Intranet Areál web

Ocenění

2023

RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.

Cena  ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

2022

Ing. Veronika Palůchová

Cena Josefa Hlávky

Prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj
Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc. Prestižní ocenění Praemium Academiae za mimořádný vědecký přínos
Ing. Michal Pravenec, DrSc. Čestná oborová medaile G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách
Mgr. Dalibor Košek, Ph.D.  Prémie Otto Wichterleho za vědecký přínos v oblasti věd o živé přírodě
Mgr. Jana Brejchová, Ph.D. Cena AV ČR pro mladé vědecké pracovníky
RNDr. Petr Zouhar, Ph.D. Cena AV ČR pro mladé vědecké pracovníky
Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.  Stříbrná pamětní medaile Univerzity Karlovy
MUDr. Jan Kopecký, DrSc.   Čestná oborová medaile J. E. Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách

2021

                 

RNDr. Petr Ježek, Ph.D.  Cena ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti přírodních věd 
MUDr. Martina Trávníčková, Ph.D. Vědecká cena Francouzského velvyslanectví v České republice
Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D. 3. místo v soutěži L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

Stříbrná medaile předsedy Senátu

Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. Pamětní medaile Přírodovědecké fakulty Univezity Karlovy

2020

Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.  Zlatá pamětní medaile České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Mgr. Jana Brejchová, Ph.D.

Cena AV ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

RNDr. Petr Zouhar, Ph.D.  Cena AV ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

MUDr. Josef Zicha, DrSc.

Čestná oborová medaile J. E. Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách

RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc. 

Čestná oborová medaile J. E. Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách
doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc. Čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy

2019

Prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc. Cena ministra zdravotnictví za mimořádný výsledek ve výzkumu a vývoji
Ing. Jan Kudláček Ocenění Purkyňova nadačního fondu za publikaci v časopise s nejvyšším IF za rok 2018 (kategorie: Teoretický obor)
Prof. RNDr. František Kolář, CSc. Čestná oborová medaile J. E. Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách
RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc. Čestná oborová medaile G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách
Ing. Jan Kudláček Cena Sanofi za farmacii pro vysokoškoláky
Mgr. Martina Doubková  Cena Wernera vod Siemense za nejlepší diplomovou práci

2018

RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D. Lumina quaeruntur - prémie pro perspektivní výzkumné pracovníky
Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. Cenu předsedkyně AV ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro rok 2018

kolektiv vyučujících: RNDr. Jan Krůšek, CSc., RNDr. Viktorie Vlachová, DrSc., prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.

Cena Studentský Velemlok pro nejlepšího pedagoga v roce 2017 v oboru Biologie (za předmět Molekulární podstata buněčné dráždivosti)

2017

MUDr. Josef Houštěk, DrSc. a autorský tým Fyziologického ústavu AV ČR: RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D., RNDr. Marek Vrbacký, Ph.D., Mgr. Kateřina Tauchmannová, Ph.D., Mgr. Nikola Kovářová, Ph.D., Mgr. Petr Pecina, Ph.D., Mgr. Jana Kovalčíková Cena předsedkyně AV ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu (za vědecký výsledek Energetický metabolismus a patogenní mechanismy mitochondriálních chorob)
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Medaile Josefa Hlávky
Mgr. Lenka Polidarová, Ph.D. Prémie Otto Wichterleho za vědecký přínos v oblasti věd o živé přírodě
RNDr. Vojtěch Vyklický, Ph.D. Prémie Otto Wichterleho za vědecký přínos v oblasti věd o živé přírodě
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Cena Antonína Friče za přispění k rozvoji časopisu ŽIVA
RNDr. Vojtěch Vyklický, Ph.D. . Cena MUDr. Jana Bureše 2016 za nejlepší odbornou publikaci mladých autorů (do 40 let) zaměřenou na problematiku Alzheimerovy nemoci a demencí udělovaná Alzheimer nadačním fondem

2016

Prof. MUDr. Tomáš Radil, DrSc. Čestné uznání Mensy České republiky za významný přínos inteligenci národa, propagaci duševní kultury a šíření dobrého jména ČR ve světě
Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. Medaile Učené společnosti České republiky za zásluhy o rozvoj vědy
RNDr. Katarína Smolková, Ph.D. Prémie Otto Wichterleho za vědecký přínos v oblasti věd o živé přírodě
Mgr. Michal Behuliak, Ph.D. Prémie Otto Wichterleho za vědecký přínos v oblasti věd o živé přírodě
RNDr. Lucie Kubínová, CSc. Cena Československé mikroskopické společnosti za významné zásluhy o rozvoj mikroskopických metod
Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.    Čestná oborová medaile G.J. Mendela za zásluhy v biologických vědách
Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. Cena European Epileptology Award 2016 za mimořádný přínos evropské epileptologii

2015

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.    Cena předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Ing. Michal Pravenec, DrSc. Prestižní ocenění Praemium Academiae za mimořádný vědecký přínos
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.    Medaile Ariense Kapperse udělovaná Evropskou společností pro biologické rytmy za významný přínos polečnosti a celému oboru
RNDr. Marta Vandrovcová, Ph.D. Prémie Otto Wichterleho za vědecký přínos v oblasti věd o živé přírodě

2014

Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. Stříbrná medaile Senátu PČR
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Stříbrná medaile hl. m. Prahy za vědecký přínos a šíření mezinárodního věhlasu hlavního města Prahy ve světě
MUDr. Mgr. Helena Janíčková, Ph.D.       Cena MUDr. Jana Bureše za odbornou publikaci
MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. Jesseniova cena za největší přínos pro pokrok v medicíně
Mgr. Petr Pecina, Ph.D.  RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D. Prémie Otto Wichterleho za vědecký přínos v oblasti věd o živé přírodě

