 2021; 12(Nov 18)); 779962 . IF = 5.988 [ASEP] [ doi ]
Mengr; A. - Hrubá; L. - Exnerová; A. - Holubová; M. - Popelová; A. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Palmitoylated Prolactin-releasing Peptide Reduced A? Plaques and Microgliosis in the Cerebellum: APP/PS1 Mice Study . Current Alzheimer Research. 2021; 18(8); 607-622 . IF = 3.040 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

RNDr. Ivana Vaněčková, DSc.
vedoucí oddělení
     MUDr. Josef Zicha, DrSc.
zástupce vedoucí oddělení
RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.
vědecký pracovník
MUDr. Hana Rauchová, CSc.
vědecký pracovník
  RNDr. Milada Dobiášová, DrSc.
vědecký pracovník
RNDr. Michaela Kadlecová, Ph.D.
vědecký asistent
Mgr. Silvie Hojná, Ph.D.
vědecký asistent
RNDr. Lenka Řezáčová, Ph.D.
vědecký asistent
Bc. Martina Sabolová
pregraduální student
Alena Charvátová
technický pracovník
Zdeňka Kopecká
technický pracovník