Intranet Areál web

Zajímavé výsledky a objevy

Zajímavé výsledky a objevy

V této sekci najdete aktuální významné výsledky vědců ze všech oddělení našeho ústavu (řazeno chronologicky od nejnovějších):

Hodiny v choroidním plexu v mozku jsou citlivé na narušení denního režimu, ale odolné vůči zánětlivému stavu

Schopnost transportovat kationty K+ a tím i fyziologickou úlohu Na+/H+ antiporterů ovlivňuje složení jejich hydrofilních C-konců

Nová metoda pro určování spolehlivosti přenosu informace mezi nervovými buňkami

Jakým způsobem blokuje protein 14-3-3 aktivitu proteinkinasy CaMKK?

Rizikové faktory pro vývoj kardiovaskulárních a metabolických onemocnění jsou spojené s nesprávně nastaveným spánkovým režimem

Jak si buňky zajistí dostatek draslíku?

Teplo z kosterního svalu může chránit nejen proti chladu ale i proti obezitě

Dát si prášek ráno nebo večer? Stabilizátor nálady lithium ovlivňuje mozek různě v závislosti na denní době

Teplo nebo chlad? Nové poznatky o fungování iontových kanálů citlivých na změny teploty získané ve spolupráci s Univerzitou v Lundu

Odhalení nových regulačních mechanismů v lidském antiporteru Na+/H+ NHA2

Charakterizace nové látky pro léčbu obezity s nižšími vedlejšími účinky na metabolismus kostí

Struktura steroidů zásadně ovlivňuje jejich vliv na aktivitu N-metyl-D-aspartátových receptorů

Iontový kanál TRPC5 jako cíl pro léčbu neuropatické bolesti

Nové druhy lipidů v mateřském mléce

Rytmické chování matky podporuje vývoj biologických hodin plodu

Nové poznatky o struktuře komplexu FOXO4: p53 – klíčového faktoru v regulaci stárnutí buněk

Metabolomický atlas myši

Účinnost opioidních analgetik je potlačena chemokinem CCL2

Glifloziny – víc než jen antidiabetika

Cílená modulace NMDA receptorů je klíčová pro efektivní léčbu neurologických a neurovývojových onemocnění

Strukturní podstata teplotní aktivace TRP kanálů

Nové poznatky mohou pomoci zlepšit diagnostické metody u rakoviny prsu

Palmitoylace ovlivňuje citlivost NMDA receptorů k neurosteroidům

Vliv perinatální hypoxie na odolnost srdečního svalu k nedostatku kyslíku v dospělosti závisí na pohlaví

Hřebíčkový olej tlumí citlivost zubů na chlad působením na iontový kanál TRPC5

Nanocelulóza jako perspektivní nosič buněk pro aplikace v regenerativní medicíně

Antidiabetické lipidy jako substráty neutrálních lipáz

Mitochondriální kardiolipin v tukové tkáni jako nový cíl pro léčbu srdeční kachexie

Neurosteroid pregnenolon sulfát - odhalení místa jeho působení na N-methyl-D-aspartátový receptor

Dietní suplementace olejem z Krilu jako nová strategie ke zlepšení citlivosti organismu k inzulínu a snížení akumulace tuku v játrech při obezitě

Nový mechanismus výlevu inzulinu poukazuje na důležitost redoxní signalizace

Losartan snižuje neuropatickou bolest a zánět u modelu periferní neuropatie vyvolané podáváním cytostatika Paclitaxel

Cílená modulace signálních drah v buňce novým typem agonistů muskarinových receptorů, může vést k vývoji léčiv bez vedlejších účinků

Koncentrace bioaktivního lipidu 5-PAHSA jsou regulovány enzymaticky a připravují tukovou tkáň na syntézu mastných kyselin

Výzkum iontového kanálu TRPA1 může pomoci při objasnění příčin chronické bolesti

Inovativní metoda regulace Forkhead transkripčního faktoru FOXO3

Transkripční faktor Hif-1a je nezbytný pro správný vývoj sympatického nervového systému a inervaci srdce

