Intranet Areál web

Strukturní biologie signálních proteinů

Strukturní biologie signálních proteinů

Naše skupina se zabývá strukturní biologií (vztahy mezi strukturou a funkcí určitých skupin bílkovin), konkrétně se zaměřujeme na proteiny, které se účastní přenosu signálu v buňce. Mezi metody, které využíváme, patří příprava proteinů a jejich komplexů, základní biofyzikální charakterizace, charakterizace mezimolekulových interakcí a studium struktury a interakčních povrchů. Všechny tyto metody nám umožňují lépe pochopit detaily, jak je regulována aktivita a funkce protein-proteinových komplexů. Zabýváme se především výzkumem v těchto oblastech:

  • Strukturní biologie 14-3-3 proteinů a jejich vazebných partnerů
  • Studium inhibice ubiquitin ligásy Nedd4-2 pomocí proteinu 14-3-3
  • Charakterizace interakcí mezi transkripčním faktorem FOXO4 a tumorovým supresorem p53
  • Mechanismus regulace proteinkinasy ASK1 pomocí TRX a proteinu 14-3-3
  • Mechanismus regulace proteázy kaspazy-2 pomocí proteinu 14-3-3

​EXTERNÍ WEBOVÉ STRÁNKY ODDĚLENÍ

Aktuální projekty

Mechanismus regulace proteinkinasové aktivity ASK1

Náš výzkum umožnil strukturní náhled na komplexy ASK1 kinasy s jejími dvěma přirozenými inhibitory: proteinem 14-3-3 a thioredoxinem. Naše data by mohla být důležitá k porozumění procesu inhibice ASK1 stejně tak jako úlohu proteinů 14-3-3 v regulaci ostatních enzymů. Více

Úspěchy

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE KOMPLEXU FOXO4:p53 – KLÍČOVÉHO FAKTORU V REGULACI STÁRNUTÍ BUNĚK (9.4.2022)

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE KOMPLEXU FOXO4:p53 – KLÍČOVÉHO FAKTORU V REGULACI STÁRNUTÍ BUNĚK (9.4.2022)

Transkripční faktor p53 brání tomu, aby se vlivem stresu staly z normálních buněk buňky nádorové. Za stresových podmínek p53 interaguje s dalším transkripčním faktorem FOXO4 (Forkhead box O 4) a společně pak zvyšují produkci proteinu p21, což spouští proces stárnutí buňky (senescenci). Molekulární mechanismus zvyšování transkripce p21 je však stále nejasný. V práci  publikované v časopise Protein Science vědecké týmy Dr. Obšilové (FGÚ AV ČR), prof. Obšila (PřF UK a FGÚ AV ČR) a jejich kolegů z ÚOCHB AV ČR charakterizovali vzájemné interakce proteinů p53 a FOXO4 na molekulární úrovni. Nové poznatky o struktuře komplexu naleznou využití při vývoji specifických inhibitorů interakce mezi oběma proteiny, a následně pak při vývoji nových léčiv zaměřených na selektivní eliminaci senescentních buněk. Více
Naše nové dva články v Communications Biology

Naše nové dva články v Communications Biology

Two accepted papers in Communications Biology: July and August 2021 Pavel Pohl, Rohit Joshi, Olivia Petrvalska, Tomas Obsil and Veronika Obsilova 14-3-3-protein regulates Nedd4-2 by modulating interactions between HECT and WW domains | Communications Biology (nature.com) Commun. Biol. 2021 July 22; 4(1):899. Matej Horvath, Olivia Petrvalska, Petr Herman, Tomas Obsil and Veronika Obsilova 14-3-3 proteins inactivate DAPK2 by promoting its dimerization and protecting key regulatory phosphosites | Communications Biology (nature.com) Commun. Biol. 2021 August 19; 4(1):986. IF = 6.268 Více

Nejlepší publikace s autory z FGÚ za rok 2017

We got the prize for the best publication of the Institute of Physiology for year 2017 for the publication: Alblova M, Smidova A, Docekal V, Vesely J, Herman P, Obsilova V, Obsil T. : Molecular basis of the 14-3-3 protein-dependent activation of yeast neutral trehalase Nth1. Proc Natl Acad Sci U S A. (2017) 114:E9811-E9820. IF = 9.504. Více

