Intranet Campus web

Laboratory of Neurophysiology of Memory

Laboratory of Neurophysiology of Memory

Our Laboratory has been involved in learning, memory, and cognitive function studies. For instance, spatial orientation is now considered a type of so-called declarative memory (the ability to remember facts and events). This capability is dominantly affected in Alzheimer's disease and other dementias, obsessive-compulsive disorder, or schizophrenia. These are conditions for which we do not know details of their physiology, so we actually treat only symptoms but not causes. Using neuroanatomical, neuropharmacological, cellular, molecular, and behavioral approaches, we investigate brain function in relation to behavior, both in health and disease. In an intense collaboration, we also work on the development of novel therapeutics focused on brain diseases.

EXTERNAL WEBSITE OF THE LABORATORY

Projects

Tvorba nových neuronů v dospělém mozku

Důležité je také, že hipokampus, konkrétně DG, je jedním ze dvou míst neurogenezi v dospělém mozku (Altman a Das 1965). Role nově zrozených neuronů jsou předmětem kontroverzí, některé teorie zdůrazňují usnadnění separace podobných vzorců, tj. oddělení překrývajících se vzorů v hipokampálních vstupech a tudíž i různých behaviorálních kontextech (Sahay et al. 2011, Nakashiba et al. 2012) a zabránění rušení nových vzpomínek starými (tzv. prevence interference; Wiskott et al. 2006, Winocur et al. 2011). More

Hipokampus a jeho funkce

Hippokampus je fylogeneticky stará mozková kůra, tzv. archikortex. Je propojen v širší funkční síť sestávající z hippocampus proper (Cornu Ammonis, CA1-4), gyrus dentatus (angl. dentate gyrus; DG), and subikulárního komplexu (Amaral a Witter 1989). More

Obsedantně kompulzivní porucha

V současnosti také rozvíjíme model obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD) pomocí senzitizace D/D3 dopaminových receptorů quinpirolem. OCD je chronická a částečně dědičná porucha chování. Její celoživotní prevalence se odhaduje na 1-3 % (Stein 2002). More

Prostorová navigace

Prostorová navigace potkanů ​​je dokladem existence prostorové paměti, a je jedním z nejoblíbenějších modelů chování pro studium neurobiologických mechanismů, které jsou základem učení a paměti, rozhodování, a dalších vyšších kognitivních procesů (O'Keefe a Nadel 1978). More

Achievements

Aleš Stuchlík obdržel titul DSc.

Aleš Stuchlík a dalších čtrnáct excelentních vědců převzalo 23. května na slavnostním ceremoniálu v prostorách Knihovny Akademie věd ČR titul „doktor věd“ (ve zkratce DSc.). Tento titul, který se uděluje od roku 2003, náleží mimořádným vědeckým osobnostem jako výraz jejich zvláště vysoké kvalifikace. Ocenění laureátům předala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Titul „doktor věd“ představuje v současnosti v České republice nejvyšší vědeckou kvalifikaci v profesní kariéře vědce. Jedenáct z čerstvých nositelů titulu přitom působí na pracovištích Akademie věd ČR a čtyři na vysokých školách. More

Oddělení neurofyziologie paměti získalo grant v programu HORIZONT 2020

Oddělení neurofyziologie paměti se stalo jako spoluřešitelské pracoviště účastníkem projektu (H2020 EPTRI) v programu Horizont 2020 zaměřeném na výzkumné infrastruktury. Cílem této infrastruktury je síť pracovišť zaměřených na inovativní translační výzkum v oblasti pediatrické medicíny a vývoje nových léčiv. More

Přednáška "Paměť, stárnutí a Alzheimerova choroba"

Ve středu 1. listopadu 2017 proběhla popularizační přednáška "Paměť, stárnutí a Alzheimerova choroba". Prof. Aleš Stuchlík a doc. Jan Laczó představili experimentální výzkum a  moderní léčbu poruch paměti a odpovídali na četné dotazy z publika. Přednášku pořádal FGÚ v rámci cyklu "Lidské tělo ve zdraví i nemoci".  More

