Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Aktuality

Mezi středoškoláky je největší zájem o stáže na FGÚ (2.12. 2021)

Stáže Otevřené vědy v roce 2022 nabízené na FGÚ 4 lektorkami (B. Holendová, H. Janíčková, J. Musílková, O. Zimmermannová) zaznamenaly enormní zájem. Čtvrtina všech studentů chce dělat stáž na FGÚ. Stáž na téma výzkumu slinivky břišní pod vedením Dr. Holendové byla nejúspěšnější v celém projektu Otevřené vědy, přihlásilo se na ní 85 studentů. Druhou nejžádanější stáží celého projektu byla stáž Dr. Musílkové zaměřená na výzkum sledování růstu a diferenciace kmenových buněk. Na ní se přihlásilo 71 středoškoláků. Stáž Dr. Zimmermannové zaujala 49 studentů a stáž Dr. Janíčkové  41 studentů. Všechny FGÚ stáže jsou tedy v TOP 8 nejžádanějších stáží. Celkově se na stáže FGÚ přihlásilo 165 studentů, kteří poslali  246 přihlášek. Vyzkoušet si, jak se dělá věda, má zájem v příštím roce 656 středoškoláků, kteří poslali 1589 přihlášek.

Šest vědců z Fyziologického ústavu patří mezi 2 % nejcitovanějších autorů světa (22.11. 2021)

Zástupci nakladatelství Elsevier, organizace SciTech Strategies a Stanfordovy univerzity zveřejnili nový seznam 2 % nejcitovanějších autorů vědeckých publikací ze všech oborů, které zahrnuje databáze Scopus za rok 2020. Do tohoto výběru patří také 6 vědců z Fyziologického ústavu: Tomáš Čajka, Petr Ježek, Milada Dobiášová, Lucie Bačáková, Ondřej Kuda a Josef Houštěk. V seznamu je celkem 712 autorů z českých výzkumných institucí, z toho 107 z  Akademie věd ČR. Všem spolupracovníkům gratulujeme k tomuto úspěchu!

Téměř pětina přednášejících na konferenci Otevřené vědy 2021 dělala svou stáž na FGÚ (22.11. 2021)

Středoškoláci představili výsledky svých výzkumů ze stáží na konferenci Otevřené vědy 2021, která proběhla ve dnech 18. a 19. listopadu 2021 v konferenčních prostorách ÚMG AV ČR. Studenti představili porotě témata, jimž se věnovali během svých ročních stáží a výsledky, ke kterým ve svém bádání dospěli. Zaznělo celkem 40 příspěvků od 69 talentovaných mladých vědců. Náš ústav byl přitom zastoupen nejvíce - 11 studentů, kteří vystoupili se 7 příspěvky svou stáž absolvovalo ve Fyziologickém ústavu.

3. místo v II. vědní oblasti – Živá příroda a chemie získala studentka Alena Machalíková lektorky Blanky Holendové z oddělení Mitochondriální fyziologie. Odborná porota ve složení: RNDr. Hana Sychrová, DrSc., Mgr. Tomáš Kraus, Ph.D. a RNDr. Petr Novák, Ph.D. se shodla na velmi vysoké úrovni nejen množství a kvality prezentovaných výsledků, ale i samotné prezentace. Gratulujeme výherkyni i všem účastníkům a děkujeme lektorům stáží na FGÚ: K. Brejchové, B. Holendové, H. Janíčkové, J. Musílkové, V. Palůchové, M. Tencerové a O. Zimmermannové.

Úplné výsledky  Otevřená věda na FGÚ

Nahlédněte do světa fyziologie online! (27.10. 2021)

V rámci Týdne vědy a techniky můžete u nás nahlédnout do světa fyziologie online. Připravili jsme pro vás interaktivní hru, testy, křížovky a další úkoly,  pomocí nichž zjistíte více o vašem těle a další zajímavostí ze světa fyziologie. Jak dobře znáte lidské tělo? Jak funguje vaše paměť?  Odkud mozek ovládá vaše svaly? Víte, jak tikají vaše biologické hodiny? Tady si můžete vše vyzkoušet.