Odolnost beta buněk slinivky břišní proti oxidativnímu stresu, který doprovází cukrovku 2. typu, zvyšují antioxidační látky působící v mitochondriích

Nadějný farmakologický přístup pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění

Malé množství dusičnanů nebo šťávy z červené řepy pomůže zabránit vzniku hypertenze při zvýšeném příjmu soli

Střevní mikrobiom ovlivňuje expresi genů účastnících se stresové odpovědi u chronicky stresovaných myší a jejich chování

Sladění mateřských cirkadiánních hodin s hodinami jejich potomků může pomoci předcházet vzniku srdeční choroby

Podávání léku na epilepsii - gabapentinu - snižuje krevní tlak prostřednictvím útlumu sympatického nervového přenosu

Antioxidanty a jejich možné uplatnění u lidí s epilepsií

n-3 PUFA modulují hladiny endokanabinoidů v tukové tkáni a metabolismus glukózy rozdílně u obézních myší a pacientů s diabetem 2. typu

Odhalení regulační dráhy vedoucí ke změnám metabolismu během rozvoje plicní hypertenze

Senzorová doména TRPA1 receptoru

Objasnění molekulární podstaty interakce proteinu 14-3-3 aktivujícího trehalasu Nth1 v buňkách kvasinek

Jak je řízeno zipování axonů v nervových drahách

Buněčná a molekulární podstata tvorby paměťových stop

Rezistence k obezitě koreluje se syntézou lipidů v tukové tkáni

Plzf gen a jeho role v regulaci metabolických a srdečních znaků

Úloha mitochondrií při poškození srdce v důsledku infarktu myokardu

TMEM70 onemocnění

Mitochondriální dysfunkce a Fanconiho syndrom

Úloha peptidů při boji s obezitou

Nádorová kachexie může souviset s poruchou metabolismu tukové tkáně

Oxidativní stres a jeho důsledky

Nové poznatky odhalující propojení struktury a funkce mitochondrií

Fyziologické a molekulární změny během progrese srdečního selhání

Nový model obsedantně kompulzivní poruchy (OCD)

Strukturní motivy v TRPA1 receptoru přispívají k detekci bolestivých podnětů

Protizánětlivé působení omega-3 mastných kyselin prostřednictvím nových lipidových mediátorů z tukové tkáně

Proč někteří lidé mají zuby zkažené a jiní ne?

Enzym spojovaný se vznikem Alzheimerovy choroby řídí růst neuronů během embryonálního vývoje

Adaptace kódu sluchových neuronů na statistiku podnětu

Nové zvířecí modely Alzheimerovy choroby mohou v budoucnu pomoci při ověřování účinnosti nových léčiv

Testováni nových možností pro léčbu obezity

Detailní objasnění sekrece insulinu stimulované mastnými kyselinami pomůže při diagnostice diabetu 2. typu

Pohlavní rozdíly a ateroskleróza

Jak se pacienti s Alzheimerovou nemocí orientují v prostoru?

Neuropatická bolest vyvolaná chemoterapií

Důsledky mozkového poškození zhoršuje zvýšená tělesná teplota

Epileptický záchvat a co ho ovlivňuje?

Cílem výzkumu je šetrnější diagnostika

Nanotechnologie pomáhají při vývoji dokonalejších kostních implantátů

Nová role cholesterolu v mozku

Nové poznatky usnadní život s bipolární poruchou

Pálivé papričky tlumí bolest

Žlučové kyseliny brání vzniku obezity

Funkci střev u novorozenců ovlivňuje také časový systém matky

Rozdíly v citlivosti srdečního svalu k nedostatku kyslíku mezi muži a ženami

Biomateriály a tkáňové inženýrství v FGÚ

Kognitivní deficit - symptom mnoha neuropsychiatrických onemocnění

Úprava povrchu endoprotézy kyčelního kloubu

Každodenní "jet lag"

Tkáňové náhrady