Publications

Vagnerová; Karla - Gazárková; T. - Vodička; Martin - Ergang; Peter - Klusoňová; Petra - Hudcovic; Tomáš - Šrůtková; Dagmar - Hermanová; Petra - Nováková; L. - Pácha; Jiří . Microbiota modulates the steroid response to acute immune stress in male mice . Frontiers in Immunology. 2024; 15(Feb 1); 1330094 . IF = 7.3 [ASEP] [ doi ]
Gunia; Anna - Moraresku; Sofiia - Janča; R. - Ježdík; P. - Kalina; A. - Hammer; J. - Marusič; P. - Vlček; Kamil . The brain dynamics of visuospatial perspective-taking captured by intracranial EEG . Neuroimage. 2024; 285(January); 120487 . IF = 5.7 [ASEP] [ doi ]
Vojtěchová; Iveta - Tučková; K. - Jůza; R. - Stuchlík; Aleš - Kelemen; E. - Korábečný; J. - Soukup; O. - Petrásek; Tomáš . Dopaminergic and glutamatergic models of psychosis show differential sensitivity to aripiprazole and a novel experimental compound modulating D2/5-HT receptor activity . Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. 2023; 127); 110819 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Radostová; Dominika - Kunčická; Daniela - Krajčovič; Branislav - Hejtmánek; Lukáš - Petrásek; Tomáš - Svoboda; Jan - Stuchlík; Aleš - Brožka; Hana . Incidental temporal binding in rats: A novel behavioral task . PLoS ONE. 2023; 18(6)); e0274437 . IF = 3.7 [ASEP] [ doi ]
Pulido; L. N. - Pochapski; J. A. - Sugi; A. - Esaki; J. Y. - Stresser; J. L. - Sanchez; W. N. - Baltazar; G. - Levčík; David - Fuentes; R. - Da Cunha; C. Pre-clinical evidence that methylphenidate increases motivation and/or reward preference to search for high value rewards . Behavioural Brain Research. 2023; 437(2 February)); 114065 . IF = 2.7 [ASEP] [ doi ]
Patrono; Enrico - Hrůzová; Karolína - Svoboda; Jan - Stuchlík; Aleš . The role of optogenetic stimulations of parvalbumin-positive interneurons in the prefrontal cortex and the ventral hippocampus on an acute MK-801 model of schizophrenia-like cognitive inflexibility . Schizophrenia Research. 2023; 252(February); 198-205 . IF = 4.5 [ASEP] [ doi ]
Moraresku; Sofiia - Hammer; J. - Janča; R. - Ježdík; P. - Kalina; A. - Marusič; P. - Vlček; Kamil . Timing of Allocentric and Egocentric Spatial Processing in Human Intracranial EEG . Brain Topography. 2023; 36(6); 870-889 . IF = 2.7 [ASEP] [ doi ]
Levčík; David - Sugi; A. H. - Aquilar-Rivera; M. - Pochapski; J. A. - Baltazar; G. - Pulido; L. N. - Villas-Boas; C. A. - Fuentes-Flores; R. - Nicola; S. M. - Da Cunha; C. Nucleus Accumbens Shell Neurons Encode the Kinematics of Reward Approach Locomotion . Neuroscience. 2023; 524(1 August); 181-196 . IF = 3.3 [ASEP] [ doi ]
Kolář; D. - Krajčovič; Branislav - Kletečková; L. - Kunčická; Daniela - Valeš; K. - Brožka; Hana . Review: Genes Involved in Mitochondrial Physiology Within 22q11.2 Deleted Region and Their Relevance to Schizophrenia . Schizophrenia Bulletin. 2023; 49(6); 1637-1653 . IF = 6.6 [ASEP] [ doi ]
Graňák; Š. - Tučková; K. - Kútna; V. - Vojtěchová; Iveta - Bajková; L. - Petrásek; Tomáš - Ovsepian; S. V. Developmental effects of constitutive mTORC1 hyperactivity and environmental enrichment on structural synaptic plasticity and behaviour in a rat model of autism spectrum disorder . European Journal of Neuroscience. 2023; 57(1); 17-31 . IF = 3.4 [ASEP] [ doi ]
Černotová; Daniela - Hrůzová; Karolína - Levčík; David - Svoboda; Jan - Stuchlík; Aleš . Linking Social Cognition; Parvalbumin Interneurons; and Oxytocin in Alzheimer’s Disease: An Update . Journal of Alzheimer's Disease. 2023; 96(3); 861-875 . IF = 4.0 [ASEP] [ doi ]
Abramová; Vera - Leal Alvarado; Vanessa - Hill; M. - Smejkalová; Tereza - Malý; Michal - Valeš; Karel - Dittert; Ivan - Božíková; Paulina - Kysilov; Bohdan - Hrčka Krausová; Barbora - Vyklický; Vojtěch - Balík; Aleš - Fili; Klevinda - Kořínek; Miloslav - Chodounská; Hana - Kudová; Eva - Číž; D. - Martinovič; J. - Černý; Jiří - Bartůněk; Petr - Vyklický ml.; Ladislav . Effects of Pregnanolone Glutamate and Its Metabolites on GABAA and NMDA Receptors and Zebrafish Behavior . ACS Chemical Neuroscience. 2023; 14(10); 1870-1883 . IF = 5.0 [ASEP] [ doi ]
Židó; M. - Kačer; D. - Valeš; Karel - Svobodová; Z. - Zimová; D. - Štětkářová; I. Metabolomics of Cerebrospinal Fluid in Multiple Sclerosis Compared With Healthy Controls: A Pilot Study . Frontiers in Neurology. 2022; 13(May 26)); 874121 . IF = 3.4 [ASEP] [ doi ]
Vojtěchová; Iveta - Macháček; T. - Krištofíková; Z. - Stuchlík; Aleš - Petrásek; Tomáš . Infectious origin of Alzheimer’s disease: Amyloid beta as a component of brain antimicrobial immunity . PLoS Pathogens. 2022; 18(11)); e1010929 . IF = 6.7 [ASEP] [ doi ]
Senko; A. N. - Overall; R. W. - Šilhavý; Jan - Mlejnek; Petr - Malínská; H. - Hüttl; M. - Marková; I. - Fabel; K. S. - Lu; L. - Stuchlík; Aleš - Williams; R. W. - Pravenec; Michal - Kempermann; G. Systems genetics in the rat HXB/BXH family identifies Tti2 as a pleiotropic quantitative trait gene for adult hippocampal neurogenesis and serum glucose . PLoS Genetics. 2022; 18(4)); e1009638 . IF = 4.5 [ASEP] [ doi ]

