Intranet Areál web

Biomateriály a tkáňové inženýrství

Biomateriály a tkáňové inženýrství Klinicky užívané cévní protézy vyrobené z expandovaného polytetrafluoroethylénu (ePTFE) a z polyethylén tereftalátu (PET). Materiál protéz je vysoce hydrofobní a neumožňuje rekonstrukci přirozených buněčných vrstev cévní stěny.

Nevratné poškození různých životně důležitých tkání a orgánů, jako jsou cévy, srdeční chlopně, kosti, klouby, chrupavka či kožní kryt, je v současné době častým a závažným důsledkem životního stylu civilizované společnosti a z něho plynoucích civilizačních onemocnění, dopravních a pracovních úrazů. Svou neblahou roli hrají i vrozené vady a v neposlední řadě i fyziologické opotřebení a stárnutí organismu.

Když selže veškerá prevence, a rovněž konzervativní i chirurgická léčba, nevratně poškozenou tkáň je třeba nahradit. Za nejkvalitnější tkáňovou náhradu je i v současné době stále považována tkáň autologní, tj. vlastní tkáň daného pacienta. Ovšem tato tkáň je obvykle dostupná jen v omezeném množství a její odběr pacienta zatěžuje další přídatnou operací a poškozením na jiném místě organismu. Proto se stále více dostávají do popředí materiály umělé, na jejichž podkladě lze poškozenou tkáň rekonstruovat. 

Proto je úkolem naší laboratoře:

  • vylepšovat stávající umělé tkáňové náhrady vestavěním přirozených buněčných a dalších biologických složek do těchto náhrad,
  • konstruovat zcela nové náhrady na podkladě umělého materiálu a buněk
  • oba tyto úkoly zahrnují studium molekulárních mechanismů chování buněk na umělých materiálech, jako je adheze, růst, diferenciace, životaschopnost i případné poškození a imunitní aktivace buněk na umělém materiálu. 

 

Rozhovor s Lucií Bačákovou v časopise Zázraky medicíny

Implantáty- video rozhovor s Lucií Bačákovou

Aktuální projekty

Úspěchy

Inženýrství kožní tkáně

Konstrukce dvojvrstvy lidských keratinocytů (hlavního buněčného typu epidermis) a fibroblastů (hlavního buněčného typu dermis) na nanovlákenných membránách z polylaktidu.   Více

