Intranet Areál web

Metabolismus bioaktivních lipidů

Metabolismus bioaktivních lipidů Metabolismus bioaktivních lipidů

Oddělení se zaměřuje na analýzu lipidových mediatorů (eikosanoidů, docosanoidů, endocannabinoidů) v tukové tkáni pomocí metody UPLC-MS/MS, především na identifikaci zdroje produkce jednotlivých mediátorů a jejich vliv na metabolismus a zánětlivé vlastnosti buněk tukové tkáně (adipocyty vs. makrofágy).  V současné době zkoumá antidiabetické lipidy z rodiny větvených esterů hydroxymastných kyselin. Dále jsou rozvíjeny nové metody pro studování metabolismu a metabolických drah pomocí platformy LIMeX.

V případě zájmu o Bc., Mgr., Ing. nebo Ph.D. práci v oblasti biochemie, analytické chemie, fyziologie nebo příbuzných oborů pošlete, prosím, email ohledně možných témat a jejich vypsání. Témata se dynamicky mění.

GTTAtlas GTTAtlas - interaktivní metabolomický a lipidomický atlas myších tkání během orálního glukózového tolerančního testu (OGTT).

MetaboAtlas21 MetaboAtlas21 - zevrubný atlas myšího metabolomu a lipidomu.

LORA LORA - a Lipid Over-Representation Analysis tool.

Téma bakalářské práce: Analýza vzniku ketolátek během lipogeneze pomocí LC-MS (PřF UK 2022/2023+, Analytická chemie)

Téma diplomové práce: Analýza vzniku a metabolismu ketolátek pomocí LC-MS (PřF UK 2022/2023+, Analytická chemie)

Aktuální projekty

Větvené estery mastných kyselin (FAHFA)

Bílá tuková tkáň (WAT) je komplexní endokrinní orgán a subklinický zánět této tkáně během obezity přispívá s rozvoji metabolických onemocnění. V roce 2014 byla objevena nová třída lipidových mediátorů pocházejících z WAT – větvené estery oxidovaných mastných kyselin (FAHFA). FAHFA jsou endogenní lipidy s protizánětlivými a antidiabetickými vlastnostmi, včetně zvýšení glukózové tolerance a sekrece inzulínu a glukagonu podobného peptidu 1 (GLP-1) při současném snížení zánětlivých odpovědí [1-5]. Více

Omega-3 polynenasycené mastné kyseliny

Přirozeně se vyskytující omega-3 PUFA s dlouhým řetězcem, jmenovitě kyselina eikosapentaenová (EPA; 20: 5 co-3), kyselina dokosapentaenová (DPA; 22: 5 co-3) a kyselina dokosahexaenová (DHA; 22: 6 co-3) vykazují více biologických účinků ... Více

Chemoinformatics resources

We run local instances of several services focused on Metabolomics, Lipidomics, Statistical analysis and Chemometrics. As the hardware resources are limited, these tools are available only within campus LAN. Více

Local installation of MetaboAnalyst

MetaboAnalyst is a great tool for analysis of metabolomics data. Here are some tips how to install MetaboAnalyst locally on a linux workstation. Such installation could be tailored to meet individual requirements (default setting, fonts, etc.). Starting point is a runnig installation of Ubuntu 18.04.3 LTS. Více

CRediT generator

CRediT (Contributor Roles Taxonomy) is high-level taxonomy, including 14 roles, that can be used to represent the roles typically played by contributors to scientific scholarly output. The roles describe each contributor’s specific contribution to the scholarly output. This web tool helps to summarize contributions of individual authors and prepare the Author contributions paragraph for a scientific journal. Více

Role antioxidační obrany v syntéze antidiabetických lipokinů

Obezita je asociována se zvýšeným rizikem rozvoje metabolického syndromu, diabetu druhého typu a kardiovaskulárních chorob. Tuková tkáň významně ovlivňuje celotělové zpracovávání sacharidů a lipidů, čehož se účastní i lipidové mediátory větvených esterů mastných kyselin (FAHFA), které ovlivňují příjem glukózy a citlivost k inzulínu cílových tkání. Naším cílem je identifikovat metabolické dráhy na pomezí syntézy lipidů a antioxidační obrany zapojené do tvorby FAHFA, prozkoumat substrátovou specificitu kandidátního enzymu a zavést metodiku pro kvantifikaci metabolických toků skrze redoxní reakce propojující centrální metabolismus uhlíku a reduktivní biosyntézu poháněnou nikotinamidadeninovými kofaktory. Více

