Intranet Areál web

Molekulární neurobiologie

Molekulární neurobiologie Vlevo: Granulární buňky hipokampu značené in utero elektroporací GFP (zeleně). Uprostřed: Vizualizace dendritů (šipky) a dendritických trnů (výřez) pyramidálních neuronů kůry a jejich 3D model. Vpravo: Periferní neurony v E11.5 embryu (NFL protilátky)

Změny v signálních kaskádách jsou považovány za důležitý faktor v patogenezi mnoha neurodevelopmentálních a neurodege-nerativních onemocnění, ale konkrétní molekulární mechanismy, podmiňující vznik těchto chorob, jsou zatím z velké části neznámé. Naše oddělení se zaměřuje na identifikaci genů, molekulárních mechanismů a signálních kaskád, které regulují polarizaci neuronů a růst a navádění axonů/dendritů ve vyvíjejícím se nervovém systému a jejichž deregulace vede ke vzniku neurovývojových onemocnění jako poruchy autistického spektra, epilepsie či schizofrenie.

V našich projektech charakterizujeme:

  • funkci proteinů vázajících mikrotubuly z rodiny CRMP a jejich izoforem při vývoji nervové soustavy
  • regulaci izoforem proteinů CRMP pomocí prolyl izomeráz při růstu a navádění axonů/dendritů
  • vliv posttranslačních modifikací tubulinu a proteinů vázajících mikrotubuly na dynamiku mikrotubulů a regulaci vývoje mozkové kůry in vitro a in vivo

Aktuální projekty

Publikace

Chvojka; J. - Procházková; N. - Řehořová; M. - Kudláček; J. - Kylarová; S. - Králiková; M. - Buran; Peter - Weissová; Romana - Balaštík; Martin - Jefferys; J. G. R. - Novák; O. - Jiruška; P. Mouse model of focal cortical dysplasia type II generates a wide spectrum of high-frequency activities . Neurobiology of Disease. 2024; 190(January); 106383 . IF = 6.1 [ASEP] [ doi ]
Cheema; Marie Munawar - Kotrbová Macáková; Zuzana - Hrčka Krausová; Barbora - Adla; Santosh Kumar - Slavíková; Barbora - Chodounská; Hana - Kratochvíl; Miroslav - Vondrášek; Jiří - Sedlák; David - Balaštík; Martin - Kudová; Eva . 5β-reduced neuroactive steroids as modulators of growth and viability of postnatal neurons and glia . Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 2024; 239(May); 106464 . IF = 4.1 [ASEP] [ doi ]
Havelka; D. - Zhernov; Ilia - Teplan; M. - Lánský; Zdeněk - Chafai; Djamel Eddine - Cifra; M. Lab-on-chip microscope platform for electro-manipulation of a dense microtubules network . Scientific Reports. 2022; 12(1)); 2462 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Průša; J. - Taha Ayoub; A. - Chafai; Djamel Eddine - Havelka; D. - Cifra; M. Electro-opening of a microtubule lattice in silico . Computational and Structural Biotechnology Journal. 2021; 19(Mar 4); 1488-1496 . IF = 6.155 [ASEP] [ doi ]
Maimon; R. - Ankol; L. - Pery; T. G. - Altman; T. - Ionescu; A. - Weissová; Romana - Ostrovsky; M. - Tank; E. - Alexandra; G. - Shelestovich; N. - Opatowsky; Y. - Dori; A. - Barmada; S. - Balaštík; Martin - Perlson; E. A CRMP4-dependent retrograde axon-to-soma death signal in amyotrophic lateral sclerosis . EMBO Journal. 2021; 40(17)); e107586 . IF = 13.783 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

  Martin Balaštík, Ph.D.
vedoucí oddělení
  Mgr. Romana Weissová
postgraduální student/ zástupce VO
 

Mgr. Lenka Polidarova, Ph.D. 

postdoktorand

 

Mgr. Barbora Pukajová

postgraduální student

 

Mgr. Michaela Rusková

postgraduální student

 

MSc. Maria Jose Ruiz Estrada

postgraduální student

 

Bc. Polina Belyaeva

diplomant

 
   
 

Alumni:

MUDr. Jakub Žiak, Ph.D. 

postdoktorand, Johns Hopkins Uni., Baltimore, USA 

Ing. Djamel Eddine Chafai, Ph.D. 

Asistent Profesor, Kanazawa Uni., Japonsko