Intranet Areál web

Vývojová epileptologie

Vývojová epileptologie

Výzkum našeho oddělení je zaměřen na různé patofyziologické aspekty epilepsie a epileptických záchvatů, především v období vývoje mozku. Ke studiu využíváme moderních technik (elektrofyziologie, zobrazovacích metod, biochemie, farmakologie, morfologie) a výzkum provádíme na buněčné úrovni, na úrovni tkání, ale také in vivo v chronických a genetických modelech epilepsie.

Zabýváme se výzkumem v těchto oblastech:

  • Důsledky časného poškození mozku a prevence vzniku epilepsie
  • Studium mechanizmů odpovědných za vznik a ukončení epileptických záchvatů
  • Odlišnosti vzniku epileptických záchvatů v nezralém mozku.
  • Vývoj nových diagnostických metod v epileptologii
  • Studium nových farmakologických postupů léčby epilepsie a neuroprotekce
  • Studium kognitivních and behavioráních následků epilepsie
  • Úloha oxidativního stresu v patogenezi epilepsie a záchvatů v nezralém mozku
  • Důsledky podávání neurofarmak a psychofarmak pro další vývoj mozku
  • Věkově specifické mechanismy vziku a šíření epileptické aktivity 

Aktuální projekty

Důsledky časného poškození mozku a prevence vzniku epilepsie a funkčního poškození.

Poškození mozku v časných vývojových stadiích vede k celé řadě funkčních i neuropatologických změn, jejichž charakter závisí nejen na mechanismu, vedoucímu k poškození, ale i na věku, kdy k poškození došlo. Nervová tkáň reaguje na inzult spuštěním celé řady molekulárních, buněčných i strukturálních změn, které na jedné straně vedou k částečnému vyrovnání vzniklých deficitů, na druhé straně však mohou být zodpovědné za vznik epilepsie. Spolu s epilepsií může dojít i ke vzniku poruch chování, poškození kognitivních funkcí či zvýšení rizika vzniku psychiatrických onemocnění. Cílem našeho výzkumu je  sledovat věkově specifický charakter těchto funkčních i neuropatologických změn a tyto poznatky dále využít pro hledání nových farmakologických postupů, které by mohly vzniku epilepsie a psychiatrických problémů zabránit.  Více

