Intranet Campus web

INSTITUTE OF PHYSIOLOGY CAS

Cutting-edge science for health

Laboratory of Neurophysiology of Memory

Laboratory of Neurophysiology of Memory Genetically modified rats lacking protein Nogo-A, which inhibits the growth of nerve fibers. The model has been crated in CIMH Mannheim and ETH Zurich. (photo: T. Petrasek)

Our Laboratory has been involved in learning, memory and cognitive functions studies. For instance, spatial orientation is now considered a type of so-called declarative memory (the ability to remember facts and events). This capability is dominantly affected in Alzheimer's disease and other dementias, obsessive-compulsive disorder or schizophrenia. These are conditions for which we do not know details of their physiology, so we actually treat only symptoms but not causes. Using neuroanatomical, neuropharmacological, cellular, molecular, and behavioural approaches we investigate brain function in relation to behavior, both in health and disease. In an intense collaboration, we also work on development of novel therapeutics focused on the brain diseases.

EXTERNAL WEBSITE OF THE LABORATORY

Projects

Tvorba nových neuronů v dospělém mozku

Důležité je také, že hipokampus, konkrétně DG, je jedním ze dvou míst neurogenezi v dospělém mozku (Altman a Das 1965). Role nově zrozených neuronů jsou předmětem kontroverzí, některé teorie zdůrazňují usnadnění separace podobných vzorců, tj. oddělení překrývajících se vzorů v hipokampálních vstupech a tudíž i různých behaviorálních kontextech (Sahay et al. 2011, Nakashiba et al. 2012) a zabránění rušení nových vzpomínek starými (tzv. prevence interference; Wiskott et al. 2006, Winocur et al. 2011). More

Hipokampus a jeho funkce

Hippokampus je fylogeneticky stará mozková kůra, tzv. archikortex. Je propojen v širší funkční síť sestávající z hippocampus proper (Cornu Ammonis, CA1-4), gyrus dentatus (angl. dentate gyrus; DG), and subikulárního komplexu (Amaral a Witter 1989). More

Obsedantně kompulzivní porucha

V současnosti také rozvíjíme model obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD) pomocí senzitizace D/D3 dopaminových receptorů quinpirolem. OCD je chronická a částečně dědičná porucha chování. Její celoživotní prevalence se odhaduje na 1-3 % (Stein 2002). More

Prostorová navigace

Prostorová navigace potkanů ​​je dokladem existence prostorové paměti, a je jedním z nejoblíbenějších modelů chování pro studium neurobiologických mechanismů, které jsou základem učení a paměti, rozhodování, a dalších vyšších kognitivních procesů (O'Keefe a Nadel 1978). More

Achievements

Aleš Stuchlík obdržel titul DSc.

Aleš Stuchlík a dalších čtrnáct excelentních vědců převzalo 23. května na slavnostním ceremoniálu v prostorách Knihovny Akademie věd ČR titul „doktor věd“ (ve zkratce DSc.). Tento titul, který se uděluje od roku 2003, náleží mimořádným vědeckým osobnostem jako výraz jejich zvláště vysoké kvalifikace. Ocenění laureátům předala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Titul „doktor věd“ představuje v současnosti v České republice nejvyšší vědeckou kvalifikaci v profesní kariéře vědce. Jedenáct z čerstvých nositelů titulu přitom působí na pracovištích Akademie věd ČR a čtyři na vysokých školách. More

Oddělení neurofyziologie paměti získalo grant v programu HORIZONT 2020

Oddělení neurofyziologie paměti se stalo jako spoluřešitelské pracoviště účastníkem projektu (H2020 EPTRI) v programu Horizont 2020 zaměřeném na výzkumné infrastruktury. Cílem této infrastruktury je síť pracovišť zaměřených na inovativní translační výzkum v oblasti pediatrické medicíny a vývoje nových léčiv. More

Přednáška "Paměť, stárnutí a Alzheimerova choroba"

