Intranet Areál web

Vývojová epileptologie

Vývojová epileptologie

Výzkum našeho oddělení je zaměřen na různé patofyziologické aspekty epilepsie a epileptických záchvatů, především v období vývoje mozku. Ke studiu využíváme moderních technik (elektrofyziologie, zobrazovacích metod, biochemie, farmakologie, morfologie) a výzkum provádíme na buněčné úrovni, na úrovni tkání, ale také in vivo v chronických a genetických modelech epilepsie.

Zabýváme se výzkumem v těchto oblastech:

  • Důsledky časného poškození mozku a prevence vzniku epilepsie
  • Studium mechanizmů odpovědných za vznik a ukončení epileptických záchvatů
  • Odlišnosti vzniku epileptických záchvatů v nezralém mozku.
  • Vývoj nových diagnostických metod v epileptologii
  • Studium nových farmakologických postupů léčby epilepsie a neuroprotekce
  • Studium kognitivních and behavioráních následků epilepsie
  • Úloha oxidativního stresu v patogenezi epilepsie a záchvatů v nezralém mozku
  • Důsledky podávání neurofarmak a psychofarmak pro další vývoj mozku
  • Věkově specifické mechanismy vziku a šíření epileptické aktivity 

Aktuální projekty

Důsledky časného poškození mozku a prevence vzniku epilepsie a funkčního poškození.

Poškození mozku v časných vývojových stadiích vede k celé řadě funkčních i neuropatologických změn, jejichž charakter závisí nejen na mechanismu, vedoucímu k poškození, ale i na věku, kdy k poškození došlo. Nervová tkáň reaguje na inzult spuštěním celé řady molekulárních, buněčných i strukturálních změn, které na jedné straně vedou k částečnému vyrovnání vzniklých deficitů, na druhé straně však mohou být zodpovědné za vznik epilepsie. Spolu s epilepsií může dojít i ke vzniku poruch chování, poškození kognitivních funkcí či zvýšení rizika vzniku psychiatrických onemocnění. Cílem našeho výzkumu je  sledovat věkově specifický charakter těchto funkčních i neuropatologických změn a tyto poznatky dále využít pro hledání nových farmakologických postupů, které by mohly vzniku epilepsie a psychiatrických problémů zabránit.  Více