Úspěchy

Publikace

Druga; Rastislav - Mareš; Pavel - Salaj; M. - Kubová; Hana . Degenerative Changes in the Claustrum and Endopiriform Nucleus after Early-Life Status Epilepticus in Rats . International Journal of Molecular Sciences. 2024; 25(2); 1296 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Tefr Faridová; A. - Heřman; H. - Danačíková; Šárka - Svoboda; Jan - Otáhal; Jakub . Serum biomarkers of hypoxic-ischemic brain injury . Physiological Research. 2023; 72(Suppl.5); S461-S474 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Rehák Bučková; Barbora - Kala; David - Kořenek; Jakub - Matušková; V. - Kumpošt; Vojtěch - Svobodová; L. - Otáhal; Jakub - Škoch; A. - Šulc; V. - Olšerová; A. - Vyhnálek; M. - Janský; P. - Tomek; A. - Marusič; P. - Jiruška; P. - Hlinka; Jaroslav . Structural connectivity-based predictors of cognitive impairment in stroke patients attributable to aging . PLoS ONE. 2023; 18(4)); e0280892 . IF = 3.7 [ASEP] [ doi ]
Pokošová; P. - Kala; David - Šanda; J. - Ježdík; P. - Prysiazhniuk; Y. - Faridová; A. - Jahodová; A. - Bělohlávková; A. - Kalina; A. - Holubová; Z. - Jurášek; B. - Kynčl; M. - Otáhal; Jakub . Magnetic resonance imaging techniques for indirect assessment of myelin content in the brain using standard T1w and T2w MRI sequences and postprocessing analysis . Physiological Research. 2023; 72(Suppl.5); S573-S585 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Mareš; Pavel - Uttl; Libor - Laczó; Martina - BenSalem; Zina - Vondráková; Kateřina - Fábera; Petr - Tsenov; Grygoriy - Kubová; Hana . Adenosine A1 Receptors Participate in Excitability Changes after Cortical Epileptic Afterdischarges in Immature Rats . Pharmaceuticals. 2023; 16(17); 1733 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Kynčl; M. - Holubová; Z. - Tintěra; J. - Profantová; N. - Šanda; J. - Kala; David - Prysiazhniuk; Y. - Kudr; M. - Kršek; P. - Kalina; A. - Zárubová; J. - Komárek; V. - Otáhal; J. - Marusič; P. Doporučení pro strukturální zobrazení MR mozku v diagnostice epilepsie . Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. 2023; 86(1); 18-24 . IF = 0.5 [ASEP] [ doi ]
Kubová; Hana - Mikulecká; Anna - Mareš; Pavel . The outcome of early life status epilepticus-lessons from laboratory animals . Epilepsia Open. 2023; 8(Suppl.1); S90-S109 . IF = 3.0 [ASEP] [ doi ]
Janovská; Petra - Zouhar; Petr - Bardová; Kristina - Otáhal; Jakub - Vrbacký; Marek - Mráček; Tomáš - Adamcová; Kateřina - Leňková; Lucie - Funda; Jiří - Čajka; Tomáš - Drahota; Zdeněk - Stanić; Sara - Rustan; A. C. - Horáková; Olga - Houštěk; Josef - Rossmeisl; Martin - Kopecký; Jan . Impairment of adrenergically-regulated thermogenesis in brown fat of obesity-resistant mice is compensated by non-shivering thermogenesis in skeletal muscle . Molecular Metabolism. 2023; 69(March)); 101683 . IF = 8.1 [ASEP] [ doi ]
Folbergrová; Jaroslava - Ješina; Pavel - Otáhal; Jakub . Protective Effect of Sulforaphane on Oxidative Stress and Mitochondrial Dysfunction Associated with Status Epilepticus in Immature Rats . Molecular Neurobiology. 2023; 60(4); 2024-2035 . IF = 5.1 [ASEP] [ doi ]