2013

MUDr. Jan Kopecký, DrSc. Cena ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2013 za výzkum účinku omega-3 mastných kyselin v prevenci a léčbě obezity a inzulínové rezistence
Prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.  Cena Studentský velemlok za nejlepšího pedagoga v oblasti Chemie
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.       Čestná oborová medaile G.J. Mendela za zásluhy v biologických vědách
Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. Čestná oborová medaile J.E. Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Řád křišťálového vavřínu za celoživotní vědeckou práci
Prof. ing. Ivan Mikšík, DrSc. Pamětní medaile Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za aktivní práci v oborové radě
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Medaile J.E. Purkyně za zásluhy o fyziologii
Prof. RNDr. František Kolář, CSc. Laufbergerova medaile za práci ve prospěch české fyziologie
Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. "President elect" za dlouhodobou aktivní práci v International Academy of Cardiovascular Sciences
MVDr. Richard Pospíšil, DrSc. Expert Member for European Pharmacopoiea
RNDr. Tomáš Soukup, CSc. Děkovný list za vedení Koordinačního centra Mezinárodní Biologické Olympiády, účast na MBIO a za vedení středoškolských studentů
PharmDr. Alena Sumová, DSc. Čestná Purkyňova přednáška ČFS za vědeckou činnost a práci pro českou fyziologii

2012

Mgr. Lubomír Košťál, Ph.D. Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky
RNDr. Lubica Staňková, Ph.D. Cena Josefa Hlávky pro mladé pracovníky AV ČR
MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. Udělení medicínského grantu Nadačního fondu Karla Janečka
Ing. Michal Pravenec, DrSc. Cena za nejlepší publikaci v kategorii základního výzkumu časopisu Hypertension za rok 2011
Ing. Michal Pravenec, DrSc. Udělení prestižního grantu ERC CZ
MUDr. Josef Houštěk, DrSc. Čestné uznání ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji při řešení projektu podporovaným Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví
RNDr. Jaroslava Folbergrová, DrSc. Čestná oborová medaile J.E. Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách
Mgr. Hana Nůsková Cena za nejlepší poster prezentovaný na 17th European Bioenergetics Conference (EBEC), Freiburg, Německo

2011

Ing. Lukáš Rambousek Cena Česká hlava Gaudeamus za diplomovou práci "Preklinický vývoj nových syntetických anionických medicinálních steroidů".
prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. Čestná oborová medaile J. E. Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách.
prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. Medaile Josefa Hlávky jako výraz ocenění celoživotního díla.
prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. Cena České neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší přednášku
Ing. Tomáš Jeleník, Ph.D. Cena Mladého vědce Institutu Danone 2010
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. Čestná medaile České lékařské společnosti J. E. Purkyně
MUDr. Josef Zicha, DrSc. Čestné členství České fyziologické společnosti
doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc. Laufbergerova medaile České fyziologické společnosti za zásluhy ve fyziologických vědách
Mgr. Martin Horák, Ph.D. Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky
Mgr. Lydie Plecitá - Hlavatá, Ph.D. Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky
Mgr. Mária Pintérová Cena České společnosti pro hypertenzi za nejlepší publikaci v roce 2010

 

2010

prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. Libenského medaile České kardiologické společnosti za celoživotní přínos pro kardiologii
prof. RNDr. František Kolář, CSc. Pamětní plaketa Slovenské akademie věd za přínos k česko-slovenské spolupráci v oblasti experimentální kardiologie
RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D. Cena předsedy GA ČR za řešení grantu "Behaviorální farmakologie prostorové kognice a její aplikace ve výzkumu experimentálního modelu schizofrenie"
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. Pamětní medaile 1.LF UK za práci vykonanou pro fakultu
Mgr. Martin Sládek, Ph.D. Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky
Mgr. Eva Machová, Ph.D. Cena Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za mimořádné výsledky v oblasti vědy a výzkumu.
Mgr. Diana Špicarová, Ph.D. Cena České společnosti pro neurovědy za vynikající vědeckou práci mladých neurovědců publikovanou v roce 2010
Mgr. Grygorij Tsenov, Ph.D. Cena Marka Marci České ligy proti epilepsii za nejlepší původní práci o epilepsii publikovanou v roce 2009
Petr Fábera Cena Francouzského velvyslanectví pro studenty VŠ za studentskou vědeckou práci v oblasti lékařství
Mgr. Petra Klusoňová, Ph.D. Cena občanského sdružení Blood Pressure za nejlepší práci publikovanou v oblasti studia experimentální hypertenze a kardiovaskulárních a metabolických komplikací v roce 2009
Mgr. Mária Pintérová Cena za nejlepší poster prezentovaný na 23. kongresu International Society of Hypertension, Vancouver, Canada
Mgr. Lubomír Košťál, Ph.D. Cena za nejlepší poster prezentovaný na 9th International NeuralCoding Workshop, Limassol, Cyprus
Mgr. Matúš Soták Artur Leone Prize – cena za nejlepší přednášku pro mladé vědecké pracovníky na 23rd Meeting of European Intestinal Transport Group, Salerno, Italy
Mgr. Lenka Řežábková Cena Jaroslava Heyrovského za diplomovou práci z oblasti biochemie a molekulární biologie