Úspěchy

Publikace

Druga; Rastislav - Mareš; Pavel - Salaj; M. - Kubová; Hana . Degenerative Changes in the Claustrum and Endopiriform Nucleus after Early-Life Status Epilepticus in Rats . International Journal of Molecular Sciences. 2024; 25(2); 1296 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Tefr Faridová; A. - Heřman; H. - Danačíková; Šárka - Svoboda; Jan - Otáhal; Jakub . Serum biomarkers of hypoxic-ischemic brain injury . Physiological Research. 2023; 72(Suppl.5); S461-S474 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Rehák Bučková; Barbora - Kala; David - Kořenek; Jakub - Matušková; V. - Kumpošt; Vojtěch - Svobodová; L. - Otáhal; Jakub - Škoch; A. - Šulc; V. - Olšerová; A. - Vyhnálek; M. - Janský; P. - Tomek; A. - Marusič; P. - Jiruška; P. - Hlinka; Jaroslav . Structural connectivity-based predictors of cognitive impairment in stroke patients attributable to aging . PLoS ONE. 2023; 18(4)); e0280892 . IF = 3.7 [ASEP] [ doi ]
Pokošová; P. - Kala; David - Šanda; J. - Ježdík; P. - Prysiazhniuk; Y. - Faridová; A. - Jahodová; A. - Bělohlávková; A. - Kalina; A. - Holubová; Z. - Jurášek; B. - Kynčl; M. - Otáhal; Jakub . Magnetic resonance imaging techniques for indirect assessment of myelin content in the brain using standard T1w and T2w MRI sequences and postprocessing analysis . Physiological Research. 2023; 72(Suppl.5); S573-S585 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Mareš; Pavel - Uttl; Libor - Laczó; Martina - BenSalem; Zina - Vondráková; Kateřina - Fábera; Petr - Tsenov; Grygoriy - Kubová; Hana . Adenosine A1 Receptors Participate in Excitability Changes after Cortical Epileptic Afterdischarges in Immature Rats . Pharmaceuticals. 2023; 16(17); 1733 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Kynčl; M. - Holubová; Z. - Tintěra; J. - Profantová; N. - Šanda; J. - Kala; David - Prysiazhniuk; Y. - Kudr; M. - Kršek; P. - Kalina; A. - Zárubová; J. - Komárek; V. - Otáhal; J. - Marusič; P. Doporučení pro strukturální zobrazení MR mozku v diagnostice epilepsie . Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. 2023; 86(1); 18-24 . IF = 0.5 [ASEP] [ doi ]
Kubová; Hana - Mikulecká; Anna - Mareš; Pavel . The outcome of early life status epilepticus-lessons from laboratory animals . Epilepsia Open. 2023; 8(Suppl.1); S90-S109 . IF = 3.0 [ASEP] [ doi ]
Janovská; Petra - Zouhar; Petr - Bardová; Kristina - Otáhal; Jakub - Vrbacký; Marek - Mráček; Tomáš - Adamcová; Kateřina - Leňková; Lucie - Funda; Jiří - Čajka; Tomáš - Drahota; Zdeněk - Stanić; Sara - Rustan; A. C. - Horáková; Olga - Houštěk; Josef - Rossmeisl; Martin - Kopecký; Jan . Impairment of adrenergically-regulated thermogenesis in brown fat of obesity-resistant mice is compensated by non-shivering thermogenesis in skeletal muscle . Molecular Metabolism. 2023; 69(March)); 101683 . IF = 8.1 [ASEP] [ doi ]
Folbergrová; Jaroslava - Ješina; Pavel - Otáhal; Jakub . Protective Effect of Sulforaphane on Oxidative Stress and Mitochondrial Dysfunction Associated with Status Epilepticus in Immature Rats . Molecular Neurobiology. 2023; 60(4); 2024-2035 . IF = 5.1 [ASEP] [ doi ]
Uttl; Libor - Hložek; T. - Mareš; Pavel - Páleníček; T. - Kubová; Hana . Anticonvulsive Effects and Pharmacokinetic Profile of Cannabidiol (CBD) in the Pentylenetetrazol (PTZ) or N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) Models of Seizures in Infantile Rats . International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(1)); 94 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Kudová; Eva - Mareš; Pavel - Hill; M. - Vondráková; Kateřina - Tsenov; Grygoriy - Chodounská; Hana - Kubová; Hana - Valeš; Karel . The Neuroactive Steroid Pregnanolone Glutamate: Anticonvulsant Effect; Metabolites and Its Effect on Neurosteroid Levels in Developing Rat Brains . Pharmaceuticals. 2022; 15(1)); 49 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Kapoor; Sonam - Kala; David - Svoboda; Jan - Daněk; Jan - Faridová; Adéla - Brnoliaková; Z. - Mikulecká; Anna - Folbergrová; Jaroslava - Otáhal; Jakub . The Effect of Sulforaphane on Perinatal Hypoxic-Ischemic Brain Injury in Rats . Physiological Research. 2022; 71(3); 401-411 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Kala; David - Šulc; V. - Olšerová; A. - Svoboda; Jan - Prysiazhniuk; Yeva - Pošusta; Antonín - Kynčl; M. - Šanda; J. - Tomek; A. - Otáhal; Jakub . Evaluation of blood-brain barrier integrity by the analysis of dynamic contrast-enhanced MRI – a comparison of quantitative and semi-quantitative methods. Physiological Research. 2022; 71(Suppl. 2); S259-s275 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Fábera; Petr - Uttl; Libor - Kubová; Hana - Tsenov; Grygoriy - Mareš; Pavel . Adenosine Kinase Isoforms in the Developing Rat Hippocampus after LiCl/Pilocarpine Status Epilepticus . International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(5)); 2510 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Daněk; Jan - Danačíková; Šárka - Kala; David - Svoboda; Jan - Kapoor; Sonam - Pošusta; Antonín - Folbergrová; Jaroslava - Tauchmannová; Kateřina - Mráček; Tomáš - Otáhal; Jakub . Sulforaphane Ameliorates Metabolic Changes Associated With Status Epilepticus in Immature Rats . Frontiers in Cellular Neuroscience. 2022; 16(Mar 15)); 855161 . IF = 5.3 [ASEP] [ doi ]

Lidé

Doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
vedoucí oddělení
Prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
zástupce vedoucí oddělení
Prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
vědecký pracovník
Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.
vědecký pracovník
RNDr. Nina Mikulecká, Ph.D.
vědecký pracovník
Mgr. Grygoriy Tsenov, Ph.D.
vědecký pracovník
Ing. Jan Kudláček​, Ph.D.
postdoktorand
Ing. Antonín Pošusta​, Ph.D.
postdoktorand
  Mgr. Šárka Danačíková
postgraduální student
  Mgr. Jan Chvojka
postgraduální student
 

Mgr. David Kala 

postgraduální student

  RNDr. Jan Svoboda, Ph.D.
postgraduální student
  Mgr. Zina Ben Salemová
postgraduální student
  Blanka Čejková​​ 
technický pracovník
 

Martin Kučera

odborný pracovník VaV

 

RNDr. Šárka Růžičková, Ph.D.

odborný pracovník VaV

Eva Lažková​ 
technický pracovník
Irinka Peneva Stoyanova​​ 
technický pracovník
  Helena Havelková
technický pracovník