Úspěchy

Prémie Lumina quaeruntur 2018

Akademie věd ČR rozjíždí velkorysý program dotací pro úspěšné vědce a vědkyně mladší a střední generace s mezinárodními zkušenostmi. Prémie Lumina quaeruntur finančně podpoří perspektivní badatele, kteří si můžou sestavit svůj vlastní výzkumný tým na dobu až pěti let. Akademie věd představila program i jeho prvních šest laureátů na slavnostním ceremoniálu na Národní třídě ve čtvrtek 17. ledna. Prvními nositeli stipendia je šest vědců z různorodých oborů, přičemž šanci mají i zahraniční vědci, kteří působí v rámci Akademie věd ČR. Mezi oceněnými je i Ondřej Kuda, specialista na metabolismus bioaktivních lipidů, který úzce souvisí s výzkumem cukrovky 2. typu. Lumina Quaeruntur Více

Publikace

Martínez-Ramírez; Felipe - Riečan; Martin - Čajka; Tomáš - Kuda; Ondřej . Analysis of fatty acid esters of hydroxy fatty acids in edible mushrooms . LWT-Food Science and Technology. 2023; 173(1 Jan)); 114311 . IF = 6.0 [ASEP] [ doi ]
Hricko; Jiří - Rudl Kulhavá; Lucie - Paučová; Michaela - Nováková; Michaela - Kuda; Ondřej - Fiehn; O. - Čajka; Tomáš . Short-Term Stability of Serum and Liver Extracts for Untargeted Metabolomics and Lipidomics . Antioxidants. 2023; 12(5)); 986 . IF = 7.0 [ASEP] [ doi ]
Čajka; Tomáš - Hricko; Jiří - Rudl Kulhavá; Lucie - Paučová; Michaela - Nováková; Michaela - Kuda; Ondřej . Optimization of Mobile Phase Modifiers for Fast LC-MS-Based Untargeted Metabolomics and Lipidomics . International Journal of Molecular Sciences. 2023; 24(3)); 1987 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Štěpán; M. - Daďová; K. - Matouš; M. - Krauzová; E. - Sontáková; L. - Koc; M. - Larsen; T. - Kuda; Ondřej - Štich; V. - Rossmeislová; L. - Šiklová; M. Exercise Training Combined with Calanus Oil Supplementation Improves the Central Cardiodynamic Function in Older Women . Nutrients. 2022; 14(1)); 149 . IF = 5.9 [ASEP] [ doi ]
Riečan; Martin - Palůchová; Veronika - Lopes; Magno - Brejchová; Kristýna - Kuda; Ondřej . Branched and linear fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFA) relevant to human health . Pharmacology and Therapeutics. 2022; 231(Mar)); 107972 . IF = 13.5 [ASEP] [ doi ]
Palůchová; Veronika - Čajka; Tomáš - Durand; T. - Vigor; C. - Dodia; Ch. - Chatterjee; S. - Fisher; A. B. - Kuda; Ondřej . The role of peroxiredoxin 6 in biosynthesis of FAHFAs . Free Radical Biology and Medicine. Part 2; 193(Nov 20 (2022)) . IF = 7.4 [ASEP] [ doi ]
Oeckl; J. - Janovská; Petra - Adamcová; Kateřina - Bardová; Kristina - Brunner; S. - Dieckmann; S. - Ecker; J. - Fromme; T. - Funda; Jiří - Gantert; T. - Giansanti; P. - Soledad Hidrobo; M. - Kuda; Ondřej - Kuster; B. - Li; Y. - Pohl; Radek - Schmitt; S. - Schweizer; S. - Zischka; H. - Zouhar; Petr - Kopecký; Jan - Klingenspor; M. Loss of UCP1 function augments recruitment of futile lipid cycling for thermogenesis in murine brown fat . Molecular Metabolism. 2022; 61(July)); 101499 . IF = 8.1 [ASEP] [ doi ]
Fisk; H. L. - Childs; C. E. - Miles; E. A. - Ayres; R. - Noakes; P. S. - Paras-Chavez; C. - Kuda; Ondřej - Kopecký; Jan - Antoun; E. - Lillycrop; K. A. - Calder; P. C. Modification of subcutaneous white adipose tissue inflammation by omega-3 fatty acids is limited in human obesity-a double blind; randomised clinical trial . EBioMedicine. 2022; 77(Mar)); 103909 . IF = 11.1 [ASEP] [ doi ]
