Intranet Areál web

Metabolismus bioaktivních lipidů

Metabolismus bioaktivních lipidů Metabolismus bioaktivních lipidů

Oddělení se zaměřuje na analýzu lipidových mediatorů (eikosanoidů, docosanoidů, endocannabinoidů) v tukové tkáni pomocí metody UPLC-MS/MS, především na identifikaci zdroje produkce jednotlivých mediátorů a jejich vliv na metabolismus a zánětlivé vlastnosti buněk tukové tkáně (adipocyty vs. makrofágy).  V současné době zkoumá antidiabetické lipidy z rodiny větvených esterů hydroxymastných kyselin. Dále jsou rozvíjeny nové metody pro studování metabolismu a metabolických drah pomocí platformy LIMeX.

V případě zájmu o Bc., Mgr., Ing. nebo Ph.D. práci v oblasti biochemie, analytické chemie, fyziologie nebo příbuzných oborů pošlete, prosím, email ohledně možných témat a jejich vypsání. Témata se dynamicky mění.

GTTAtlas GTTAtlas - interaktivní metabolomický a lipidomický atlas myších tkání během orálního glukózového tolerančního testu (OGTT).

MetaboAtlas21 MetaboAtlas21 - zevrubný atlas myšího metabolomu a lipidomu.

LORA LORA - a Lipid Over-Representation Analysis tool.

Téma bakalářské práce: Analýza vzniku ketolátek během lipogeneze pomocí LC-MS (PřF UK 2022/2023+, Analytická chemie)

Téma diplomové práce: Analýza vzniku a metabolismu ketolátek pomocí LC-MS (PřF UK 2022/2023+, Analytická chemie)

Aktuální projekty

Větvené estery mastných kyselin (FAHFA)

Bílá tuková tkáň (WAT) je komplexní endokrinní orgán a subklinický zánět této tkáně během obezity přispívá s rozvoji metabolických onemocnění. V roce 2014 byla objevena nová třída lipidových mediátorů pocházejících z WAT – větvené estery oxidovaných mastných kyselin (FAHFA). FAHFA jsou endogenní lipidy s protizánětlivými a antidiabetickými vlastnostmi, včetně zvýšení glukózové tolerance a sekrece inzulínu a glukagonu podobného peptidu 1 (GLP-1) při současném snížení zánětlivých odpovědí [1-5]. Více

Omega-3 polynenasycené mastné kyseliny

Přirozeně se vyskytující omega-3 PUFA s dlouhým řetězcem, jmenovitě kyselina eikosapentaenová (EPA; 20: 5 co-3), kyselina dokosapentaenová (DPA; 22: 5 co-3) a kyselina dokosahexaenová (DHA; 22: 6 co-3) vykazují více biologických účinků ... Více

Chemoinformatics resources

We run local instances of several services focused on Metabolomics, Lipidomics, Statistical analysis and Chemometrics. As the hardware resources are limited, these tools are available only within campus LAN. Více

Local installation of MetaboAnalyst

MetaboAnalyst is a great tool for analysis of metabolomics data. Here are some tips how to install MetaboAnalyst locally on a linux workstation. Such installation could be tailored to meet individual requirements (default setting, fonts, etc.). Starting point is a runnig installation of Ubuntu 18.04.3 LTS. Více

CRediT generator

CRediT (Contributor Roles Taxonomy) is high-level taxonomy, including 14 roles, that can be used to represent the roles typically played by contributors to scientific scholarly output. The roles describe each contributor’s specific contribution to the scholarly output. This web tool helps to summarize contributions of individual authors and prepare the Author contributions paragraph for a scientific journal. Více

Role antioxidační obrany v syntéze antidiabetických lipokinů

Obezita je asociována se zvýšeným rizikem rozvoje metabolického syndromu, diabetu druhého typu a kardiovaskulárních chorob. Tuková tkáň významně ovlivňuje celotělové zpracovávání sacharidů a lipidů, čehož se účastní i lipidové mediátory větvených esterů mastných kyselin (FAHFA), které ovlivňují příjem glukózy a citlivost k inzulínu cílových tkání. Naším cílem je identifikovat metabolické dráhy na pomezí syntézy lipidů a antioxidační obrany zapojené do tvorby FAHFA, prozkoumat substrátovou specificitu kandidátního enzymu a zavést metodiku pro kvantifikaci metabolických toků skrze redoxní reakce propojující centrální metabolismus uhlíku a reduktivní biosyntézu poháněnou nikotinamidadeninovými kofaktory. Více

Úspěchy

Prémie Lumina quaeruntur 2018

Akademie věd ČR rozjíždí velkorysý program dotací pro úspěšné vědce a vědkyně mladší a střední generace s mezinárodními zkušenostmi. Prémie Lumina quaeruntur finančně podpoří perspektivní badatele, kteří si můžou sestavit svůj vlastní výzkumný tým na dobu až pěti let. Akademie věd představila program i jeho prvních šest laureátů na slavnostním ceremoniálu na Národní třídě ve čtvrtek 17. ledna. Prvními nositeli stipendia je šest vědců z různorodých oborů, přičemž šanci mají i zahraniční vědci, kteří působí v rámci Akademie věd ČR. Mezi oceněnými je i Ondřej Kuda, specialista na metabolismus bioaktivních lipidů, který úzce souvisí s výzkumem cukrovky 2. typu. Lumina Quaeruntur Více

