Intranet Areál web

Mitochondriální fyziologie

Mitochondriální fyziologie

Naše oddělení se zabývá studiem mitochondrií ve fyziologických a patofyziologických procesech buňky a organismu. Mitochondrie jsou hlavním zdrojem buněčné energie, ATP, potřebné pro chod buňky. Zároveň TÉŽ dochází k produkci kyslíkových radikálů, reaktivních molekul způsobujících oxidační stres. Ten má negativní dopad na funkci buňky samotné. Důsledkem oxidačního stresu dochází často k nevratnému poškození buněčných proteinů, lipidů i samotné mitochondriální/jaderné DNA, nositelky genetické informace, což v nejkrajnějších případech vede ke smrti buňky. Chronický, byť relativně mírnější oxidační stres doprovází řadu patofyziologických onemocnění mezi které patří neurodegenerativní onemocnění, jako jsou Parkinsonova či Alzheimerova choroba, ale např. i cukrovka 2. typu a pulmonární hypertenze, jejichž etiologii studujeme. Nevratně poškozené mitochondrie je nutno z buňky odstranit pomocí specifické dráhy autofagie – mitofagie. Mitofagie je důležitý proces pro udržení kvalitní mitochondriální výbavy a její narušení je doprovázeno řadou onemocnění, jako např. cukrovka 2. typu, kde tento proces studujeme. Mitochondrie jsou semiautonomní organely a mají tedy svoji DNA, mtDNA. Genetické manipulace mtDNA jsou poměrně obtížné a doposud nebyla vyvinuta uspokojivá metoda, která by umožnila např. genový silencing či in situ kvantifikace genetických mutací na mtDNA. O vývin takovéto techniky se snažíme. Jelikož mitochondrie jsou velmi malé organely a rozlišení běžně dostupné světelné i fluorescenční mikroskopie není dostačující pro jejich studium, využíváme techniky speciální vysokorezoluční fluorescenční mikroskopie, jejíž prototyp jsme nedávno zakoupily pro naše oddělení a dále tuto metodiku rozvíjíme pro využití při studiu mitochondriÍ. V neposlední řadě se zabýváme také úlohou rolí mitochondriální signalizace v rakovinných buňkách, kde ačkoliv mitochondriální aktivita je často velmi utlumena, přesto jsou zde specifické enzymatické reakce, dráhy, jejichž studium je důležité pro vývoj budoucích protinádorových léčiv.

V oblasti aplikovaného výzkumu se naše laboratoř zabývá vývinem nových nosičů léčiva, tzv. fotosintizéru, využívaného ve fotodynamické terapii při léčbě zhoubných nádorů. Prvotní výsledek přinesl nález, který byl patentován u Českého úřadu pro patenty a vynálezy.

 