Cifarelli; V. - Kuda; Ondřej - Yang; K. - Liu; XP. - Gross; R. W. - Pietka; T. A. - Heo; G. S. - Sultan; D. - Luehmann; H. - Lesser; J. - Ross; M. - Goldberg; I. J. - Gropler; R. J. - Liu; Y. - Abumrad; N. A. Cardiac immune cell infiltration associates with abnormal lipid metabolism . Frontiers in Cardiovascular Medicine. 2022; 9(Aug 17)); 948332 . IF = 3.6 [ASEP] [ doi ]
Castillo; P. - Kuda; Ondřej - Kopecký; Jan - Pomar; C. A. - Palou; A. - Palou; M. - Picó; C. Reverting to a Healthy Diet during Lactation Normalizes Maternal Milk Lipid Content of Diet-Induced Obese Rats and Prevents Early Alterations in the Plasma Lipidome of the Offspring . Molecular Nutrition & Food Research. 2022; 66(17)); 2200204 . IF = 5.2 [ASEP] [ doi ]
Brejchová; Kristýna - Palůchová; Veronika - Březinová; Marie - Čajka; Tomáš - Balas; L. - Durand; T. - Křížová; M. - Straňák; Z. - Kuda; Ondřej . Triacylglycerols containing branched palmitic acid ester of hydroxystearic acid (PAHSA) are present in the breast milk and hydrolyzed by carboxyl ester lipase . Food Chemistry. 2022; 388(Sep 15)); 132983 . IF = 8.8 [ASEP] [ doi ]
Sistilli; Gabriella - Kalendová; Veronika - Čajka; Tomáš - Irodenko; Ilaria - Bardová; Kristina - Oseeva; Marina - Žáček; P. - Kroupová; Petra - Horáková; Olga - Lackner; K. - Gastaldelli; A. - Kuda; Ondřej - Kopecký; Jan - Rossmeisl; Martin . Krill Oil Supplementation Reduces Exacerbated Hepatic Steatosis Induced by Thermoneutral Housing in Mice with Diet-Induced Obesity . Nutrients. 2021; 13(2)); 437 . IF = 6.706 [ASEP] [ doi ]
Lopes; Magno Alves - Brejchová; Kristýna - Riečan; Martin - Nováková; Michaela - Rossmeisl; Martin - Čajka; Tomáš - Kuda; Ondřej . Metabolomics atlas of oral 13C-glucose tolerance test in mice . Cell Reports. 2021; 37(2)); 109833 . IF = 9.995 [ASEP] [ doi ]
Leal; L. G. - Lopes; Magno Alves - Peres; S. B. - Batista; M. L.; Jr. Exercise Training as Therapeutic Approach in Cancer Cachexia: A Review of Potential Anti-inflammatory Effect on Muscle Wasting . Frontiers in physiology. 2021; 11(Feb 4)); 570170 . IF = 4.755 [ASEP] [ doi ]
Jacome-Sosa; M. - Miao; Z.-F. - Peche; V. S. - Morris; E. F. - Narendran; R. - Pietka; K. M. - Samovski; D. - Lo; H.-Y. G. - Pietka; T. - Varro; A. - Love-Gregory; L. - Goldenring; J. R. - Kuda; Ondřej - Gamanzon; E. R. - Mills; J. C. - Abumrad; N. A. CD36 maintains the gastric mucosa and associates with gastric disease . Communications Biology. 2021; 4(1)); 1247 . IF = 6.548 [ASEP] [ doi ]
Fisk; H. L. - Childs; C. E. - Miles; E. A. - Ayres; R. - Noakes; P. S. - Paras-Chaves; C. - Kuda; Ondřej - Kopecký; Jan - Antoun; E. - Lillycrop; K. A. - Calder; P. C. Dysregulation of endocannabinoid concentrations in human subcutaneous adipose tissue in obesity and modulation by omega-3 polyunsaturated fatty acids . Clinical science. 2021; 135(1); 185-200 . IF = 6.876 [ASEP] [ doi ]
Daňhelovská; T. - Zdražilová; L. - Štufková; H. - Vanišová; M. - Volfová; N. - Křížová; J. - Kuda; Ondřej - Sládková; J. - Tesařová; M. Knock-Out of ACBD3 Leads to Dispersed Golgi Structure; but Unaffected Mitochondrial Functions in HEK293 and HeLa Cells . International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(14)); 7270 . IF = 6.208 [ASEP] [ doi ]
Bugajev; Viktor - Paulenda; Tomáš - Utekal; Pavol - Mrkáček; Michal - Hálová; Ivana - Kuchař; L. - Kuda; Ondřej - Vávrová; Petra - Schuster; Bjorn - Fuentes-Liso; Sergio - Potůčková; Lucie - Smrž; D. - Černohouzová; Sára - Dráberová; Lubica - Bambousková; Monika - Dráber; Petr . Crosstalk between ORMDL3; serine palmitoyltransferase; and 5-lipoxygenase in the sphingolipid and eicosanoid metabolic pathways . Journal of Lipid Research. 2021; 62(September)); 100121 . IF = 6.676 [ASEP] [ doi ]