Publikace

Šiklová; M. - Šrámková; V. - Koc; M. - Krauzová; E. - Čížková; T. - Ondrůjová; B. - Wilhelm; M. - Varaliová; Z. - Kuda; Ondřej - Neubert; J. - Lambert; L. - Elkalaf; M. - Gojda; J. - Rossmeislová; L. The role of adipogenic capacity and dysfunctional subcutaneous adipose tissue in the inheritance of type 2 diabetes mellitus: cross-sectional study . Obesity. 2024; 32(3); 547-559 . IF = 6.9 [ASEP] [ doi ]
Čajka; Tomáš - Hricko; Jiří - Rakušanová; Stanislava - Brejchová; Kristýna - Nováková; Michaela - Rudl Kulhavá; Lucie - Holá; Veronika - Paučová; Michaela - Fiehn; O. - Kuda; Ondřej . Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography–Hydrogen/Deuterium Exchange–Mass Spectrometry (HILIC-HDX-MS) for Untargeted Metabolomics . International Journal of Molecular Sciences. 2024; 25(5); 2899 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Vondráčková; Michaela - Kopczynski; D. - Hoffmann; N. - Kuda; Ondřej . LORA; Lipid Over-Representation Analysis Based on Structural Information . Analytical Chemistry. 2023; 95(34); 12600-12604 . IF = 7.4 [ASEP] [ doi ]
Song; J. - Duivenvoorde; L. P. M. - Grefte; S. - Kuda; Ondřej - Martínez-Ramírez; Felipe - van der Stelt; I. - Mastorakou; D. - van Schothorst; E. M. - Keijer; J. Normobaric hypoxia shows enhanced FOXO1 signaling in obese mouse gastrocnemius muscle linked to metabolism and muscle structure and neuromuscular innervation . Pflugers Archiv - European Journal of Physiology. 2023; 475(11); 1265-1281 . IF = 4.5 [ASEP] [ doi ]
Martínez-Ramírez; Felipe - Riečan; Martin - Čajka; Tomáš - Kuda; Ondřej . Analysis of fatty acid esters of hydroxy fatty acids in edible mushrooms . LWT-Food Science and Technology. 2023; 173(1 Jan)); 114311 . IF = 6.0 [ASEP] [ doi ]
Hricko; Jiří - Rudl Kulhavá; Lucie - Paučová; Michaela - Nováková; Michaela - Kuda; Ondřej - Fiehn; O. - Čajka; Tomáš . Short-Term Stability of Serum and Liver Extracts for Untargeted Metabolomics and Lipidomics . Antioxidants. 2023; 12(5)); 986 . IF = 7.0 [ASEP] [ doi ]
Drastichová; Z. - Trubačová; Radka - Novotný; J. Regulation of phosphosignaling pathways involved in transcription of cell cycle target genes by TRH receptor activation in GH1 cells . Biomedicine & Pharmacotherapy. 2023; 168(Dec); 115830 . IF = 7.5 [ASEP] [ doi ]
Čajka; Tomáš - Hricko; Jiří - Rudl Kulhavá; Lucie - Paučová; Michaela - Nováková; Michaela - Kuda; Ondřej . Optimization of Mobile Phase Modifiers for Fast LC-MS-Based Untargeted Metabolomics and Lipidomics . International Journal of Molecular Sciences. 2023; 24(3)); 1987 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Čajka; Tomáš - Hricko; Jiří - Rudl Kulhavá; Lucie - Paučová; Michaela - Nováková; Michaela - Fiehn; O. - Kuda; Ondřej . Exploring the Impact of Organic Solvent Quality and Unusual Adduct Formation during LC-MS-Based Lipidomic Profiling . Metabolites. 2023; 13(9); 966 . IF = 4.1 [ASEP] [ doi ]
Castillo; P. - Kuda; Ondřej - Kopecký; Jan - Pomar; C. A. - Palou; A. - Palou; M. - Picó; C. Stachydrine; iN/i-acetylornithine and trimethylamine N-oxide levels as candidate milk biomarkers of maternal consumption of an obesogenic diet during lactation . Biofactors. 2023; 49(5); 1022-1037 . IF = 6.0 [ASEP] [ doi ]
Štěpán; M. - Daďová; K. - Matouš; M. - Krauzová; E. - Sontáková; L. - Koc; M. - Larsen; T. - Kuda; Ondřej - Štich; V. - Rossmeislová; L. - Šiklová; M. Exercise Training Combined with Calanus Oil Supplementation Improves the Central Cardiodynamic Function in Older Women . Nutrients. 2022; 14(1)); 149 . IF = 5.9 [ASEP] [ doi ]