Publikace

Vagnerová; Karla - Gazárková; T. - Vodička; Martin - Ergang; Peter - Klusoňová; Petra - Hudcovic; Tomáš - Šrůtková; Dagmar - Hermanová; Petra - Nováková; L. - Pácha; Jiří . Microbiota modulates the steroid response to acute immune stress in male mice . Frontiers in Immunology. 2024; 15(Feb 1); 1330094 . IF = 7.3 [ASEP] [ doi ]
Trávníčková; Martina - Filová; Elena - Slepička; P. - Kasálková-Slepičková; N. - Kocourek; Tomáš - Žaloudková; Margit - Suchý; Tomáš - Bačáková; Lucie . Titanium-Doped Diamond-like Carbon Layers as a Promising Coating for Joint Replacements Supporting Osteogenic Differentiation of Mesenchymal Stem Cells . International Journal of Molecular Sciences. 2024; 25(5); 2837 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Šuca; H. - Čoma; M. - Tomšů; Júlia - Sabová; J. - Zajíček; R. - Brož; Antonín - Doubková; Martina - Novotný; T. - Bačáková; Lucie - Jenčová; V. - Kuželová Košťáková; E. - Lukačín; Š. - Rejman; Dominik - Gál; P. Current Approaches to Wound Repair in Burns: How far we Have Come From Cover to Close? A Narrative Review . Journal of Surgical Research. 2024; 296(April); 383-403 . IF = 2.2 [ASEP] [ doi ]
Jágr; M. - Hofinger-Horvath; B. - Ergang; Peter - Čepková Hlásná; P. - Schönlechner; R. - Pichler; E. Ch. - DAmico; S. - Grausgruber; H. - Vagnerová; Karla - Dvořáček; V. Comprehensive study of the effect of oat grain germination on the content of avenanthramides . Food Chemistry. 2024; 437(Part 1 30 March); 137807 . IF = 8.8 [ASEP] [ doi ]
Blanquer; Andreu - Kuželová Košťáková; E. - Filová; Elena - Lisnenko; M. - Brož; Antonín - Müllerová; J. - Novotný; V. - Havlíčková; K. - Jakubková; Š. - Hauzerová; Š. - Heczková; B. - Procházková; R. - Bačáková; Lucie - Jenčová; V. A novel bifunctional multilayered nanofibrous membrane combining polycaprolactone and poly (vinyl alcohol) enriched with platelet lysate for skin wound healing . Nanoscale. 2024; 16(4); 1924-1941 . IF = 6.7 [ASEP] [ doi ]
Vondrášek; David - Hadraba; Daniel - Přibyl; J. - Eckhardt; Adam - Ošťádal; M. - Lopot; F. - Jelen; K. - Doubková; Martina - Knitlová; Jarmila - Novotný; T. - Janáček; Jiří . Microstructural Analysis of Collagenous Structures in Relapsed Clubfoot Tissue . Microscopy and Microanalysis. 2023; 29(1); 265-272 . IF = 2.8 [ASEP] [ doi ]
Táborská; Johanka - Blanquer; Andreu - Brynda; Eduard - Filová; Elena - Stiborová; Lenka - Jenčová; V. - Havlíčková; K. - Riedelová; Zuzana - Riedel; Tomáš . PLCL/PCL dressings with platelet lysate and growth factors embedded in fibrin for chronic wound regeneration . International Journal of Nanomedicine. 2023; 18(3 February); 595-610 . IF = 8.0 [ASEP] [ doi ]
Štěpánková; K. - Mareková; D. - Kubášová; K. - Sedláček; R. - Turnovcová; K. - Vacková; Irena - Kubinová; Šárka - Makovický; P. - Petrovičová; M. - Kwok; J. C. F. - Jendelová; P. - Urdzíková; L. 4-Methylumbeliferone Treatment at a Dose of 1.2 g/kg/Day Is Safe for Long-Term Usage in Rats . International Journal of Molecular Sciences. 2023; 24(4)); 3799 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Skvortsova; A. - Trelin; A. - Sedlář; Antonín - Erzina; M. - Trávníčková; Martina - Svobodová; Lucie - Kolská; Z. - Siegel; J. - Bačáková; Lucie - Švorčík; V. - Lyutakov; O. SERS-CNN approach for non-invasive and non-destructive monitoring of stem cell growth on a universal substrate through an analysis of the cultivation medium . Sensors and Actuators B - Chemical. 2023; 375(15 January)); 132812 . IF = 8.4 [ASEP] [ doi ]
Rogulska; Olena - Havelková; Jarmila - Petrenko; Yuriy . Cryopreservation of Organoids . Cryo-letters. 2023; 44(2); 65-75 . IF = 1.0 [ASEP] [ doi ]
Flis; A. - Trávníčková; Martina - Koper; F. - Knap; K. - Kasprzyk; W. - Bačáková; Lucie - Pamula; E. Poly(octamethylene citrate) Modified with Glutathione as a Promising Material for Vascular Tissue Engineering . Polymers. 2023; 15(5)); 1322 . IF = 5.0 [ASEP] [ doi ]
Filová; Elena - Šupová; Monika - Eckhardt; Adam - Vrbacký; Marek - Blanquer; Andreu - Trávníčková; Martina - Knitlová; Jarmila - Suchý; Tomáš - Rýglová; Šárka - Braun; Martin - Burdíková; Z. - Schätz; M. - Jenčová; V. - Lisnenko; M. - Běhálek; L. - Procházková; R. - Sedláček; R. - Kubasová; K. - Bačáková; Lucie . Adipose-Derived Stem Cells in Reinforced Collagen Gel: A Comparison between Two Approaches to Differentiation towards Smooth Muscle Cells . International Journal of Molecular Sciences. 2023; 24(6)); 5692 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Berounský; K. - Vacková; Irena - Vištejnová; L. - Malečková; A. - Havránková; J. - Klein; P. - Kolinko; Y. - Petrenko; Yuriy - Pražák; Šimon - Hanák; F. - Přidal; J. - Havlas; V. Autologous Mesenchymal Stromal Cells Immobilized in Plasma-Based Hydrogel for the Repair of Articular Cartilage Defects in a Large Animal Model . Physiological Research. 2023; 72(4); 485-495 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Zárubová; Jana - Hasani-Sadrabadi; M. M. - Norris; S. C. P. - Majedi; F. S. - Xiao; C. - Kasko; A. M. - Li; S. Cell-Taxi: Mesenchymal Cells Carry and Transport Clusters of Cancer Cells . Small. 2022; 18(50)); 2203515 . IF = 13.3 [ASEP] [ doi ]
Zárubová; Jana - Hasani-Sadrabadi; M. M. - Dashtimoghadam; E. - Zhang; X. - Ansari; S. - Li; S. - Moshaverinia; A. Engineered Delivery of Dental Stem-Cell-Derived Extracellular Vesicles for Periodontal Tissue Regeneration . Advanced Healthcare Materials. 2022; 11(12)); 2102593 . IF = 10.0 [ASEP] [ doi ]