Publikace

Obšilová; Veronika - Obšil; T. The yeast 14-3-3 proteins Bmh1 and Bmh2 regulate key signaling pathways . Frontiers in molecular biosciences. 2024; 11(Jan 24); 1327014 . IF = 5.0 [ASEP] [ doi ]
Petrvalská; Olivia - Honzejková; K. - Koupilová; N. - Herman; P. - Obšilová; Veronika - Obšil; Tomáš . 14-3-3 protein inhibits CaMKK1 by blocking the kinase active site with its last two C-terminal helices . Protein Science. 2023; 32(11); e4805 . IF = 8.0 [ASEP] [ doi ]
Masaryk; Jakub - Kale; Deepika - Pohl; Pavel - Ruiz-Castilla; F. J. - Zimmermannová; Olga - Obšilová; Veronika - Ramos; J. - Sychrová; Hana . The second intracellular loop of the yeast Trk1 potassium transporter is involved in regulation of activity; and interaction with 14–3-3 proteins . Computational and Structural Biotechnology Journal. 2023; 21(April); 2705-2716 . IF = 6.0 [ASEP] [ doi ]
Obšilová; Veronika - Obšil; T. Structural insights into the functional roles of 14-3-3 proteins . Frontiers in molecular biosciences. 2022; 9(Sep 16)); 1016071 . IF = 5.0 [ASEP] [ doi ]
Mandal; R. - Kohoutová; Klára - Petrvalská; Olivia - Horváth; M. - Srb; Pavel - Veverka; Václav - Obšilová; Veronika - Obšil; Tomáš . FOXO4 interacts with p53 TAD and CRD and inhibits its binding to DNA . Protein Science. 2022; 31(5)); e4287 . IF = 8.0 [ASEP] [ doi ]
Kohoutová; Klára - Dočekal; V. - Ausserlechner; M. J. - Kaiser; N. - Tekel; A. - Mandal; R. - Horváth; M. - Obšilová; Veronika - Veselý; J. - Hagenbuchner; J. - Obšil; Tomáš . Lengthening the Guanidine–Aryl Linker of Phenylpyrimidinylguanidines Increases Their Potency as Inhibitors of FOXO3-Induced Gene Transcription . ACS Omega. 2022; 7(38); 34632-34646 . IF = 4.2 [ASEP] [ doi ]
Joshi; Rohit - Pohl; Pavel - Strachotová; D. - Herman; P. - Obšil; Tomáš - Obšilová; Veronika . Nedd4-2 binding to 14-3-3 modulates the accessibility of its catalytic site and WW domains . Biophysical Journal. 2022; 121(7); 1299-1311 . IF = 3.4 [ASEP] [ doi ]
Pohl; Pavel - Joshi; Rohit - Petrvalská; Olivia - Obšil; Tomáš - Obšilová; Veronika . 14-3-3-protein regulates Nedd4-2 by modulating interactions between HECT and WW domains . Communications Biology. 2021; 4(1)); 899 . IF = 6.548 [ASEP] [ doi ]
Obšilová; Veronika - Honzejková; K. - Obšil; Tomáš . Structural Insights Support Targeting ASK1 Kinase for Therapeutic Interventions . International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(24)); 13395 . IF = 6.208 [ASEP] [ doi ]
Neves; J. F. - Petrvalská; Olivia - Bosica; F. - Cantrelle; F. X. - Merzougui; H. - O'Mahony; G. - Hanoulle; X. - Obšil; Tomáš - Landrieu; I. Phosphorylated full-length Tau interacts with 14-3-3 proteins via two short phosphorylated sequences; each occupying a binding groove of 14-3-3 dimer . FEBS Journal. 2021; 288(6); 1918-1934 . IF = 5.622 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D.

vedoucí oddělení

Prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
zástupce vedoucí oddělení (part time)

MgrDalibor Košek, Ph.D.
vědecký pracovník

M.Sc. Maša Janošev
postgraduální student
   
M.Sc. Jayashri Bhosale
postgraduální student
M.Sc. Klára Kohoutová
ext. - postgraduální student
M.Sc. Andrej Tekel
ext.- postgraduální student
Bc. Adam Brzezina
ext. - pregraduální student

Bc. Matúš Friček
ext.- pregraduální student

Bc. Martin Hýbl
ext.- pregraduální student
Mgr. Dana Kalábová, Ph.D.
technický pracovník

Bc. Gabriela Kočárová
technický pracovník