Intranet Areál web

Doktorská komise pro DSc.

obor Zoologie a fyziologie živočichů

Předseda
prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., DSc. - Fyziologický ústav AV ČR

Místopředseda

prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. - 2. lékařská fakulta UK

Členové

prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta UK
prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. - Pedagogická fakulta UK
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. - Fyziologický ústav AV ČR
doc. RNDr. Jiří Novotný, CSc., DSc. - Přírodovědecká fakulta UK
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. - Fyziologický ústav AV ČR
prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. - Fyziologický ústav AV ČR
prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc. - Fyziologický ústav AV ČR.
prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. - Zdravotně sociální fakulta JU
prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc. - Geologický ústav AV ČR
MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc. - Ústav experimentální endokrinologie SAV

Sídlo komise

Fyziologický ústav AV ČR

Úplný seznam komisí pro obhajoby disertací