Intranet Areál web

Membránový transport

Membránový transport Pozorování transportéru sodných a draselných kationtů v buňkách kvasinek pomocí fluorescenčního mikroskopu. Zeleně je označen protein nacházející se v plasmatické membráně buněk, červeně je označena membrána vakuoly.

Studujeme proteiny transportující látky a signály přes buněčné membrány.  Tyto proteiny, nazývané transportéry, zajišťují přísun živin do buněk, odstraňování odpadních látek z buněk a také komunikaci s okolním prostředím.  Při studiu transportérů živočišných a rostlinných buněk využíváme převážně modelový eukaryontní mikroorganismus – kvasinky. Zabýváme se výzkumem v těchto oblastech:

  • Struktura, funkce a regulace buněčných transportních systémů na úrovni molekul proteinů
  • Úloha transportérů ve specifických vlastnostech buněk a při vzniku onemocnění
  • Úloha transportérů v pathogenicitě a virulenci kvasinek rodu Candida
  • Vývoj metodik pro stanovení fyziologických parametrů na buněčné úrovni

Aktuální projekty

Homeostáze kationtů alkalických kovů a pH v buňkách

Koncentrace draselných a sodných iontů, jakož i koncentrace protonů (pH), je v buňkách přísně regulována na úrovni řady membránových proteinů, které přes buněčné membrány přenášejí kationty a protony pomocí různých transportních mechanismů. Nesprávné fungování některých transportérů může mít za následek vážné poruchy a onemocnění. Detailně proto zkoumáme úlohu jednotlivých transportérů a vliv jejich aktivity na zdraví buněk.  Více

Úloha transportérů ve specifických vlastnostech nekonvenčních kvasinek

Některé, tzv. nekonvenční druhy kvasinek přežívají velké výkyvy okolního pH, teploty, koncentrace živin a iontů nebo osmotického tlaku. Snažíme se identifikovat a charakterizovat specifické transportéry, které se svojí aktivitou podílejí na schopnosti těchto druhů přežít různé extrémní podmínky. Získané znalosti také mohou napomoci ve zlepšování vlastností průmyslově používaných kvasinek. Více

Úspěchy

Zapojení do projektu "Otevřená věda"

Naše oddělení se dlouhodobě zapojuje do projektu Otevřená věda, který je organizován Akademií věd ČR, v.v.i. a má za úkol přilákat na vědecká pracoviště nadějné studenty středních škol. O přínosu a úspěšnosti projektu Otevřená věda nejvíce vypovídají rozhovory se studenty, kteří u nás stáže absolvovali a my jsme tak stáli na začátku jejich úspěšných životních cest. Více