Uttl; Libor - Hložek; T. - Mareš; Pavel - Páleníček; T. - Kubová; Hana . Anticonvulsive Effects and Pharmacokinetic Profile of Cannabidiol (CBD) in the Pentylenetetrazol (PTZ) or N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) Models of Seizures in Infantile Rats . International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(1)); 94 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Kudová; Eva - Mareš; Pavel - Hill; M. - Vondráková; Kateřina - Tsenov; Grygoriy - Chodounská; Hana - Kubová; Hana - Valeš; Karel . The Neuroactive Steroid Pregnanolone Glutamate: Anticonvulsant Effect; Metabolites and Its Effect on Neurosteroid Levels in Developing Rat Brains . Pharmaceuticals. 2022; 15(1)); 49 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Kapoor; Sonam - Kala; David - Svoboda; Jan - Daněk; Jan - Faridová; Adéla - Brnoliaková; Z. - Mikulecká; Anna - Folbergrová; Jaroslava - Otáhal; Jakub . The Effect of Sulforaphane on Perinatal Hypoxic-Ischemic Brain Injury in Rats . Physiological Research. 2022; 71(3); 401-411 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Kala; David - Šulc; V. - Olšerová; A. - Svoboda; Jan - Prysiazhniuk; Yeva - Pošusta; Antonín - Kynčl; M. - Šanda; J. - Tomek; A. - Otáhal; Jakub . Evaluation of blood-brain barrier integrity by the analysis of dynamic contrast-enhanced MRI – a comparison of quantitative and semi-quantitative methods. Physiological Research. 2022; 71(Suppl. 2); S259-s275 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Fábera; Petr - Uttl; Libor - Kubová; Hana - Tsenov; Grygoriy - Mareš; Pavel . Adenosine Kinase Isoforms in the Developing Rat Hippocampus after LiCl/Pilocarpine Status Epilepticus . International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(5)); 2510 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Daněk; Jan - Danačíková; Šárka - Kala; David - Svoboda; Jan - Kapoor; Sonam - Pošusta; Antonín - Folbergrová; Jaroslava - Tauchmannová; Kateřina - Mráček; Tomáš - Otáhal; Jakub . Sulforaphane Ameliorates Metabolic Changes Associated With Status Epilepticus in Immature Rats . Frontiers in Cellular Neuroscience. 2022; 16(Mar 15)); 855161 . IF = 5.3 [ASEP] [ doi ]
Bencúrová; P. - Laakso; H. - Salo; R. A. - Paasonen; E. - Manninen; E. - Paasonen; J. - Michaeli; S. - Mangia; S. - Bareš; M. - Brázdil; M. - Kubová; Hana - Gröhn; O. Infantile status epilepticus disrupts myelin development . Neurobiology of Disease. 2022; 162(Jan)); 105566 . IF = 6.1 [ASEP] [ doi ]
Žarković; D. - Šorfová; M. - Tufano; J. J. - Kutílek; P. - Vítečková; S. - Ravnik; D. - Groleger-Sršen; K. - Cikajlo; I. - Otáhal; Jakub . Gait changes following robot-assisted gait training in children with cerebral palsy . Physiological Research. 2021; 70(Suppl.3); S397-S408 . IF = 2.139 [ASEP] [ doi ]
Salaj; M. - Barinka; F. - Kubová; Hana - Druga; Rastislav . Differences in Expression of Calcium Binding Proteins in the Perirhinal and Retrosplenial Cortex of the Rat . Physiological Research. 2021; 70(2); 273-285 . IF = 2.139 [ASEP] [ doi ]
Petrásek; T. - Vojtěchová; I. - Klovrza; O. - Tučková; K. - Vejmola; Č. - Rak; J. - Šuláková; A. - Kaping; D. - Bernhardt; N. - de Vries; P. J. - Otáhal; Jakub - Waltereit; R. mTOR inhibitor improves autistic-like behaviors related to Tsc2 haploinsufficiency but not following developmental status epilepticus . Journal of Neurodevelopmental Disorders. 2021; 13(1)); 14 . IF = 4.074 [ASEP] [ doi ]
Mareš; Pavel - Tsenov; Grygoriy - Kubová; Hana . Anticonvulsant Action of GluN2A-Preferring Antagonist PEAQX in Developing Rats . Pharmaceutics. 2021; 13(3)); 415 . IF = 6.525 [ASEP] [ doi ]
Mareš; Pavel - Kubová; Hana . Perampanel exhibits anticonvulsant action against pentylentetrazol-induced seizures in immature rats . Epilepsy Research. 2021; 169(Jan)); 106523 . IF = 2.991 [ASEP] [ doi ]
