Intranet Areál web

Membránový transport

Membránový transport Pozorování transportéru sodných a draselných kationtů v buňkách kvasinek pomocí fluorescenčního mikroskopu. Zeleně je označen protein nacházející se v plasmatické membráně buněk, červeně je označena membrána vakuoly.

Studujeme proteiny transportující látky a signály přes buněčné membrány.  Tyto proteiny, nazývané transportéry, zajišťují přísun živin do buněk, odstraňování odpadních látek z buněk a také komunikaci s okolním prostředím.  Při studiu transportérů živočišných a rostlinných buněk využíváme převážně modelový eukaryontní mikroorganismus – kvasinky. Zabýváme se výzkumem v těchto oblastech:

  • Struktura, funkce a regulace buněčných transportních systémů na úrovni molekul proteinů
  • Úloha transportérů ve specifických vlastnostech buněk a při vzniku onemocnění
  • Úloha transportérů v pathogenicitě a virulenci kvasinek rodu Candida
  • Vývoj metodik pro stanovení fyziologických parametrů na buněčné úrovni

Aktuální projekty

Homeostáze kationtů alkalických kovů a pH v buňkách

Koncentrace draselných a sodných iontů, jakož i koncentrace protonů (pH), je v buňkách přísně regulována na úrovni řady membránových proteinů, které přes buněčné membrány přenášejí kationty a protony pomocí různých transportních mechanismů. Nesprávné fungování některých transportérů může mít za následek vážné poruchy a onemocnění. Detailně proto zkoumáme úlohu jednotlivých transportérů a vliv jejich aktivity na zdraví buněk.  Více

Úloha transportérů ve specifických vlastnostech nekonvenčních kvasinek

Některé, tzv. nekonvenční druhy kvasinek přežívají velké výkyvy okolního pH, teploty, koncentrace živin a iontů nebo osmotického tlaku. Snažíme se identifikovat a charakterizovat specifické transportéry, které se svojí aktivitou podílejí na schopnosti těchto druhů přežít různé extrémní podmínky. Získané znalosti také mohou napomoci ve zlepšování vlastností průmyslově používaných kvasinek. Více

Úspěchy

Zapojení do projektu "Otevřená věda"

Naše oddělení se dlouhodobě zapojuje do projektu Otevřená věda, který je organizován Akademií věd ČR, v.v.i. a má za úkol přilákat na vědecká pracoviště nadějné studenty středních škol. O přínosu a úspěšnosti projektu Otevřená věda nejvíce vypovídají rozhovory se studenty, kteří u nás stáže absolvovali a my jsme tak stáli na začátku jejich úspěšných životních cest. Více

Publikace

Zimmermannová; Olga - Velázquez; Diego - Papoušková; Klára - Průša; Vojtěch - Radová; Viktorie - Falson; P. - Sychrová; Hana . The Hydrophilic C-terminus of Yeast Plasma-membrane Na+/H+ Antiporters Impacts Their Ability to Transport K+ . Journal of Molecular Biology. 2024; 436(4); 168443 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Papoušková; Klára - Gómez; M. - Kodedová; Marie - Ramos; J. - Zimmermannová; Olga - Sychrová; Hana . Heterologous expression reveals unique properties of Trk K+ importers from nonconventional biotechnologically relevant yeast species together with their potential to support Saccharomyces cerevisiae growth . Yeast. 2023; 40(2); 68-83 . IF = 2.6 [ASEP] [ doi ]
Masaryk; Jakub - Kale; Deepika - Pohl; Pavel - Ruiz-Castilla; F. J. - Zimmermannová; Olga - Obšilová; Veronika - Ramos; J. - Sychrová; Hana . The second intracellular loop of the yeast Trk1 potassium transporter is involved in regulation of activity; and interaction with 14–3-3 proteins . Computational and Structural Biotechnology Journal. 2023; 21(April); 2705-2716 . IF = 6.0 [ASEP] [ doi ]
Kodedová; Marie - Liška; V. - Mosinger; J. - Sychrová; Hana . Light-induced antifungal activity of nanoparticles with an encapsulated porphyrin photosensitizer . Microbiological Research. 2023; 269(April)); 127303 . IF = 6.7 [ASEP] [ doi ]
Brockhurst; M. - Cavet; J. - Diggle; S. P. - Grainger; D. - Mangenelli; R. - Sychrová; Hana - Martin-Verstraete; I. - Welch; M. - Palmer; T. - Thomas; G.H. Shaping microbiology for 75 years: highlights of research published in Microbiology. Part 1 - Physiology and growth . Microbiology. 2023; 169(6); 001356 . IF = 2.8 [ASEP] [ doi ]
Brockhurst; M. - Cavet; J. - Diggle; S. P. - Grainger; D. - Mangenelli; R. - Sychrová; Hana - Martin-Verstraete; I. - Welch; M. - Palmer; T. - Thomas; G.H. Shaping microbiology for 75 years: highlights of research published in Microbiology. Part 2 - Communities and evolution . Microbiology. 2023; 169(6); 001357 . IF = 2.8 [ASEP] [ doi ]
Antunes; M. - Kale; Deepika - Sychrová; Hana - Sá-Correia; I. The Hrk1 kinase is a determinant of acetic acid tolerance in yeast by modulating H+ and K+ homeostasis . Microbial cell. 2023; 10(12); 261-276 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Velázquez; Diego - Průša; Vojtěch - Masrati; G. - Yariv; E. - Sychrová; Hana - Ben-Tal; N. - Zimmermannová; Olga . Allosteric links between the hydrophilic N-terminus and transmembrane core of human Na+/H+ antiporter NHA2 . Protein Science. 2022; 31(12)); e4460 . IF = 8.0 [ASEP] [ doi ]
Masaryk; Jakub - Sychrová; Hana . Yeast Trk1 Potassium Transporter Gradually Changes Its Affinity in Response to Both External and Internal Signals . Journal of Fungi. 2022; 8(5)); 432 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Mane; S. - Pathan; E. - Tupe; S. - Deshmukh; S. - Kale; Deepika - Ghormade; V. - Chaudhari; B. - Deshpande; M. Isolation and Characterization of Chitosans from Different Fungi with Special Emphasis on Zygomycetous Dimorphic Fungus Benjaminiella poitrasii: Evaluation of Its Chitosan Nanoparticles for the Inhibition of Human Pathogenic Fungi . Biomacromolecules. 2022; 23(3); 808-815 . IF = 6.2 [ASEP] [ doi ]