Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Radiometrie

Radiometrie

Oddělení zajišťuje služby související s prací s radioaktivními materiály pro všechny ústavy krčského areálu AV. Oddělení radiometrie nabízí následující servisní služby:

  • Měření (kvantifikace) radioaktivity ve vzorcích všech typů otevřených radionuklidových zářičů pro pracovníky vědeckých oddělení Fyziologického ústavu a všech ostatních ústavů v Krčském areálu AV.
  • Objednávání a nákup radioaktivních preparátů, jejich skladování a distribuce, včetně centrální evidence veškerých zdrojů ionizujícího záření v Krčském areálu AV.
  • Sběr, třídění, skladování, centrální evidence radioaktivních odpadů a zajištění jejich předepsané likvidace.
  • Správa radioizotopového zvěřince a servisní radioizotopové laboratoře II. kategorie, které jsou k dispozici všem radiačním pracovníkům kategorie A oprávněným pracovat s otevřenými zdroji ionizujícího záření v rámci Krčského areálu AV.
  • Administrativa spojená s osobním monitorováním pracovníků kategorie A a styk se službou osobní dozimetrie NUVIA dosimetry, s.r.o. Konzultace a poradenství v oblastech: manipulace s radioaktivními materiály; sledování kontaminace pracovního prostředí otevřenými zářiči; způsoby provádění dekontaminace, a pod.
  • Správa kryogenního hospodářství Fyziologického ústavu.

 

Povolení k nakládání se zdrojem ionizujícího záření:

Povolení k nakládání se ZIZ

Ceníky ke stažení:

Ceník služeb Radiometrie 2020

Cenik skladovaní biologických materiálů

Ceník osobní dozimetrie

 

Oddělení nabízí možnost využití přístroje mikroPET/CT Albira.

Pravidla provozu μCT/PET.pdf

Ceník služeb µCT/PET.pdf

Publikace

Szeiffová Bačová, B. - Egan Beňová, T. - Viczenczová, C. - Soukup, Tomáš - Rauchová, Hana - Pavelka, Stanislav - Knezl, V. - Barančík, M. - Tribulová, N. Cardiac Connexin-43 and PKC Signaling in Rats With Altered Thyroid Status Without and With Omega-3 Fatty Acids Intake . Physiological Research. 2016, roč. 65, Suppl.1, S77-S90 . IF = 1.461 [ASEP]
Pavelka, Stanislav . Development of radiometric assays for quantification of enzyme activities of the key enzymes of thyroid hormones metabolism . Physiological Research 2014, roč. 63, suppl.1, s133-s140. ISSN 0862-8408. IF = 1.293 [ASEP]
Rauchová, Hana - Vokurková, Martina - Pavelka, Stanislav - Behuliak, Michal - Tribulová, N. - Soukup, Tomáš . N-3 Polyunsaturated Fatty Acids Supplementation Does not Affect Changes of Lipid Metabolism Induced in Rats by Altered Thyroid Status . Hormone and Metabolic Research, 2013, Vol. 45, 7, p. 507-512 . IF = 2.145 [ASEP] [ doi ]
Pavelka, Stanislav . Use of Br-82 and I-131 radionuclides in studies of goitrogenic effects of exogenous bromide . Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2012, Vol. 291, 2, p. 379-383 . IF = 1.467 [ASEP] [ doi ]
Pavelka, Stanislav . Radioiodine tracers as useful tools in studies of thyrotoxic effects of exogenous bromide and perchlorate ions . Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2012, Vol. 291, 2, p. 405-408 . IF = 1.467 [ASEP] [ doi ]