Aktuální projekty

Publikace

Chiang; A. C. Y. - Ježek; J. - Mu; P. - Di; Y. - Klucnika; A. - Jabůrek; Martin - Ježek; Petr - Ma; H. Two mitochondrial DNA polymorphisms modulate cardiolipin binding and lead to synthetic lethality . Nature Communications. 2024; 15(1); 611 . IF = 16.6 [ASEP] [ doi ]
Holendová; Blanka - Benáková; Štěpánka - Křivonosková; Monika - Pavluch; Vojtěch - Tauber; Jan - Gabrielová; E. - Ježek; Petr - Plecitá-Hlavatá; Lydie . NADPH oxidase 4 in mouse ? cells participates in inflammation on chronic nutrient overload . Obesity. 2024; 32(2); 339-351 . IF = 6.9 [ASEP] [ doi ]
Shapoval; Oleksandr - Větvička; D. - Patsula; Vitalii - Engstová; Hana - Kočková; Olga - Konefal; Magdalena - Kabešová; M. - Horák; Daniel . Temoporfin-conjugated upconversion nanoparticles for NIR-induced photodynamic therapy: studies with pancreatic adenocarcinoma cells in vitro and in vivo . Pharmaceutics. 2023; 15(12); 2694 . IF = 5.4 [ASEP] [ doi ]
Plecitá-Hlavatá; Lydie - Brázdová; Andrea - Křivonosková; Monika - Hu; Ch.-J. - Phang; T. - Tauber; Jan - Li; M. - Zhang; H. - Hoetzenecker; K. - Crnkovic; S. - Kwapiszewska; G. - Stenmark; K. R. Microenvironmental regulation of T-cells in pulmonary hypertension . Frontiers in Immunology. 2023; 14(Jul 11); 1223122 . IF = 7.3 [ASEP] [ doi ]
Pavluch; Vojtěch - Špaček; Tomáš - Engstová; Hana - Dlasková; Andrea - Ježek; Petr . Possible frequent multiple mitochondrial DNA copies in a single nucleoid in HeLa cells . Scientific Reports. 2023; 13(1); 5788 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Pavluch; Vojtěch - Engstová; Hana - Špačková; Jitka - Ježek; Petr . Deficiency of transcription factor Nkx6.1 does not prevent insulin secretion in INS-1E cells . Scientific Reports. 2023; 13(1)); 683 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Kawano; Ippei - Bazila; Bazila - Ježek; Petr - Dlasková; Andrea . Mitochondrial Dynamics and Cristae Shape Changes During Metabolic Reprogramming . Antioxidants & Redox Signaling. 2023; 39(10-12); 684-707 . IF = 6.6 [ASEP] [ doi ]
Ježek; Petr - Jabůrek; Martin - Holendová; Blanka - Engstová; Hana - Dlasková; Andrea . Mitochondrial Cristae Morphology Reflecting Metabolism; Superoxide Formation; Redox Homeostasis; and Pathology . Antioxidants & Redox Signaling. 2023; 39(10-12); 635-683 . IF = 6.6 [ASEP] [ doi ]
Ježek; Petr . Pitfalls of Mitochondrial Redox Signaling Research . Antioxidants. 2023; 12(9); 1696 . IF = 7.0 [ASEP] [ doi ]
Shapoval; Oleksandr - Engstová; Hana - Jirák; D. - Drahokoupil; Jan - Sulková; K. - Berková; Z. - Pop-Georgievski; Ognen - Holendová; Blanka - Ježek; Petr - Horák; Daniel . Poly(4-styrenesulfonic acid-co-maleic anhydride)-coated NaGdF4:Yb;Tb;Nd nanoparticles with luminescence and magnetic properties for imaging of pancreatic islets and .beta.-cells . ACS Applied Materials and Interfaces. 2022; 14(16); 18233-18247 . IF = 9.5 [ASEP] [ doi ]

Lidé

  RNDr. Petr Ježek, DrSc.
vedoucí oddělení
  Ing. Andrea Dlasková, Ph.D.
zástupce vedoucího oddělení
  Mgr. Hana Engstová, Ph.D.
vědecký pracovník
   Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D.
vědecký pracovník
  RNDr. Jan Ježek, Ph.D.
vědecký pracovník
  RNDr. Katarína Smolková, Ph.D.
vědecký pracovník
  Ing. Tomáš Špaček, Ph.D.
vědecký pracovník
  Mgr. Jitka Špačková (Šantorová), Ph.D.
vědecký pracovník
  Ing. Jan Tauber, Ph.D.
vědecký pracovník
 

Mgr. Eduardo Klöppel, Ph.D

vědecký pracovník

 

Mgr. Alexandra Mozheitova, Ph.D

vědecký pracovník

 

Ing. Pavla Průchová

postgraduální student

 

Ing. Klára Gotvaldová

postgraduální student

 

Bazila Bazila, MSc.

postgraduální student

 

Andrea Gurbindo, MSc.

postgraduální student

 

David Lorenc

pregraduální student

  Jitka Smiková
technický pracovník
  Jana Vaicová
technický pracovník