Mareš; Pavel - Kozlová; Lucie - Mikulecká; Anna - Kubová; Hana . The GluN2B-Selective Antagonist Ro 25-6981 Is Effective against PTZ-Induced Seizures and Safe for Further Development in Infantile Rats . Pharmaceutics. 2021; 13(9)); 1482 . IF = 6.525 [ASEP] [ doi ]
Kudláček; Jan - Chvojka; Jan - Kumpošt; Vojtěch - Heřmanovská; Barbora - Pošusta; Antonín - Jefferys; J. G. R. - Maturana; M. I. - Novák; O. - Cook; M. J. - Otáhal; Jakub - Hlinka; Jaroslav - Jiruška; Přemysl . Long-term seizure dynamics are determined by the nature of seizures and the mutual interactions between them . Neurobiology of Disease. 2021; 154(July)); 105347 . IF = 7.046 [ASEP] [ doi ]
Janča; R. - Jahodová; A. - Hlinka; Jaroslav - Ježdík; P. - Svobodová; L. - Kudr; M. - Kalina; A. - Marusič; P. - Kršek; P. - Jiruška; Přemysl . Ictal Gamma-Band Interactions Localize Ictogenic Nodes of the Epileptic Network in Focal Cortical Dysplasia . Clinical Neurophysiology. 2021; 132(8); 1927-1936 . IF = 4.861 [ASEP] [ doi ]
Chvojková; Markéta - Kubová; Hana - Valeš; Karel . Effects of Dizocilpine; Midazolam and Their Co-Application on the Trimethyltin (TMT)-Induced Rat Model of Cognitive Deficit . Brain Sciences. 2021; 11(3)); 400 . IF = 3.333 [ASEP] [ doi ]
Chvojka; Jan - Kudláček; Jan - Chang; W.-Ch. - Novák; O. - Tomáška; F. - Otáhal; Jakub - Jefferys; J. G. R. - Jiruška; Přemysl . The role of interictal discharges in ictogenesis-A dynamical perspective . Epilepsy and Behavior. 2021; 121(Part B Aug)); 106591 . IF = 3.337 [ASEP] [ doi ]
Folbergrová; Jaroslava - Ješina; Pavel - Otáhal; Jakub . Treatment With Resveratrol Ameliorates Mitochondrial Dysfunction During the Acute Phase of Status Epilepticus in Immature Rats . Frontiers in Neuroscience. 2021; 15(Mar 5)); 634378 . IF = 5.152 [ASEP] [ doi ]
Bencúrová; P. - Baloun; J. - Hynšt; J. - Oppelt; J. - Kubová; Hana - Pospíšilová; Š. - Brázdil; M. Dynamic miRNA changes during the process of epileptogenesis in an infantile and adult-onset model . Scientific Reports. 2021; 11(1)); 9649 . IF = 4.997 [ASEP] [ doi ]
Vondráková; Kateřina - Novotný; P. - Kubová; Hana - Pošusta; Antonín - Boron; J. - Fáberová; Veronika - Fabene; P. F. - Burchfiel; J. - Tsenov; Grygoriy . Electrographic seizures induced by activation of ETA and ETB receptors following intrahippocampal infusion of endothelin-1 in immature rats occur by different mechanisms . Experimental Neurology. 2020; 328(Jun)); 113255 . IF = 5.330 [ASEP] [ doi ]
Vodička; Martin - Vavřínová; Anna - Mikulecká; Anna - Zicha; Josef - Behuliak; Michal . Hyper-reactivity of HPA axis in Fischer 344 rats is associated with impaired cardiovascular and behavioral adaptation to repeated restraint stress . STRESS-THE INTERNATIONAL JOURNAL ON THE BIOLOGY OF STRESS. 2020; 23(6); 667-677 . IF = 3.493 [ASEP] [ doi ]
Riljak; V. - Laštůvka; Z. - Mysliveček; J. - Borbélyová; V. - Otáhal; Jakub . Early Postnatal Hypoxia Induces Behavioral Deficits but not Morphological Damage in the Hippocampus in Adolescent Rats . Physiological Research. 2020; 69(1); 165-179 . IF = 1.881 [ASEP] [ doi ]
Maturana; M. I. - Meisel; Ch. - Dell; K. - Karoly; P. J. - D´Souza; W. - Grayden; D. B. - Burkitt; A. N. - Jiruška; Přemysl - Kudláček; Jan - Hlinka; Jaroslav - Cook; M. J. - Kuhlmann; L. - Freestone; D. R. Critical slowing down as a biomarker for seizure susceptibility . Nature Communications. 2020; 11(1)); 2172 . IF = 14.919 [ASEP] [ doi ]