Brejchová; Kristýna - Radner; F. P. W. - Balas; L. - Palůchová; Veronika - Čajka; Tomáš - Chodounská; Hana - Kudová; Eva - Schratter; M. - Schreiber; R. - Durand; T. - Zechner; R. - Kuda; Ondřej . Distinct roles of adipose triglyceride lipase and hormone-sensitive lipase in the catabolism of triacylglycerol estolides . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2021; 118(2)); e2020999118 . IF = 12.779 [ASEP] [ doi ]
Benlebna; M. - Balas; L. - Bonafos; B. - Pessemesse; L. - Fouret; G. - Vigor; C. - Gaillet; S. - Grober; J. - Bernex; F. - Landrier; J.F. - Kuda; Ondřej - Durand; T. - Coudray; Ch. - Casas; F. - Feillet-Coudray; Ch. Long-term intake of 9-PAHPA or 9-OAHPA modulates favorably the basal metabolism and exerts an insulin sensitizing effect in obesogenic diet-fed mice . European Journal of Nutrition. 2021; 60(4); 2013-2027 . IF = 4.868 [ASEP] [ doi ]
van der Hoek; M. D. - Nieuwenhuizen; A. G. - Kuda; Ondřej - Bos; P. - Palůchová; Veronika - Verschuren; L. - van den Hoek; A. M. - Kleemann; R. - Veeger; N. J. G. M. - van der Leij; F. R. - Keijer; J. Intramuscular short-chain acylcarnitines in elderly people are decreased in (pre-)frail females; but not in males . FASEB Journal. 2020; 34(9); 11658-11671 . IF = 5.191 [ASEP] [ doi ]
Rossmeisl; Martin - Pavlišová; Jana - Bardová; Kristina - Kalendová; Veronika - Burešová; Jana - Kuda; Ondřej - Kroupová; Petra - Staňková; B. - Tvrzická; E. - Fišerová; E. - Horáková; Olga - Kopecký; Jan . Increased plasma levels of palmitoleic acid may contribute to beneficial effects of Krill oil on glucose homeostasis in dietary obese mice . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular and Cell Biology of Lipids. 2020; 1865(8)); 158732 . IF = 4.698 [ASEP] [ doi ]
Pomar; C. A. - Kuda; Ondřej - Kopecký; Jan - Rombaldová; Martina - Castro; H. - Picó; C. - Sánchez; J. - Palou; A. Maternal diet; rather than obesity itself; has a main influence on milk triacylglycerol profile in dietary obese rats . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular and Cell Biology of Lipids. 2020; 1865(2)); 158556 . IF = 4.698 [ASEP] [ doi ]
Palůchová; Veronika - Vik; A. - Čajka; Tomáš - Březinová; Marie - Brejchová; Kristýna - Bugajev; Viktor - Dráberová; Lubica - Dráber; Peter - Burešová; Jana - Kroupová; Petra - Bardová; Kristina - Rossmeisl; Martin - Kopecký; Jan - Hansen; T. V. - Kuda; Ondřej . Triacylglycerol-Rich Oils of Marine Origin are Optimal Nutrients for Induction of Polyunsaturated Docosahexaenoic Acid Ester of Hydroxy Linoleic Acid (13-DHAHLA) with Anti-Inflammatory Properties in Mice . Molecular Nutrition & Food Research. 2020; 64(11)); 1901238 . IF = 5.914 [ASEP] [ doi ]
Palůchová; Veronika - Oseeva; Marina - Březinová; Marie - Čajka; Tomáš - Bardová; Kristina - Adamcová; Kateřina - Žáček; Petr - Brejchová; Kristýna - Balas; L. - Chodounská; Hana - Kudová; Eva - Schreiber; R. - Zechner; R. - Durand; T. - Rossmeisl; Martin - Abumrad; N. A. - Kopecký; Jan - Kuda; Ondřej . Lipokine 5-PAHSA is Regulated by Adipose Triglyceride Lipase and Primes Adipocytes for de novo Lipogenesis in Mice . Diabetes. 2020; 69(3); 300-312 . IF = 9.461 [ASEP] [ doi ]

Zobrazit více

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.
vedoucí oddělení
Mgr. Kristýna Brejchová, Ph.D.
vědecká pracovnice
Felipe Martínez Ramírez
postgraduální student
Mgr. Martin Riečan
postgraduální student
Mgr. Jana Brejchová, Ph.D.
labmanager
Mgr. Michaela Vondráčková
bioinformatička