Zárubová; Jana - Hasani-Sadrabadi; M. M. - Ardehali; R. - Li; S. Immunoengineering strategies to enhance vascularization and tissue regeneration . Advanced Drug Delivery Reviews. 2022; 184(May)); 114233 . IF = 16.1 [ASEP] [ doi ]
Vackova; Irena - Vavřínová; E. - Musílková; Jana - Havlas; V. - Petrenko; Yuriy . Hypothermic Storage of 3D Cultured Multipotent Mesenchymal Stromal Cells for Regenerative Medicine Applications . Polymers. 2022; 14(13)); 2553 . IF = 5.0 [ASEP] [ doi ]
Swietek; Malgorzata Anna - Brož; Antonín - Kolodziej; A. - Hodan; Jiří - Tokarz; W. - Hlukhaniuk; Anna - Weselucha-Birczynska; A. - Bačáková; Lucie - Horák; Daniel . Magnetic poly(.epsilon.-caprolactone)-based nanocomposite membranes for bone cell engineering . Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2022; 563(1 December)); 169967 . IF = 2.7 [ASEP] [ doi ]
Novotný; T. - Eckhardt; Adam - Doubková; Martina - Knitlová; Jarmila - Vondrášek; David - Vanaskova; E. - Ošťádal; M. - Uhlík; J. - Bačáková; Lucie - Musílková; Jana . The possible role of hypoxia in the affected tissue of relapsed clubfoot . Scientific Reports. 2022; 12(1)); 4462 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Neubertová; V. - Kasálková-Slepičková; N. - Vokatá; B. - Bačáková; Lucie - Švorčík; V. - Kolská; Z. Influence of UV irradiation and subsequent chemical grafting on the surface properties of cellulose . Cellulose. 2022; 29(3); 1405-1418 . IF = 5.7 [ASEP] [ doi ]
Němčáková; Ivana - Litvinec; Andrej - Mandys; V. - Potocký; Štěpán - Plencner; Martin - Doubková; Martina - Naňka; O. - Olejníčková; Veronika - Šaňková; Barbora - Bartoš; M. - Ukraintsev; E. - Babčenko; O. - Bačáková; Lucie - Kromka; Alexander - Rezek; B. - Sedmera; David . Coating Ti6Al4V implants with nanocrystalline diamond functionalized with BMP-7 promotes extracellular matrix mineralization in vitro and faster osseointegration in vivo . Scientific Reports. 2022; 12(1)); 5264 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Molitor; M. - Trávníčková; Martina - Měšťák; O. - Christodoulou; P. - Sedlář; Antonín - Bačáková; Lucie - Lucchina; S. Invited Response on: The Influence of Low and High-Negative-Pressure Liposuction and Different Harvesting Sites on the Viability and Yield of Adipocytes and Other Nucleated Cells . Aesthetic Plastic Surgery. 2022; 46(Suppl.1); 35-36 . IF = 2.4 [ASEP] [ doi ]
Klimek; K. - Benko; A. - Vandrovcová; Marta - Trávníčková; Martina - Douglas; T. E. L. - Tarczynska; M. - Brož; Antonín - Gaweda; K. - Ginalska; G. - Bačáková; Lucie . Biomimetic biphasic curdlan-based scaffold for osteochondral tissue engineering applications Characterization and preliminary evaluation of mesenchymal stem cell response in vitro . Biomaterials Advances. 2022; 135(April)); 212724 . IF = 7.9 [ASEP] [ doi ]
Kacvinská; K. - Trávníčková; Martina - Vojtová; L. - Poláček; P. - Dorazilová; J. - Kohoutek; M. - Hlináková; K. - Pajorová; Julia - Tirpáková; Maria - Bačáková; Lucie . Porous cellulose-collagen scaffolds for soft tissue regeneration: influence of cellulose derivatives on mechanical properties and compatibility with adipose-derived stem cells . Cellulose. 2022; 29(15); 8329-8351 . IF = 5.7 [ASEP] [ doi ]
Chlupáč; Jaroslav - Matějka; R. - Koňařík; M. - Novotný; R. - Šimůnková; Z. - Mrázová; I. - Fabian; O. - Zapletal; M. - Pulda; Z. - Lipenský; J. F. - Štěpanovská; J. - Hanzálek; K. - Brož; Antonín - Novák; T. - Lodererová; A. - Voska; L. - Adla; T. - Froněk; J. - Rozkot; M. - Forostyak; S. - Kneppo; P. - Bačáková; Lucie - Pirk; J. Vascular Remodeling of Clinically Used Patches and Decellularized Pericardial Matrices Recellularized with Autologous or Allogeneic Cells in a Porcine Carotid Artery Model . International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(6)); 3310 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Gabor; R. - Cvrček; L. - Doubková; Martina - Nehasil; V. - Hlinka; J. - Unucka; P. - Buřil; M. - Podepřelová; A. - Seidlerová; J. - Bačáková; Lucie . Hybrid coatings for orthopaedic implants formed by physical vapour deposition and microarc oxidation . Materials and Design. 2022; 219(July)); 110811 . IF = 8.4 [ASEP] [ doi ]
Dubišová; J. - Svobodová Buriánová; J. - Svobodová; Lucie - Makovický; P. - Martinez-Varea; N. - Cimpean; A. - Fawcett; J. W. - Kwok; J. C. F. - Kubinová; Šárka . Oral treatment of 4-methylumbelliferone reduced perineuronal nets and improved recognition memory in mice . Brain Research Bulletin. 2022; 181(Apr); 144-156 . IF = 3.8 [ASEP] [ doi ]
Dodda; J. M. - Azar; M. G. - Bělský; P. - Šlouf; Miroslav - Brož; Antonín - Bačáková; Lucie - Kadlec; J. - Remiš; T. Biocompatible hydrogels based on chitosan; cellulose/starch; PVA and PEDOT:PSS with high flexibility and high mechanical strength . Cellulose. 2022; 29(12); 6697-6717 . IF = 5.7 [ASEP] [ doi ]
Cvrček; L. - Krčil; J. - Musílková; Jana - Musílková; Veronika - Bačáková; Lucie - Nehasil; V. - Denk; F. - Čejka; Z. Nanostructured TiNb coating improves the bioactivity of 3D printed PEEK . Materials and Design. 2022; 224(Dec)); 111312 . IF = 8.4 [ASEP] [ doi ]
Bryan; A. - Wales; E. - Vedante; S. - Blanquer; Andreu - Neupane; D. - Mishra; S. - Bačáková; Lucie - Fujiwara; T. - Jennings; J. A. - Bumgardner; J. D. Evaluation of Magnesium-Phosphate Particle Incorporation into Co-Electrospun Chitosan-Elastin Membranes for Skin Wound Healing . Marine Drugs. 2022; 20(10)); 615 . IF = 5.4 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.
vedoucí oddělení