Publikace

Zimmermannová; Olga - Velázquez; Diego - Papoušková; Klára - Průša; Vojtěch - Radová; Viktorie - Falson; P. - Sychrová; Hana . The Hydrophilic C-terminus of Yeast Plasma-membrane Na+/H+ Antiporters Impacts Their Ability to Transport K+ . Journal of Molecular Biology. 2024; 436(4); 168443 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Papoušková; Klára - Gómez; M. - Kodedová; Marie - Ramos; J. - Zimmermannová; Olga - Sychrová; Hana . Heterologous expression reveals unique properties of Trk K+ importers from nonconventional biotechnologically relevant yeast species together with their potential to support Saccharomyces cerevisiae growth . Yeast. 2023; 40(2); 68-83 . IF = 2.6 [ASEP] [ doi ]
Masaryk; Jakub - Kale; Deepika - Pohl; Pavel - Ruiz-Castilla; F. J. - Zimmermannová; Olga - Obšilová; Veronika - Ramos; J. - Sychrová; Hana . The second intracellular loop of the yeast Trk1 potassium transporter is involved in regulation of activity; and interaction with 14–3-3 proteins . Computational and Structural Biotechnology Journal. 2023; 21(April); 2705-2716 . IF = 6.0 [ASEP] [ doi ]
Kodedová; Marie - Liška; V. - Mosinger; J. - Sychrová; Hana . Light-induced antifungal activity of nanoparticles with an encapsulated porphyrin photosensitizer . Microbiological Research. 2023; 269(April)); 127303 . IF = 6.7 [ASEP] [ doi ]
Brockhurst; M. - Cavet; J. - Diggle; S. P. - Grainger; D. - Mangenelli; R. - Sychrová; Hana - Martin-Verstraete; I. - Welch; M. - Palmer; T. - Thomas; G.H. Shaping microbiology for 75 years: highlights of research published in Microbiology. Part 1 - Physiology and growth . Microbiology. 2023; 169(6); 001356 . IF = 2.8 [ASEP] [ doi ]
Brockhurst; M. - Cavet; J. - Diggle; S. P. - Grainger; D. - Mangenelli; R. - Sychrová; Hana - Martin-Verstraete; I. - Welch; M. - Palmer; T. - Thomas; G.H. Shaping microbiology for 75 years: highlights of research published in Microbiology. Part 2 - Communities and evolution . Microbiology. 2023; 169(6); 001357 . IF = 2.8 [ASEP] [ doi ]
Antunes; M. - Kale; Deepika - Sychrová; Hana - Sá-Correia; I. The Hrk1 kinase is a determinant of acetic acid tolerance in yeast by modulating H+ and K+ homeostasis . Microbial cell. 2023; 10(12); 261-276 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Velázquez; Diego - Průša; Vojtěch - Masrati; G. - Yariv; E. - Sychrová; Hana - Ben-Tal; N. - Zimmermannová; Olga . Allosteric links between the hydrophilic N-terminus and transmembrane core of human Na+/H+ antiporter NHA2 . Protein Science. 2022; 31(12)); e4460 . IF = 8.0 [ASEP] [ doi ]
Masaryk; Jakub - Sychrová; Hana . Yeast Trk1 Potassium Transporter Gradually Changes Its Affinity in Response to Both External and Internal Signals . Journal of Fungi. 2022; 8(5)); 432 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Mane; S. - Pathan; E. - Tupe; S. - Deshmukh; S. - Kale; Deepika - Ghormade; V. - Chaudhari; B. - Deshpande; M. Isolation and Characterization of Chitosans from Different Fungi with Special Emphasis on Zygomycetous Dimorphic Fungus Benjaminiella poitrasii: Evaluation of Its Chitosan Nanoparticles for the Inhibition of Human Pathogenic Fungi . Biomacromolecules. 2022; 23(3); 808-815 . IF = 6.2 [ASEP] [ doi ]
Zimmermannová; Olga - Felcmanová; Kristina - Sácká; Lenka - Colinet; A. S. - Morsomme; P. - Sychrová; Hana . K+-specific importers Trk1 and Trk2 play different roles in Ca2+ homeostasis and signalling in Saccharomyces cerevisiae cells . FEMS Yeast Research. 2021; 21(3)); foab015 . IF = 2.923 [ASEP] [ doi ]
Ruiz-Castilla; F. J. - Bieber; Jan - Caro; G. - Michán; C. - Sychrová; Hana - Ramos; J. Regulation and activity of CaTrk1; CaAcu1 and CaHak1; the three plasma membrane potassium transporters in Candida albicans . Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes. 2021; 1863(1)); 183486 . IF = 4.019 [ASEP] [ doi ]
Papoušková; Klára - Moravcová; Michaela - Masrati; G. - Ben-Tal; N. - Sychrová; Hana - Zimmermannová; Olga . C5 conserved region of hydrophilic C-terminal part of Saccharomyces cerevisiae Nha1 antiporter determines its requirement of Erv14 COPII cargo receptor for plasma-membrane targeting . Molecular Microbiology. 2021; 115(1); 41-57 . IF = 3.979 [ASEP] [ doi ]
Dušková; Michala - Cmunt; Denis - Papoušková; Klára - Masaryk; Jakub - Sychrová; Hana . Minority potassium-uptake system Trk2 has a crucial role in yeast survival of glucose-induced cell death . Microbiology. 2021; 167(6)); 001065 . IF = 2.956 [ASEP] [ doi ]
Dauss; E. - Papoušková; Klára - Sychrová; Hana - Rapoport; A. Anhydrobiosis in yeast: role of cortical endoplasmic reticulum protein Ist2 in Saccharomyces cerevisiae cells during dehydration and subsequent rehydration . Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology. 2021; 114(7); 1069-1077 . IF = 2.158 [ASEP] [ doi ]