Mareš; Pavel - Kudová; Eva - Valeš; Karel - Kubová; Hana . Three neurosteroids as well as GABAergic drugs do not convert immediate postictal potentiation to depression in immature rats . Pharmacological Reports. 2020; 72(6); 1573-1578 . IF = 3.024 [ASEP] [ doi ]
Mareš; Pavel - Kubová; Hana . Interaction of GABA(A) and GABA(B) antagonists after status epilepticus in immature rats . Epilepsy and Behavior. 2020; 102(Jan)); 106683 . IF = 2.937 [ASEP] [ doi ]
Laštůvka; Z. - Borbélyová; V. - Janišová; K. - Otáhal; Jakub - Mysliveček; J. - Riljak; V. Neonatal Hypoxic-Ischemic Brain Injury Leads to Sex-Specific Deficits in Rearing and Climbing in Adult Mice . Physiological Research. 2020; 69(Suppl.3); S499-S512 . IF = 1.881 [ASEP] [ doi ]
Kubová; Hana - Bendová; Z. - Moravcová; S. - Pačesová; D. - Rocha; L. - Mareš; Pavel . Neonatal Clonazepam Administration Induced Long-Lasting Changes in GABA(A) and GABA(B) Receptors . International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(9)); 3184 . IF = 5.923 [ASEP] [ doi ]
Janský; P. - Růžičková; T. - Olšerová; A. - Reichl; J. - Vosko; M. S. - Šťovíčková; L. - Paulasová-Schwabová; J. - Šulc; V. - Magerová; H. - Kalina; A. - Kala; David - Otáhal; Jakub - Marusič; P. - Vosko; M. R. - Tomek; A. Výskyt a rizikové faktory neprovokovaných epileptických záchvatů u pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě . Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. 2020; 83(3); 278-284 . IF = 0.350 [ASEP] [ doi ]
Frajewicki; A. - Laštůvka; Z. - Borbélyová; V. - Khan; S. - Jandová; K. - Janišová; K. - Otáhal; Jakub - Mysliveček; J. - Riljak; V. Perinatal Hypoxic-Ischemic Damage: Review of the Current Treatment Possibilities . Physiological Research. 2020; 69(Suppl.3); S379-S401 . IF = 1.881 [ASEP] [ doi ]
Baloun; J. - Bencúrová; P. - Totková; T. - Kubová; Hana - Hermanová; M. - Hendrych; M. - Pail; M. - Pospíšilová; Š. - Brázdil; M. Epilepsy miRNA Profile Depends on the Age of Onset in Humans and Rats . Frontiers in Neuroscience. 2020; 14(Sep 15)); 924 . IF = 4.677 [ASEP] [ doi ]
Auvin; S. - Doziéres-Puyravel; B. - Avbersek; A. - Sciberras; D. - Collier; J. - Leclercq; K. - Mareš; Pavel - Kaminski; R. M. - Muglia; P. Radiprodil; a NR2B negative allosteric modulator; from bench to bedside in infantile spasm syndrome . Annals of Clinical and Translational Neurology. 2020; 7(3); 343-352 . IF = 4.511 [ASEP] [ doi ]

Lidé

Doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
vedoucí oddělení
Prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
zástupce vedoucí oddělení
Prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
vědecký pracovník
Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.
vědecký pracovník
RNDr. Nina Mikulecká, Ph.D.
vědecký pracovník
Mgr. Grygoriy Tsenov, Ph.D.
vědecký pracovník
Ing. Jan Kudláček​, Ph.D.
postdoktorand
Ing. Antonín Pošusta​, Ph.D.
postdoktorand
  Mgr. Šárka Danačíková
postgraduální student
  Mgr. Jan Chvojka
postgraduální student
 

Mgr. David Kala 

postgraduální student

  RNDr. Jan Svoboda, Ph.D.
postgraduální student
  Mgr. Zina Ben Salemová
postgraduální student
  Blanka Čejková​​ 
technický pracovník
 

Martin Kučera

odborný pracovník VaV

 

RNDr. Šárka Růžičková, Ph.D.

odborný pracovník VaV

Eva Lažková​ 
technický pracovník
Irinka Peneva Stoyanova​​ 
technický pracovník
  Helena Havelková
technický pracovník