Intranet Areál web

Výzkum pankreatických ostrůvků

Výzkum pankreatických ostrůvků

Správná funkce β-buněk coby glukózových senzorů je zásadní pro udržení glukózové homeostázy v těle v průběhu celého života. Zhoršení funkce a snížení množství β-buněk je zásadní při vzniku a rozvoji diabetu. Činnost β-buněk je také úzce spjata s funkcí ostatních endokrinních buněk v pankreatických ostrůvcích. Přestože byl inzulin objeven již před 100 lety (1922), a od té doby byla popsána hlavní signální dráha vedoucí k jeho sekreci, stále nám chybí mnoho poznatků o molekulárních mechanismech působení β-buněk/pankreatických ostrůvků, které by nám účinně pomohly bránit vzniku a léčit diabetes (jeden z převažujících zdravotních problémů na světě).

Za účelem pochopení průběhu rozvoje diabetu se naše laboratoř zabývá studiem detailů metabolismu glukózy β-buněk. Zaměřujeme se na:

1.            Úlohu redoxní signalizace a metabolismu lipidů v β-buňkách po stimulaci glukózou za fyziologických a patofyziologických podmínek.

2.            Vzájemné působení mezi β-buňkami a dalšími endokrinními buňkami v rámci pankreatických ostrůvků s ohledem na redoxní stav β-buněk.

Výzkum pankreatických beta buněk a ostrůvků provádíme na různých modelech s odlišným stupněm složitosti od buněčných kultur přes izolované myší Langerhansovy ostrůvky až k celým zvířatům (myš). Využíváme nových experimentálních strategií, v kombinaci s moderními omikovými analýzami. 

Fluorescenční inzulin injikovaný do pankreatického myšího ostrůvku - video.

Aktuální projekty

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

 RNDr. Lydie Plecitá, Ph.D.
 vedoucí oddělení

 Mgr. Blanka Holendová, Ph.D.

 vědecký pracovník

 Mgr. Štěpánka Benáková

 postgraduální studentka

 Mgr. Monika Křivonosková

 postgraduální studentka

 Bc. Linda Stokičová

 pregraduální studentka