Albacar; M. - Sácká; Lenka - Calafí; C. - Velázquez; Diego - Casamayor; A. - Ariňo; J. - Zimmermannová; Olga . The Toxic Effects of Ppz1 Overexpression Involve Nha1-Mediated Deregulation of K+ and H+ Homeostasis . Journal of Fungi. 2021; 7(12)); 1010 . IF = 5.724 [ASEP] [ doi ]
Vaitkiene; S. - Daugelavičius; R. - Sychrová; Hana - Kodedová; Marie . Styrylpyridinium Derivatives as New Potent Antifungal Drugs and Fluorescence Probes . Frontiers in Microbiology. 2020; 11(Aug 28)); 2077 . IF = 5.640 [ASEP] [ doi ]
Deschamps; A. - Colinet; A. S. - Zimmermannová; Olga - Sychrová; Hana - Morsomme; P. A new pH sensor localized in the Golgi apparatus of Saccharomyces cerevisiae reveals unexpected roles of Vph1p and Stv1p isoforms . Scientific Reports. 2020; 10(1)); 1881 . IF = 4.379 [ASEP] [ doi ]
Csáky; Z. - Garaiová; M. - Kodedová; Marie - Valachovič; M. - Sychrová; Hana - Hapala; I. Squalene lipotoxicity in a lipid droplet-less yeast mutant is linked to plasma membrane dysfunction . Yeast. 2020; 37(1); 45-62 . IF = 3.239 [ASEP] [ doi ]
Zimmermannová; Olga - Felcmanová; Kristina - Rosas-Santiago; P. - Papoušková; Klára - Pantoja; O. - Sychrová; Hana . Erv14 cargo receptor participates in regulation of plasma-membrane potential; intracellular pH and potassium homeostasis via its interaction with K+-specific transporters Trk1 and Tok1 . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Cell Research. 2019; 1866(9); 1376-1388 . IF = 4.105 [ASEP] [ doi ]
Zemančíková, Jana - Papoušková, Klára - Peréz-Torrado, R. - Querol, A. - Sychrová, Hana . Stl1 transporter mediating the uptake of glycerol is not a weak point of Saccharomyces kudriavzevii's low osmotolerance . Letters in Applied Microbiology 2019, 68(1), 81-86 . IF = 2.173 [ASEP] [ doi ]
Šoltésová; M. - Elicharová; Hana - Srb; P. - Růžička; Michal - Janisova; Larisa - Sychrová; Hana - Lang; J. Nuclear magnetic resonance investigation of water transport through the plasma membrane of various yeast species . FEMS Microbiology Letters. 2019; 366(18)); fnz220 . IF = 1.987 [ASEP] [ doi ]
Šmídová; Aneta - Staňková; Kateřina - Petrvalská; Olivia - Lazar; Josef - Sychrová; Hana - Obšil; Tomáš - Zimmermannová; Olga - Obšilová; Veronika . The activity of Saccharomyces cerevisiae Na+; K+/H+ antiporter Nha1 is negatively regulated by 14-3-3 protein binding at serine 481 . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Cell Research. 2019; 1866(12)); 118534 . IF = 4.105 [ASEP] [ doi ]
Llopis-Torregrosa, Vincent - Vaz, C. - Monteoliva, L. - Ryman, K. - Engstrom, Y. - Gacser, A. - Gil, C. - Ljungdahl, P. O. - Sychrová, Hana . Trk1-mediated potassium uptake contributes to cell-surface properties and virulence of Candida glabrata . Scientific Reports 2019, 9(May 17)), 7529 . IF = 3.998 [ASEP] [ doi ]
Kodedová; Marie - Valachovič; M. - Csáky; Z. - Sychrová; Hana . Variations in yeast plasma-membrane lipid composition affect killing activity of three families of insect antifungal peptides . Cellular Microbiology. 2019; 21(12)); e13093 . IF = 3.430 [ASEP] [ doi ]
Elicharová; Hana - Herynková; Pavla - Zimmermannová; Olga - Sychrová; Hana . Potassium uptake systems of Candida krusei . Yeast. 2019; 36(7); 439-448 . IF = 3.143 [ASEP] [ doi ]
Caro; G. - Bieber; Jan - Ruiz-Castilla; F. J. - Michán; C. - Sychrová; Hana - Ramos; J. Trk1; the sole potassium-specific transporter in Candida glabrata; contributes to the proper functioning of various cell processes . World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2019; 35(8)); 124 . IF = 2.477 [ASEP] [ doi ]
Bizzarri; M. - Cassanelli; S. - Dušková; Michala - Sychrová; Hana - Solieri; L. A set of plasmids carrying antibiotic resistance markers and Cre recombinase for genetic engineering of nonconventional yeast Zygosaccharomyces rouxii . Yeast. 2019; 36(12); 711-722 . IF = 3.143 [ASEP] [ doi ]
Bizzarri, M. - Cassanelli, S. - Bartolini, L. - Pryszcz, L. P. - Dušková, Michala - Sychrová, Hana - Solieri, L. Interplay of Chimeric Mating-Type Loci Impairs Fertility Rescue and Accounts for Intra-Strain Variability in Zygosaccharomyces rouxii Interspecies Hybrid ATCC42981 . Frontiers in genetics 2019, 10(Mar 1)), 137 . IF = 3.258 [ASEP] [ doi ]
Balkan; C. - Ercan; I. - Isik; E. - Akdeniz; E. S. - Balcioglu; O. - Kodedová; Marie - Zimmermannová; Olga - Dundar; M. - Sychrová; Hana - Koc; A. Genomewide Elucidation of Drug Resistance Mechanisms for Systemically Used Antifungal Drugs Amphotericin B; Caspofungin; and Voriconazole in the Budding Yeast . Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2019; 63(9)); e02268-18 . IF = 4.904 [ASEP] [ doi ]