Riečan; Martin - Palůchová; Veronika - Lopes; Magno - Brejchová; Kristýna - Kuda; Ondřej . Branched and linear fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFA) relevant to human health . Pharmacology and Therapeutics. 2022; 231(Mar)); 107972 . IF = 13.5 [ASEP] [ doi ]
Palůchová; Veronika - Čajka; Tomáš - Durand; T. - Vigor; C. - Dodia; Ch. - Chatterjee; S. - Fisher; A. B. - Kuda; Ondřej . The role of peroxiredoxin 6 in biosynthesis of FAHFAs . Free Radical Biology and Medicine. Part 2; 193(Nov 20 (2022)) . IF = 7.4 [ASEP] [ doi ]
Oeckl; J. - Janovská; Petra - Adamcová; Kateřina - Bardová; Kristina - Brunner; S. - Dieckmann; S. - Ecker; J. - Fromme; T. - Funda; Jiří - Gantert; T. - Giansanti; P. - Soledad Hidrobo; M. - Kuda; Ondřej - Kuster; B. - Li; Y. - Pohl; Radek - Schmitt; S. - Schweizer; S. - Zischka; H. - Zouhar; Petr - Kopecký; Jan - Klingenspor; M. Loss of UCP1 function augments recruitment of futile lipid cycling for thermogenesis in murine brown fat . Molecular Metabolism. 2022; 61(July)); 101499 . IF = 8.1 [ASEP] [ doi ]
Fisk; H. L. - Childs; C. E. - Miles; E. A. - Ayres; R. - Noakes; P. S. - Paras-Chavez; C. - Kuda; Ondřej - Kopecký; Jan - Antoun; E. - Lillycrop; K. A. - Calder; P. C. Modification of subcutaneous white adipose tissue inflammation by omega-3 fatty acids is limited in human obesity-a double blind; randomised clinical trial . EBioMedicine. 2022; 77(Mar)); 103909 . IF = 11.1 [ASEP] [ doi ]
Cifarelli; V. - Kuda; Ondřej - Yang; K. - Liu; XP. - Gross; R. W. - Pietka; T. A. - Heo; G. S. - Sultan; D. - Luehmann; H. - Lesser; J. - Ross; M. - Goldberg; I. J. - Gropler; R. J. - Liu; Y. - Abumrad; N. A. Cardiac immune cell infiltration associates with abnormal lipid metabolism . Frontiers in Cardiovascular Medicine. 2022; 9(Aug 17)); 948332 . IF = 3.6 [ASEP] [ doi ]
Castillo; P. - Kuda; Ondřej - Kopecký; Jan - Pomar; C. A. - Palou; A. - Palou; M. - Picó; C. Reverting to a Healthy Diet during Lactation Normalizes Maternal Milk Lipid Content of Diet-Induced Obese Rats and Prevents Early Alterations in the Plasma Lipidome of the Offspring . Molecular Nutrition & Food Research. 2022; 66(17)); 2200204 . IF = 5.2 [ASEP] [ doi ]
Brejchová; Kristýna - Palůchová; Veronika - Březinová; Marie - Čajka; Tomáš - Balas; L. - Durand; T. - Křížová; M. - Straňák; Z. - Kuda; Ondřej . Triacylglycerols containing branched palmitic acid ester of hydroxystearic acid (PAHSA) are present in the breast milk and hydrolyzed by carboxyl ester lipase . Food Chemistry. 2022; 388(Sep 15)); 132983 . IF = 8.8 [ASEP] [ doi ]
Sistilli; Gabriella - Kalendová; Veronika - Čajka; Tomáš - Irodenko; Ilaria - Bardová; Kristina - Oseeva; Marina - Žáček; P. - Kroupová; Petra - Horáková; Olga - Lackner; K. - Gastaldelli; A. - Kuda; Ondřej - Kopecký; Jan - Rossmeisl; Martin . Krill Oil Supplementation Reduces Exacerbated Hepatic Steatosis Induced by Thermoneutral Housing in Mice with Diet-Induced Obesity . Nutrients. 2021; 13(2)); 437 . IF = 6.706 [ASEP] [ doi ]
Lopes; Magno Alves - Brejchová; Kristýna - Riečan; Martin - Nováková; Michaela - Rossmeisl; Martin - Čajka; Tomáš - Kuda; Ondřej . Metabolomics atlas of oral 13C-glucose tolerance test in mice . Cell Reports. 2021; 37(2)); 109833 . IF = 9.995 [ASEP] [ doi ]

Zobrazit více

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.
vedoucí oddělení
Mgr. Kristýna Brejchová, Ph.D.
vědecká pracovnice
Dovilė Milonaitytė, PhD
postdoc
Mgr. Martin Riečan
postgraduální student
Mgr. Jana Brejchová, Ph.D.
labmanager
Mgr. Martina Rombaldová, Ph.D.
labmanager
Mgr. Michaela Vondráčková
bioinformatička
Monika Krakovková
studentka