Ve středu 1. listopadu 2017 proběhla popularizační přednáška "Paměť, stárnutí a Alzheimerova choroba". Prof. Aleš Stuchlík a doc. Jan Laczó představili experimentální výzkum a  moderní léčbu poruch paměti a odpovídali na četné dotazy z publika. Přednášku pořádal FGÚ v rámci cyklu "Lidské tělo ve zdraví i nemoci".  More

Publications

Vojtěchová; Iveta - Malenínská; Kristýna - Kútna; V. - Klovrza; O. - Tučková; K. - Petrásek; Tomáš - Stuchlík; Aleš . Behavioral Alterations and Decreased Number of Parvalbumin-Positive Interneurons in Wistar Rats after Maternal Immune Activation by Lipopolysaccharide: Sex Matters . International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(6)); 3274 . IF = 5.923 [ASEP] [ doi ]
Valeš; Karel - Holubová; K. Minireview: Animal model of schizophrenia from the perspective of behavioral pharmacology: Effect of treatment on cognitive functions . Neuroscience Letters. 2021; 761(Sep 14)); 136098 . IF = 3.046 [ASEP] [ doi ]
Patrono; Enrico - Svoboda; Jan - Stuchlík; Aleš . Schizophrenia; the gut microbiota; and new opportunities from optogenetic manipulations of the gut-brain axis . Behavioral and Brain Functions. 2021; 17(1)); 7 . IF = 3.759 [ASEP] [ doi ]
Malenínská; Kristýna - Rudolfová; V. - Šulcová; K. - Koudelka; A. - Brunovský; M. - Horáček; J. - Nekovářová; T. Is short-term memory capacity (7 +/- 2) really predicted by theta to gamma cycle length ratio? . Behavioural Brain Research. 2021; 414(Sep 24)); 113465 . IF = 3.332 [ASEP] [ doi ]
Kolář; D. - Kletečková; L. - Brožka; Hana - Valeš; K. Mini-review: Brain energy metabolism and its role in animal models of depression; bipolar disorder; schizophrenia and autism . Neuroscience Letters. 2021; 760(Aug 24)); 136003 . IF = 3.046 [ASEP] [ doi ]

Article photogallery

The entire photogallery

People

Prof. Aleš Stuchlík, PhD., DSc.
Head of the Laboratory

 

Jan Svoboda, Ph.D.

Deputy Head of the Laboratory

 

Štěpán Kubík, Ph.D. 

Senior Researcher

 

Kamil Vlček, Ph.D.

Senior Researcher

 

Mgr. David Levčík, Ph.D.

Postdoctoral Fellow

 

Enrico Patrono, PhD.

Postdoctoral Fellow

 
Mgr. Hana Hatalová-Brožka, Ph.D.
Postdoctoral Fellow
 
 

EXTERNAL

 

RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.

Senior Researcher

 

RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Senior Researcher

 

Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.

Postdoctoral Rellow

 
Mgr. Tomáš Petrásek, Ph.D.
Postdoctoral Fellow
 
 

DOCTORANDS

 
 

Mgr. Daniela Alexová

PhD Student

 
 

Nikhil Ahuja

PhD Student

 
Mgr. Iveta Vojtěchová
PhD Student
 
Mgr. Helena Buchtová 
PhD Student
 
 

Anna Gunia, MSc.

PhD Student

 
 

Lukáš Hejtmánek

PhD Student

 
 

Karolína Hrůzová

PhD Student

 

Mgr. Martina Janíková

PhD Student

 
Mgr. Branislav Krajčovič
PhD Student
 
Mgr. Kristýna Malenínská
PhD Student
 
 

Sofia Moraresku

PhD Student

 

Mgr. Dominika Radostová

PhD Student

 
 

Gabriela Valigová

PhD Student

 
 

TECHNICIANS

 
Barbara Stuchlíková
Technician
 
Jindřich Kalvoda
IT Specialist
 
 

Michal Vavrečka

Research Assistant

 
 

Michaela Radostná

Technician

 
Vladimíra Marková
Personal Assistant