Intranet Areál web

Radiometrie

Radiometrie

Oddělení zajišťuje služby související s prací s radioaktivními materiály pro všechny ústavy krčského areálu AV. Oddělení radiometrie nabízí následující servisní služby:

  • Měření (kvantifikace) radioaktivity ve vzorcích všech typů otevřených radionuklidových zářičů pro pracovníky vědeckých oddělení Fyziologického ústavu a všech ostatních ústavů v Krčském areálu AV.
  • Objednávání a nákup radioaktivních preparátů, jejich skladování a distribuce, včetně centrální evidence veškerých zdrojů ionizujícího záření v Krčském areálu AV.
  • Sběr, třídění, skladování, centrální evidence radioaktivních odpadů a zajištění jejich předepsané likvidace.
  • Správa radioizotopového zvěřince a servisní radioizotopové laboratoře II. kategorie, které jsou k dispozici všem radiačním pracovníkům kategorie A oprávněným pracovat s otevřenými zdroji ionizujícího záření v rámci Krčského areálu AV.
  • Administrativa spojená s osobním monitorováním pracovníků kategorie A a styk se službou osobní dozimetrie NUVIA dosimetry, s.r.o. Konzultace a poradenství v oblastech: manipulace s radioaktivními materiály; sledování kontaminace pracovního prostředí otevřenými zářiči; způsoby provádění dekontaminace, a pod.
  • Správa kryogenního hospodářství Fyziologického ústavu.

 

Povolení k nakládání zdroji ionizujícího záření:

Povolení k nakládání zdroji ionizujícího záření

Ceníky ke stažení:

Ceník služeb Radiometrie 2020

Ceník skladování biologického materiálu 2023

Ceník osobní dozimetrie

 

Oddělení nabízí možnost využití přístroje mikroPET/CT Albira.

Pravidla provozu μCT/PET

Ceník μCT/PET 2022