Article photogallery

The entire photogallery

People

Prof. Aleš Stuchlík, PhD., DSc.
Head of the Laboratory

 

Jan Svoboda, Ph.D.

Deputy Head of the Laboratory

 

Štěpán Kubík, Ph.D. 

Senior Researcher

 

Kamil Vlček, Ph.D.

Senior Researcher

 

Mgr. David Levčík, Ph.D.

Postdoctoral Fellow

 

Enrico Patrono, PhD.

Postdoctoral Fellow

 
Mgr. Hana Hatalová-Brožka, Ph.D.
Postdoctoral Fellow
 
 

EXTERNAL

 

RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.

Senior Researcher

 

RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Senior Researcher

 

Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.

Postdoctoral Rellow

 
Mgr. Tomáš Petrásek, Ph.D.
Postdoctoral Fellow
 
Mgr. Iveta Vojtěchová
Postdoctoral Fellow
 
 

DOCTORANDS

 
 

Mgr. Daniela Kunčická

PhD Student

 

Anna Gunia, MSc.

PhD Student

 

Mgr. Karolína Hrůzová

PhD Student

 

Mgr. Martina Janíková

PhD Student

 
Mgr. Branislav Krajčovič
PhD Student
 
Mgr. Kristýna Malenínská
PhD Student
 

Sofia Moraresku, MSc.

PhD Student

 

Mgr. Dominika Radostová

PhD Student

 

Mgr. Daniela Černotová

PhD Student

 
 

TECHNICIANS

 
Jindřich Kalvoda
IT Specialist
 
 

Michaela Radostná

Technician

 
Vladimíra Marková
Personal Assistant