Martina Trávníčková získala Vědeckou cenu Francouzského velvyslanectví (5.10. 2021)

Martina Trávníčková převzala ve čtvrtek 30. září 2021 v Hudebním sále Buquoyského paláce ocenění udělované Francouzským velvyslanectvím v České republice. Umístila se na 2. místě v kategorii Farmacie se svou prací "Studium adheze, růstu a diferenciace kmenových buněk pro účely kostního a kardiovaskulárního tkáňového inženýrství". Ocenění v této kategorii společně udělují Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Fondation Recherche en Chimie / Université de Strasbourg. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů doktorských studií a mladých českých lékařů v oblasti farmacie. Akci předsedal Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii, Pavel Doleček, náměstek ministra pro vysoké školství, vědu a výzkum (MŠMT), a francouzský velvyslanec Alexis Dutertre. Soutěže se zúčastnilo celkem 71 uchazečů mladších 33 let, které nominovala vysoká škola nebo Akademie věd na základě kvality jejich výzkumné práce v rámci doktorského studia. O výsledcích rozhodovalo 7 komisí složených ze 49 českých a francouzských profesorů a vědců. Více

Helena Illnerová obdržela Střibrnou medaili předsedy Senátu (30.9. 2021)

Helena Illnerová obdržela 28.9. 2021 Střibrnou medaili předsedy Senátu. Toto ocenění uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti. Stříbrné medaile předsedy Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Prof. Illnerové gratulujeme! Medailonek Heleny Illnerové

Foto: Stanislava Kyselová

František Vyskočil obdržel pamětní medaili Přírodovědecké fakulty UK (17.8. 2021)

V pondělí 21.6.2021 ocenil děkan PřF UK prof. Jiří Zima deset osobností pamětní medailí Přírodovědecké fakulty Univezity Karlovy. Jedním z oceněných byl i prof. František Vyskočil. Více informací

Zemřel prof. MUDr.Tomáš Radil, DrSc. (9.8. 2021)

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v neděli 8. srpna zemřel ve věku 90 let, pan prof. MUDr.Tomáš Radil, DrSc., výjimečný člověk a emeritní vědecký pracovník Fyziologického ústavu AV ČR. Čest jeho památce. Vzpomínka na prof. Radila

 

SUMMER COURSE FOR MEDICAL STUDENTS 2021 (30.6. 2021)

The one-week summer course on Advances in Selected Areas of Biomedicine for Students of Medical Faculties will be held in September 6-10, 2021.

The course will focus on acquiring new knowledge and practical experience with biomedical research. The aim is to increase the qualification of graduates of medical faculties of the Charles University in Prague in the field of biomedical research and to increase their interest in postgraduate education.The course is primarily, but not exclusively, intended for 1st and 2nd year students, it will be in English and its capacity is limited to 20 participants. Deadline for application is July 30, 2021. Applicants will be selected on a first come, first-serve basis. The course is free of charge. Summer course reached maximum capacity and is CLOSED. More information about the course

MIchaela Tencerová uspěla v soutěži L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě (28.6. 2021)

Projekt L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998. Cílí na vědkyně do 40 let, přičemž v Česku projekt začal v roce 2006. Do tuzemské verze mezinárodního programu se letos přihlásilo 66 vědkyň. Porota složená ze zástupců Akademie věd ČR, UNESCO a L'Oréal vybrala 13 semifinalistek. Laureátkami se nakonec staly neuroložka Petra Laššuthová, rostlinná genetička Terezie Mandáková a fyzioložka Michaela Tencerová.

Michaela Tencerová zkoumá metabolické změny v kostní dřeni, což by mohlo pomoci ke zlepšení léčby osteoporózy neboli řídnutí kostí. Tato nemoc podle Tencerové nejvíce ohrožuje pacienty trpící metabolickým onemocněním - například cukrovkou či obezitou, a především ženy. „Naše nedávná zjištění ukázala, že lámavost kostí v obezitě způsobuje akumulace tukové tkáně v kostní dřeni, která vede k urychlenému stárnutí a vyčerpání jejích kmenových buněk, což zhoršuje vytváření zdravé kostní hmoty,“ uvedla vědkyně. „Hlavním cílem naší studie je proto zkoumat funkční význam metabolických změn v kostní dřeni a zjistit, zda jim lze zabránit pomocí dietních opatření nebo farmakologicky, tedy použitím léků pro léčbu metabolických onemocnění,“ uzavřela. Poznatky by podle ní mohly pomoci nejen k cílenější léčbě, ale třeba i zamezit propuknutí nemoci. Gratulujeme!

 

Načíst další