Mgr. Elena Filová, Ph.D.
zástupce vedoucí oddělení

 

Ing. Irena Vacková, CSc.
věděcký pracovník

Věra Lisá, prom. biol.
vědecký pracovník
RNDr. Jana Musílková, CSc.
vědecký pracovník
RNDr. Lubica Staňková (nee. Grausová), Ph.D.
vědecký pracovník
RNDr. Lucie Svobodová, Ph.D.
vědecký pracovník

Mgr. Antonín Brož, Ph.D.
vědecký pracovník

MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Ivana Němčáková (nee. Kopová), Ph.D.
postdoktorand (mateřská dovolená)
Ing. Jana Zárubová (nee. Havlíková), Ph.D.
postdoktorand
MUDr. Martina Trávníčková, Ph.D.
postdoktorand (mateřská dovolená)
Mgr. Júlia Tomšů, Ph.D.
postdoktorand (mateřská dovolená)
Mgr. Martina Doubková
postgraduální student
Mgr. Antonín Sedlář
postgraduální student

Mgr. Šimon Pražák
postgraduální student

  MSc. Marina Malić
postgraduální student
  MSc. Yu-Chieh Wu
postgraduální student
Mgr. Jarmila Knitlová
postgraduální student
Ivana Zajanová
technický pracovník
  Bc. Terézia Futóová
magisterský student
  Bc. Andrea Hejdová
magisterský student
  Bc. Adriena Přitasilová
magisterský student